1 December 2020

Neste investerar i bränslelagerföretaget AFS för att kunna leverera förnybart flygbränsle till flygplatsen Schiphol i Amsterdam

Publicerad i Nyheter under Flyg

Neste Corporation, Pressmeddelande, 1 December 2020 kl 9 (EET)

Neste, världens ledande producent av förnybar diesel och förnybart flygbränsle, har förvärvat en minoritetsandel i Aircraft Fuel Supply B.V. (AFS). AFS äger och driver flygplatsen Schiphols bränslelagerföretag i Amsterdam.

”Vårt mål är att bli globalt ledande inom förnybara och cirkulära lösningar. Vi strävar efter att hjälpa våra kunder att uppnå sina ambitiösa klimatmål och att minska sina utsläpp av växthusgaser och bli koldioxidneutrala med vårt förnybara flygbränsle (SAF). Förvärvet av en andel i Aircraft Fuel Supply B.V. är en viktig milstolpe för att öka leveranserna av SAF på en stor global flygplats”, säger Nestes VD och koncernchef Peter Vanacker.

Flygbolagen kan börja tanka Neste MY Förnybart Flygbränsle på Schiphol 

Tack vare sin andel i AFS kan Neste vid Schiphols flygplats med omedelbar verkan erbjuda flygbolag  kontinuerliga leveranser av Neste MY Förnybart Flygbränsle™. Nestes SAF tillverkas av avfall- och restprodukter från hållbara källor. I ren form kan bränslet under livscykeln  minska utsläppen av växthusgaser med upp till 80 %* jämfört med fossilt jetbränsle.

”Vi är mycket stolta över att expandera och kunna säkerställa tillgängligheten av SAF på Schiphol i Amsterdam. Därigenom kan vi stödja flygbolagen i deras strävan att uppnå sina mål för utsläppsminskning. Föregångarna bland flygbolag som flyger till och från Schiphol kan ge ett reellt bidrag till en mer hållbar framtid för flygindustrin", säger Thorsten Lange, Executive Vice President för Renewable Aviation på Neste.

”Nederländerna är ett land som har tagit stora steg framåt för att ge myndighetsstöd som bidrar till att främja leverans och användning av SAF.”
Neste MY Förnybart Flygbränsle utgör en omedelbar lösning som minskar de direkta växthusgasutsläppen från flyget. Det kan användas som drop-in-bränsle för befintliga flygmotorer och infrastruktur på flygplatsen och kräver därför inga extra investeringar. Neste MY Förnybart Flygbränsle blandas med fossilt jetbränsle innan det används och är då certifierat för att uppfylla ASTM:s jetbränslespecifikationer.

Dick Benschop, VD på Amsterdam Airport Schiphol, säger: "Om man ser framåt är kvalitet nyckelfaktorn för oss. Kvaliteten på Schiphols nätverk måste gå hand i hand med de avgörande stegen mot ett hållbart flyg. Förnybart flygbränsle är en beprövad, hållbar teknik som behöver skalas upp. Därför välkomnar vi Neste till vår flygplats. Neste är en föregångare, och tillsammans med dem, våra flygbolag, våra andra flygpartners och vår regering vill vi leda utvecklingen genom att skapa ett exempel."

Neste och Amsterdam Airport Schiphol är båda bidragsgivare till initiativet Clean Skies for Tomorrow: Ett gemensamt policyinitiativ för att snabba på utvecklingen av förnybara flygbränslen i Europa i samarbete med Energy Transitions Commission och World Economic Forum.

Neste MY Förnybart Flygbränsle används av flera flygbolag

Nestes årliga produktionskapacitet av förnybart flygbränsle är just nu 100 000 ton. Tack vare Nestes kommande utvidgning av raffinaderiet i Singapore och möjliga ytterligare investeringar i raffinaderiet i Rotterdam, kommer företaget att ha kapacitet att producera över 1,5 miljoner ton förnybart flygbränsle årligen från och med 2023. Bränslet finns tillgängligt redan nu och används på marknaden och levereras till olika kommersiella flygbolag, affärsflygkunder och till olika flygplatser i Europa och Nordamerika.

*) Beräkningsmetoden för livscykelutsläpp och utsläppsreduktioner överensstämmer med EU-direktivet om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor (2009/28/EG).

Neste Corporation

Susanna Sieppi
Vice President, Communications

Ytterligare information: Thorsten Lange, Executive Vice President, Renewable Aviation, Neste. Kontakta Nestes medietjänst på tel. +358 50 458 5076 / media@neste.com (vardagar 08:30–16:00 EET).

Kort om Neste

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) skapar lösningar som bekämpar klimatförändringarna och skyndar på omställningen mot en cirkulär ekonomi. Vi raffinerar avfall, restprodukter och innovativa råvaror till förnybara bränslen och hållbara råvaror för plast och andra material. Vi är världens ledande tillverkare av förnybar diesel och hållbart flygbränsle. Dessutom utvecklar vi den kemiska återvinningen av plastavfall i syfte att öka materialåtervinningen och bekämpa utmaningen med nedskräpningen av plast. Genom våra förnybara och cirkulära lösningar strävar vi efter att hjälpa våra kunder att minska sina utsläpp av växthusgaser med minst 20 miljoner ton årligen till 2030. Eftersom vi genomför tekniskt avancerad raffinering av högkvalitativa oljeprodukter med ett åtagande att uppnå koldioxidneutral produktion till 2035, inför vi även förnybara och återvunna produkter som råmaterial i våra raffinaderier, inklusive plastavfall. Vi finns ständigt med i både Dow Jones hållbarhetsindex och på Global 100-listan över världens mest hållbara företag. 2019 hade Neste intäkter på 15,8 miljarder euro, där 82 % av företagets rörelseresultat kom från förnybara produkter. Läs mer: neste.se  

Attachments: