Neste MY Förnybart Flygbränsle™ är en fullständigt hållbar och certifierad lösning för flygbränsle

Hållbart högpresterande biobränsle

Neste, världens tredje mest hållbara företag, har tagit fram det hållbara flygbränslet Neste MY Förnybart Flygbränsle™ som en hjälp till flygbranschen att minska sitt koldioxidavtryck. Neste MY Förnybart Flygbränsle™ produceras från 100 procent förnybara och hållbara råmaterial. Bränslet är ett bekvämt och effektivt sätt att minska utsläppen och öka andelen förnybar energi inom flyget.

Passar alla jetmotorer

Neste MY Förnybart Flygbränsle™ uppfyller de höga krav på säkerhet och kvalitet som ställs inom flygsektorn och är certifierat enligt ASTM D7566. Det är helt kompatibelt med befintlig flygmotorteknik och infrastruktur för bränsledistribution vid blandning med fossilt flygbränsle (ASTM D1655). Inga ytterligare investeringar eller modifieringar är därför nödvändiga.

Ger betydande utsläppssänkningar

En övergång till Neste MY Förnybart Flygbränsle™ producerat från 100 procent förnybara råmaterial kan ge upp till 80-procentiga minskningar av utsläppen av växthusgaser under bränslets livscykel jämfört med konventionellt fossilt flygbränsle. Det kan minska utsläppen av skadliga partiklar av svaveloxid och kväveoxid. Dessutom är förbränningen ren, det vill säga utan svavel, syre och aromatiska föreningar, och energiinnehållet är högre. Det kommer även att ge betydligt mindre utsläpp av koldioxid, partiklar och kväveoxid lokalt på flygplatsen. Neste MY Förnybar Diesel™ används redan för marktransporterna på många flygplatser.

Mer än tio olika råmaterial

Idag kan vi använda mer än tio olika förnybara råmaterial i våra raffinaderier där vi producerar förnybara produkter. När många olika råmaterial kan användas för produktionen, får vi den flexibilitet som krävs för att kunna möta kundernas och marknadens olika behov. Tack vare vår egen NEXBTL-teknik kan vi använda nästan alla slags avfall med fett eller vegetabilisk olja för att producera Neste MY Förnybart Flygbränsle™ och övriga förnybara produkter. När vi tillverkar flygbränsle använder vi olika certifierade avfalls- och restprodukter, såsom matolja och djurfett. Bränslet håller alltid högsta kvalitet, oavsett vilket råmaterial som användes när det producerades.

“In 2019, Neste plans to produce more renewable jet fuel than all other providers combined. By 2022, Neste plans to increase its production remarkably to meet the demand"
"Under 2019 planerar Neste att producera mer förnybart flygbränsle än alla andra leverantörer tillsammans. 2022 räknar Neste med att produktionen ska ha ökat betydligt för att möta efterfrågan."
Paul Paoletta, Head of Neste Aviation Solutions

Satsning på förnybara flygbränslen

Neste nyhetsbrev

Vill du ha vårt nyhetsbrev?

Teckna dig för vårt nyhetsbrev om allt som rör fossilfritt och alternativa bränslen, lagstiftning, Sveriges miljömål med mera.

* obligatoriskt

Vänligen fyll i nedan på vilka sätt Neste får ha kontakt med dig.

Du kan när som helst välja att avsluta din prenumeration av vårt nyhetsbrev genom att klicka på länken längst ner i mailet. Mer information om hur vi hanterar dina personuppgiter finner du på vår hemsida, Neste.se

Vi använder Mailchimp som vår marknadsföringsplattform. Genom att klicka nedan för att prenumerera, godkänner du att din information överförs till Mailchimp för hantering. Läs mer om Mailchimps persondatahantering här.