Aviation

Neste MY Renewable Jet Fuel

Förnybart Flygbränsle – ett enkelt sätt att minska utsläppen av växthusgaser

Neste MY Renewable Jet Fuel™ är ett förnybart flygbränsle som uppfyller de strikta säkerhets- och kvalitetskraven hos flygbranschen. Tack vare en kemisk sammansättning som liknar fossila bränslen och utmärkt prestanda i kallt väder kan Neste MY Renewable Jet Fuel™ blandas med fossilt flygbränsle.

Imponerande testresultat av vinterklassat, förnybart flygbränsle

Flygplanstillverkaren Boeing har framgångsrikt testat Nestes vinterklassade förnybara bränsle som en beståndsdel i flygbränsle. Testerna gjordes på en Boeing 787 Dreamliner i USA. 15 procent av det bränsle som användes i en av planets två motorer var Nestes vinterklassade förnybara flygbränsle. Flygplanet fungerade lika bra med den förnybara bränsleblandningen som med fossilt flygbränsle. Nestes vinterklassade förnybara flygbränsle väntar nu på godkännande från ASTM (American Society for Testing and Materials) för användning som flygbränsle.

Kommersiella tester

Neste MY Renewable Jet Fuel testades också under 1187 Lufthansa-flygningar mellan Frankfurt och Hamburg 2011, samt på en interkontinental flygning mellan Frankfurt och Washington D.C. i början av 2012. Bränslekvalitet, flygplanets prestanda, motorstatus och förvaringsegenskaper undersöktes systematiskt under flygningarna, både av flygplanets pilot och kabinpersonal och av underhållspersonal på marken.

Utmärkta motorprestanda

Testerna från Lufthansa visade att Neste MY Renewable Jet Fuel minskade koldioxidutsläppen med totalt 1 500 ton för de undersökta flygningarna och att den totala bränsleförbrukningen var 1 procent lägre jämfört med när fossilt flygbränsle används. Data från provflygningen bekräftade också att flygplanen och deras motorer fungerade utmärkt. Förbränningskammare, turbiner och motorernas bränslesystem var i perfekt skick både under provflygning och efteråt. Inga tecken på skada eller korrosion upptäcktes i flygplanens bränsletankar och långtidsförvaring har inte haft någon negativ påverkan på bränslekvalitén.

Ökad användning av biobränsle inom luftfarten

Neste stödjer målet för European Advanced Biofuels Flightpath från 2011 om ökad användning av biobränslen inom flyget till 2020. Projektets mål är att öka flygbolagens årliga användning av biobränslen till 2 miljoner ton år 2020, att säkerställa att produktionen av biobränslen för luftfart är hållbar och att bränslena är tekniskt lämpliga för kommersiell användning.

2012 gick Neste också med i det EU-finansierade projektet ITAKA (Initiative Towards sustAinable Kerosene for Aviation) vars syfte är att stödja en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling av biobränslen för luftfart och att förbereda existerande tekniker och infrastrukturer inför framtiden. Projektet är det första i sitt slag och samarbetet har som mål att utveckla en komplett värdekedja för produktion i stor skala av hållbart och lättillgängligt bränsle. Neste ingår i ett internationellt konsortium som arbetar för att främja projektets mål och kommer att producera förnybart flygbränsle (Neste MY Renewable Jet Fuel) för användning under det fyra år långa initiativet. 

2013 sjösattes initiativet BioPort Holland för att skapa en leveranskedja för hållbara biobränslen till luftfarten. SkyNRG har undertecknat en avsiktsförklaring tillsammans med Nederländernas regering, KLM, Neste, Schiphol-flygplatsen och Rotterdams hamn om ökad produktion av förnybara flygbränslen i Nederländerna vid Nestes raffinaderi för förnybara produkter i Rotterdam.