17 Juni 2021

Neste och Boston Consulting Group tillkännager partnerskap kring hållbart flygbränsle för att minska affärsflygets klimatpåverkan

Neste Corporation, Pressmeddelande, 17 juni 2021 kl 13.00 (EET)

Bild: Sami Jauhiainen, Vice President, Business Development på Neste och Tuukka Seppä, Managing Director and Senior Partner på Boston Consulting Group undertecknar avtalet

Neste och Boston Consulting Group (BCG) har tecknat ett nytt avtal för köp av Neste MY Förnybart Flygbränsle™, som ska levereras till flygbolagen SAS och Finnair och täcker volymen på alla flygningar med dessa flygbolag som tas av BCG-anställda i Norden. Genom det nya partnerskapet räknar BCG med betydligt lägre växthusgasutsläpp för sina resor.

Även om företag kommer att välja nya mötes- och evenemangsformer som en lärdom av den globala pandemin, kommer vissa affärsresor för personliga möten sannolikt att bestå. Att använda Neste MY Förnybart Flygbränsle hjälper företag att minimera klimatpåverkan av de flygresor som fortfarande sker. Redan i början av april 2021 blev Neste MY Förnybart Flygbränsle tillgängligt för Finnair på Helsingfors flygplats som ett sätt att minska utsläppen från företagets affärsresor.  Nu blir BCG Nestes första företagskund som tar i bruk  samma förnybara flygbränsle l för att minska utsläppen.

 BCG har åtagit sig att uppnå nettonoll klimatpåverkan till 2030 och understödjer ansträngningar att skala upp användningen av hållbara flygbränslen.. Det är en del av företagets bredare strategi att minska utsläppen från affärsresorna. Neste MY Förnybart flygbränsle  är ett viktigt verktyg för att minska flygresors klimatpåverkan och ger upp till 80 %* minskning av växthusgasutsläppen under livscykeln, jämfört med konventionellt fossilt flygbränsle. Partnerskap som detta är ett viktigt steg mot att skala upp marknaden av förnybart flygbränsle genom att skicka en tydlig efterfrågesignal.

Lösning för att uppnå utsläppsmål

Med denna lösning hjälper Neste och dess flygbolagspartner organisationer att uppnå sina mål för utsläppsminskningar. Nestes förnybara flygbränsle säljs direkt till organisationer och levereras till de flygbolag som de använder mest. Lösningen omfattar en process för tredjepartsrevision som säkerställer att inte andra kunder kan kräva utsläppsreduktion på samma volym. Eftersom regelverket för användning av förnybart bränsle inom flyget fortfarande är i en tidig utvecklingsfas, kan företag ta ledning och åstadkomma betydande klimateffekter som hållbara föregångare inom sin sektor.

 Tuukka Seppä, Managing Partner för BCG Nordics säger: ”BCGs kärnerbjudande är att koppla ihop våra kunder med de bästa globala experterna och talangerna, oberoende affärs ärende. Nästa generations arbetssätt har öppnat upp enorma möjligheter att åstadkomma det virtuellt. Det kommer fortsättningsvis att behövas visst resande framöver. Vi gläds åt vårt samarbete med Neste, Finnair och SAS för att kraftigt minska vår utsläpp från affärsresor. Den här åtgärden ingår i BCG:s globala arbete på vägen mot resor med lägre utsläpp och är ett viktigt steg på vår resa mot nettonoll klimatpåverkan 2030.”

”Efter att ha fungerat som exempel genom att använda Neste MY Förnybart Flygbränsle för att minska utsläppen från våra egna affärsflygresor, gläds vi åt att BCG har beslutat att bli vår första kund att använda vår lösning”, säger Sami Jauhiainen, Vice President, Business Development på Neste. ”Flyget kommer även fortsättningsvis att vara viktigt för de globala affärerna och skapa tillväxt och underlätta ekonomisk återhämtning.  Därför i behöver vi lösningar som möjliggör tillväxt och samtidigt minskar utsläpp. Vi är stolta över att kunna samarbeta med ett ledande internationellt konsultföretag som BCG för att åstadkomma detta.”

 ”Förnybart flygbränsle är en mycket viktig del av flygets övergång till lägre växthusgasutsläpp. Kommersialiseringen av förnybart flygbränsle är i början av sin utveckling och alla initiativ som potentiellt kan påskynda denna utveckling är positiva. Vi måste samarbeta för att uppnå de nödvändiga växthusgasutsläppen från luftfart och sådana lösningar kommer definitivt att spela en viktig roll i denna resa mot lägre utsläpp ”, säger Lars Andersen Resare, Head of Sustainability, SAS.

