Flyg
31.10.2023
 4 min read

Vad är förnybart flygbränsle (SAF) och hur bidrar det till ett mer hållbart flyg?

Förnybart flygbränsle, ofta omnämnt som SAF (Sustainable aviation fuel), ses som en av de viktigaste lösningarna på hur vi ska kunna reducera flygets miljöpåverkan. Men vad är det och hur kan det minska utsläppen av växthusgaser?

 

Svenskar älskar sin semester, sedan vi fick lagstadgad ledighet under 1950-talet och fenomenet charter dök upp har möjligheten att resa långt bort genom att flyga varit något som betytt mycket för svenskarna. Enligt Naturvårdsverket flyger svensken fem gånger så mycket som det globala genomsnittet. De relativt långa avstånden inom landet har också främjat inrikesflyget. 

Fram till 2017 ökade svenskarnas flygresor stabilt varje år, men sedan förde den allt mer intensiva debatten om miljö och klimatförändringar med sig ett trendbrott. Ordet “flygskam” dök upp 2018 och mellan 2017-2019 minskade svenskarnas flygande till andra länder med mellan fem och tio procent per år enligt en rapport från Chalmers tekniska högskola. COVID-pandemin medförde i det närmaste ett totalt stopp för flygresor och många trodde att det var en utveckling som kommit för att stanna. 

Så verkar dock inte vara fallet, under 2023 har allt fler rapporter kommit in om att svenskarnas resor med flyg åter ökar. Vi fortsätter att längta bort och prioritera resor, därmed kommer vi även att behöva återta samtalet om vilken roll detta spelar i de pågående klimatförändringarna. 

 

Hur stora utsläpp bidrar vårt flygande med idag? 

All flygtrafik i världen står för ungefär två till tre procent av alla utsläpp av CO2. Flygplan drivs av motorer som förbränner flygbränsle. Detta genererar utsläpp av växthusgaser, där koldioxid utgör majoriteten av dessa. Men motorn avger även sot som orsakar cirrusmoln och allt mer vetenskaplig forskning pekar på att detta har en ytterligare uppvärmningseffekt. Flygets totala klimatpåverkan uppskattas till och med vara den tredubblade jämfört med enbart utsläppen av CO2.

Beräkningar från Chalmers och Naturvårdsverket visar att svenskarnas flygresande orsakar lika stor klimatpåverkan som hela den svenska bilismen.

gamalt flygplan

Svenskarna var tidiga med att resa utomlands på semester, nu behöver flygets miljöpåverkan minska. Foto: Wikimedia commons

 

Hur kan vi minska klimateffekten av att flyga? 

Ett viktigt steg mot att minska utsläppen från flyget är en förändring i kultur och beteende. Efter covid-pandemin är det mer accepterat att hålla möten digitalt och minska mängden affärsresor, vilket i ett land som Sverige har en effekt på nivåerna av inrikesresor. Det finns även ett intresse för mer samarbete mellan exempelvis SJ och deras motsvarighet i grannländerna, för att förbättra möjligheten att resa till Europa med andra transportslag än flyg.

Den globala flygindustrin har satt upp ett ambitiöst mål om att nå noll nettoutsläpp av koldioxid till 2050 och siktar på att uppnå det med hjälp av en kombination av olika åtgärder. Alla dessa kommer att behövas, men de har olika potential att kunna göra skillnad. Ny teknik som elektriskt drivna flygplan, effektivare flygplan och motorer samt optimerade, effektivare flygrutter är en del av lösningen, men den största effekten kommer att komma från användandet av förnybart flygbränsle, SAF.

 

Vad är förnybara flygbränslen? 

Förnybart flygbränsle är ett mer hållbart alternativ till fossilt flygbränsle. Förnybart flygbränsle är tillverkat av förnybara råvaror, som använd matolja, och inte från fossil råolja, som konventionellt flygbränsle. Att använda förnybart flygbränsle istället för fossilt jetbränsle minskar utsläppen av växthusgaser med upp till 80 procent under bränslets livscykel*.

Så hur fungerar det? De minskade utsläppen från förnybart flygbränsle beräknas med hjälp av metoden livscykelanalys, som tar hänsyn till alla utsläpp som genereras under bränslets hela livscykel, inklusive utsläpp från råvarorna, logistik och produktion samt själva förbränningen. 

Konventionellt jetbränsle tillverkas av fossil råolja och förbränning av fossilt jetbränsle tillför kol till atmosfären som lagrats under jorden i form av råolja i miljontals år. Att bränna förnybart flygbränsle genererar också utsläpp men dessa är inte fossilbaserade och tillför inte ytterligare kol till atmosfären utan cirkulerar befintligt kol från växter och djur.

En annan fördel med förnybart flygbränsle är att den finns tillgänglig och används redan idag. Sedan 2016 har mer än 490 000 flygningar genomförts på ett säkert sätt med förnybart flygbränsle. Neste, världens ledande tillverkare av förnybart flygbränsle, har producerat förnybart flygbränsle sedan 2011 och levererat det till över 70 direktkunder över hela världen, inklusive flygbolag i Norden som Finnair, SAS och Braathens.

