4 Mars 2024

Neste lanserar Neste Impact-lösning för företag att minska sina flygutsläpp med förnybart flygbränsle

Neste Corporation, Pressmeddelande, 4 mars 2024 kl. 13:00 (EET)

Pressmeddelandet uppdaterades den 4 mars 2024 kl. 17:15 (EET).**

  • Neste Impact erbjuder företag en enkel lösning för att minska sina flygutsläpp genom att köpa förnybart flygbränsle (SAF)
  • Lösningen är anpassad till Science Based Targets-initiativet (SBTi), vilket gör det möjligt för företag att på ett trovärdigt sätt rapportera uppnådda utsläppsbesparingar som bidrar till deras hållbarhetsmål
  • Neste Impact följer en book-and-claim-strategi och säkerställer att den SAF som köps används inom flygsektorn för att ersätta fossilt jetbränsle. De sålda volymerna av SAF används inte för att uppfylla bränslemandat eller andra liknande regleringskrav på användning av SAF; istället bidrar de till ytterligare utsläppsminskningar inom flygsektorn.

Neste har idag lanserat sin nya lösning för utsläppsminskning, Neste Impact, för företag som vill minska koldioxidavtrycket från sina flygresor och transportaktiviteter. Lösningen bygger på att köpa Neste MY Sustainable Aviation Fuel™, med vilket utsläppen av växthusgaser (GHG) kan minskas med upp till 80 %* under bränslets livscykel jämfört med att använda fossilt jetbränsle.

Neste Impact gör det möjligt för företag att omvandla sina klimatmål till mätbara åtgärder för att minska sina flygrelaterade utsläpp. Först ställer ett företag upp sina hållbarhetsmål. Neste hjälper sedan till att översätta detta till ett utsläppsmål för flygresor och transporter. Den eftersträvade utsläppsminskningen kan uppnås genom att ersätta fossilt jetbränsle med motsvarande mängd SAF köpt från Neste. Neste säkerställer att SAF levereras till ett partnerflygbolag och att den köpta mängden bevisligen används för att ersätta fossilt bränsle. Efter att denna SAF har använts får företaget en tredjepartsverifierad rapport, vilket gör det möjligt för den att på ett trovärdigt sätt rapportera de uppnådda utsläppsbesparingar som bidrar till deras hållbarhetsmål.

”Brådskan med klimatåtgärder har aldrig varit större och företag letar alltmer efter lösningar som hjälper dem att minska sitt flygrelaterade koldioxidavtryck. Det kan dock vara en utmaning att hitta en trovärdig lösning, särskilt med tanke på de ständigt ökande rapporteringskraven och allmänhetens krav på transparens. Neste Impact tillhandahåller en lättanvänd lösning för verifierade utsläppsminskningar, som tillhandahålls av världens ledande tillverkare av SAF”, säger Kristina Öström, Vice President Marketing, Brand and Partnerships från verksamheten för förnybara flygbränslen på Neste. 

Neste Impact är i linje med Aviation Guidance från Science Based Targets-initiativet (SBTi), den högsta standarden inom klimatrapportering. Det följer en book-and-claim-strategi, men till skillnad från många andra book-and-claim-lösningar säkerställer Neste att SAF levereras och används specifikt inom flygsektorn för att ersätta fossilt jetbränsle, i enlighet med SBTi Aviation Guidance-kriterierna. Den relaterade utsläppsminskning som uppnåtts är tredjepartsverifierad och valideras ytterligare genom ISCC SAF credit-registret, vilket gör det möjligt för företag att på ett trovärdigt sätt rapportera de uppnådda minskningarna mot sina science based targets-mål eller liknande hållbarhetsmål. De sålda volymerna av SAF används inte för att uppfylla bränslemandat eller andra liknande regleringskrav för användning av SAF; istället bidrar de med ytterligare utsläppsminskningar inom flygsektorn.

Förnybara flygbränslen
SAF är ett förnybart flygbränsle som ger ett mer hållbart alternativ till konventionellt, fossilbaserat jetbränsle. Det är allmänt erkänt som en nyckelhävstång för att uppnå flygets utsläppsminskningsmål. Genom att köpa Neste MY Sustainable Aviation Fuel för sina affärsresor eller transporter kan företag minska sina flygrelaterade växthusgasutsläpp. Nestes SAF framställs av råvaror från hållbart anskaffade, 100 % förnybara avfalls- och biprodukter, till exempel använd matlagningsolja och animaliskt fett. 

*) Den procentuella minskningen av växthusgasutsläppen gäller när bränslet används i ren form (d.v.s. oblandad) och beräknad med etablerade metoder för livscykelbedömning (LCA), såsom CORSIA-metodologi

**) I det ursprungliga pressmeddelandet angavs "ISCC SAFc register". Detta har korrigerats till "ISCC SAF kreditregister”.

Neste Corporation

Susanna Sieppi
Vice President, Communications and Brand (act.)

Ytterligare information: Kontakta Nestes medietjänst på tel. +358 800 94025 / media@neste.com (vardagar 8:30–16:00 EET). Prenumerera på Nestes pressmeddelanden på https://www.neste.com/for-media/releases-and-news/subscribe

Kort om Neste 

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) skapar lösningar som bekämpar klimatförändringarna och skyndar på omställningen mot en cirkulär ekonomi. Företaget raffinerar avfall, restprodukter och innovativa råvaror till förnybara bränslen och hållbara råvaror för plast och andra material. 

Neste är världens ledande tillverkare av förnybart flygbränsle och förnybar diesel. Genom sina lösningar strävar Neste efter att hjälpa sina kunder att minska deras utsläpp av växthusgaser med minst 20 miljoner ton årligen till 2030. 

Ambitionen är att göra Borgå oljeraffinaderi i Finland till det mest hållbara raffinaderiet i Europa till 2030. Neste har ett åtagande att uppnå koldioxidneutral produktion till 2035, och företaget kommer att minska koldioxidutsläppen från sålda produkter med 50 procent till 2040. Neste har även ställt upp ambitiösa mål för biologisk mångfald, mänskliga rättigheter och hållbarhet i leveranskedjan. Företaget finns ständigt med i både Dow Jones hållbarhetsindex och på Global 100-listan över världens mest hållbara företag. 2023 hade Neste intäkter på 22,9 miljarder euro. Läs mer: neste.se