”Vi gläds åt att se så stort engagemang hos affärsresenärer att ansluta sig till det gemensamma målet att göra flygresorna hållbarare. Flyget innebär stora sociala och ekonomiska fördelar, och för att de ska kunna finnas kvar måste vi lösa flygresornas klimatutmaning tillsammans”, säger Anne Larilahti, Vice President, Sustainability, Finnair.

*) Beräknat enligt standardiserade livscykelanalysmetoder, bl.a. EU RED och CORSIA.

Neste Corporation

 Susanna Sieppi
Vice vd, Communications

Boston Consulting Group
Brian Bannister
Global External Communications Director

 Ytterligare information: Kontakta Nestes medietjänst på tel. +358 50 458 5076/media@neste.com (vardagar 8:30–16:00 EET).

Neste MY Förnybart Flygbränsle™

Nestes förnybara flygbränsle tillverkas av förnybart avfall och rester från hållbara källor. Neste MY Förnybart Flygbränsle, i ren form och över livscykeln, minskar utsläppen av växthusgaser med 80 % under livscykeln jämfört med fossilt jetbränsle (beräknat enligt standardiserade livscykelanalysmetoder, bl.a. EU RED och CORSIA). Neste MY Förnybart Flygbränsle kan användas som drop-in-bränsle, eftersom det är kompatibelt med befintliga flygmotorer och infrastruktur på flygplatsen och inte kräver några extra investeringar i dessa. Neste MY Förnybart Flygbränsle blandas med fossilt jetbränsle innan det används och är certifierat för att uppfylla ASTM:s specifikationer för hållbart flygbränsle. Nestes produktionskapacitet för Neste MY Förnybart Flygbränsle är 100 000 ton per år. Med investeringsprojekt för utbyggd produktionskapacitet vid Nestes raffinaderier i Singapore och Rotterdam kommer Neste att ha kapacitet att producera cirka 1,5 miljoner ton SAF per år vid slutet av 2023. Neste arbetar aktivt tillsammans med partner i hela leveranskedjan för att öka tillgängligheten av  hållbart flygbränsle för flygindustrin globalt. Bränslet finns tillgängligt redan nu och används på marknaden och levereras till olika kommersiella flygbolag, affärsflygkunder och flygplatser i Europa och Nordamerika.

Kort om Neste

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) skapar lösningar som bekämpar klimatförändringarna och skyndar på omställningen mot en cirkulär ekonomi. Vi raffinerar avfall, restprodukter och innovativa råvaror till förnybara bränslen och hållbara råvaror för plast och andra material. Vi är världens ledande tillverkare av förnybar diesel och hållbart flygbränsle. Dessutom utvecklar vi den kemiska återvinningen av plastavfall i syfte att öka materialåtervinningen och bekämpa utmaningen med nedskräpningen av plast. Genom våra förnybara och cirkulära lösningar strävar vi efter att hjälpa våra kunder att minska sina utsläpp av växthusgaser med minst 20 miljoner ton årligen till 2030. Eftersom vi genomför tekniskt avancerad raffinering av högkvalitativa oljeprodukter med ett åtagande att uppnå koldioxidneutral produktion till 2035, inför vi även förnybara och återvunna produkter som råmaterial i våra raffinaderier, inklusive plastavfall. Vi finns ständigt med i både Dow Jones hållbarhetsindex och på Global 100-listan över världens mest hållbara företag. 2020 hade Neste intäkter på 11,8 miljarder euro, där 94 % av företagets rörelseresultat kom från förnybara produkter. Läs mer: neste.se

Boston Consulting Group i korthet

 Boston Consulting Group samarbetar med ledare inom företag och samhälle för att ta sig an deras viktigaste utmaningar och tillvarata deras största möjligheter. BCG var pionjär inom företagsstrategi när företaget grundades 1963. Idag arbetar vi tillsammans med kunder för att främja förändringsattityder till gagn för alla intressenter – ge organisationer styrka att växa, bygga hållbara konkurrensfördelar och driva positiv samhällspåverkan. Våra mångfaldiga, globala team besitter djupa bransch- och funktionskunskaper och arbetar med många perspektiv som ifrågasätter status quo och driver på förändring. BCG levererar lösningar genom ledande managementkonsulting, teknik och design och företagsmässiga och digitala projekt. Vi arbetar i en unik samarbetsmodell inom företaget och på alla nivåer i kundens organisation och drivs av målet att hjälpa våra kunder att växa och kunna göra världen till en bättre plats.