Enligt prognoser kommer 65 procent av utsläppsminskningen som behövs för att nå nettonoll för flyget till 2050 komma från att använda förnybart flygbränsle och andra typer av SAF, vilket gör det till en av de viktigaste lösningarna för att flyget ska kunna bli mer hållbart.

 

Vad har flygindustrin gjort för att minska sina utsläpp och ställa om? 

Flygindustrin generellt har tagit till sig SAF som en av sina viktigaste redskap för att minska koldioxidutsläppen, men det är fortfarande en lång väg kvar att gå eftersom det helt enkelt ännu inte produceras tillräckligt för att fullt ut utnyttja dess fördelar.

Neste, världens ledande tillverkare av förnybart flygbränsle, har producerat det sedan 2011 och ökar sin produktionskapacitet  för förnybart flygbränsle till 1,5 miljoner ton, cirka 1,875 miljarder liter, i början av 2024, och till och med 2,2 miljoner ton 2026. Även om det är en betydande volym så representerar det mindre än en procent av den årliga totala förbrukningen av flygbränsle globalt. Så en av de viktigaste utmaningarna i att minska flygets klimatpåverkan är att öka den globala produktionskapaciteten för all SAF, här spelar politiker och makthavare en viktig roll.

De som ska investera i ny produktionskapacitet för förnybart flygbränsle kommer helt enkelt behöva veta att någon kommer att vilja köpa produkten när den väl finns ute, så de kan vara trygga med att få avkastning på sin investering. Politiker kan därför bidra till tillväxten genom att skapa en trygg och stabil efterfrågan genom lagstiftning. 

I Europa har flera länder beslutat om mandat för att använda SAF i alla flygningar från landet. Sverige är en av de föregångare som 2021 har beslutat om att alla svenska flyg ska blanda in SAF i allt flygbränsle för att uppnå en utsläppsminskning på 0,8 procent. Detta belopp är sedan planerat att gradvis öka till 27 procent till 2030. EU antog nyligen luftfartsförordningen ReFuelEU, som kräver att användningen av SAF ska börja med två procent 2025 och öka till 70 procent 2050.

Men flygbolagen själva spelar också en viktig roll. Fler och fler flygbolag sätter upp mål om att inkludera en viss procentandel av förnybart flygbränsle i sin totala flygbränsleförbrukning. Ett ökande antal testflygningar har gjorts för att visa att det är ett säkert alternativ. 2022 genomförde Braathens den första flygningen i historien med 100 procent förnybart flygbränsle i ett regionalt kommersiellt flygplan, i samarbete med Neste och flygplanstillverkaren ATR.

Ett antal flygbolag erbjuder även resenärer möjligheten att betala extra för en viss mängd SAF som ska användas för att minska utsläppen för en specifik flygning. Andra typer av företag erbjuder liknande tjänster. Det svenska företaget Fly Green Fund erbjuder möjligheten för privatpersoner att köpa en viss mängd SAF, som motsvarar samma mängd som din flygresa hade använt, oavsett om just det flygbolag du ska använda för din resa erbjuder detta eller inte. Fly Green Fund säkerställer sedan att denna SAF används vilket bidrar till lägre utsläpp och stärker efterfrågan på produkten. 

Förutom flygbolag och flygplanstillverkare finns det flygplatser som tar sig an utmaningen att stödja övergången till förnybart flygbränsle. Trollhättan-Vänersborg Airport i Sverige är den första flygplatsen i världen som endast erbjuder flygbränsle med en hög blandning av förnybart flygbränsle för alla flyg som avgår från flygplatsen. Detta gjordes i nära samarbete med Västflyg som nu kör alla sina flygningar med denna bränsleblandning samt med GKN Aerospace. 

 

hållbart resande med SAF

Det finns mycket vi kan göra för att minska klimatpåverkan från våra resor 

 

Vad kan jag göra för att flyga mer hållbart? 

Det är bråttom att minska utsläppen av växthusgaser. Vi kommer inte att kunna fortsätta använda fossila bränslen som vi gör idag, vare sig det är inom flyget eller andra transportformer. Det gäller även för Sverige och för svenskarnas flygresor.

Som vi sett de senaste åren kommer vi dock troligen inte vilja sluta flyga helt, och flyget har även sina fördelar, både för samhället och individen. Så hur kan du minska utsläppen från dina flygresor?

Det finns lösningar tillgängliga idag, men det kommer även att krävas en större medvetenhet och beteendeförändringar från oss alla. Du som privatperson kan välja mer hållbara resealternativ, som att resa med tåg, men där det inte är möjligt är flygbolag som använder förnybart flygbränsle som SAF ett alternativ, eller att köpa till extra för att minska flygresans klimatpåverkan. 

Genom att ta ansvar för våra egna utsläpp kan vi alla bidra till en mer hållbar framtid för flyget. 

 

*) Vid användning i ren form (dvs. oblandat) och beräknat med etablerade metoder för uppskattning av livscykel (LCA) som t.ex. CORSIA-metoden