4 Maj 2021

Neste och Jetflite börjar erbjuda priva affärsflyg med lägre utsläpp i Finland ‒ den första flygningen genomförs maj 2021

Publicerad i Nyheter under Flyg

Neste Corporation, Pressmeddelande, 4 maj 2021 kl. 08:00 (EET)

Flygbolaget Jetflite blir först med erbjuda ett alternativ för privata affärsresor med lägre utsläpp i Finland. Jetflite är engagerade i frågan om en mer hållbar flygsektor och de tar nu de första stegen mot att minska sina utsläpp av växthusgaser med hjälp av Neste MY Sustainable Aviation Fuel™. I ren form bidrar bränslet till att minska utsläppen av växthusgaser med 80 procent* under livscykeln jämfört med fossilt jetbränsle. Jetflites första flygning med lägre utsläpp kommer att genomföras i maj 2021. 

Jetflite ingår i den finska industrikoncernen Wihuri Group som är specialiserade på privat affärsflyg, charter och flygande ambulansverksamhet. Jetflite erbjuder även tjänster inom service av flygplan och flygfrakt. Jetflite vill genom sitt hållbarhetsprogram Frankly Wihuri hjälpa sina kunder att göra mer för att bekämpa klimatförändringarna. 

“Flygsektorn har haft en utmanande tid under pandemin, med hårda regleringar och stängda gränser. Trots det har vi fortsatt att genomföra många flygningar eftersom vi även arbetar med evakuering och ambulanstransport. När vaccinationerna nu ökar runt om i världen och länder börjar öppnas igen har vi gjort en uppskattning om att även affärsflyget kommer börja öka igen. Tills dess vill vi kunna erbjuda flygresor med lägre utsläpp och hjälpa våra kunder att minska sitt koldioxidavtryck betydligt”, säger Jan Lindholm, Head of Sales vid Jetflite.

Jetflite har en flotta på fem flygplan. Företaget har även ett omfattande nätverk med olika samarbetspartners av andra operatörer som under ett normalt år gemensamt erbjuder mellan 600 och 700 flygningar per år.

Partnerskap som stöttar ambitiösa klimatmål 
 
Flygindustrin har redan börjat ta viktiga steg i rätt riktning genom att anta målet om koldioxidneutral tillväxt från 2020 och framåt. Neste strävar efter att bidra och hjälpa flygindustrin att uppnå detta mål. 

“Neste och Jetflite har samarbetat i över fem år kring leveranser av flygbränsle till Helsingfors flygplats i Finland. Nu tar vi nya steg i vårt partnerskap för att minska koldioxidutsläppen från Jetlites flygningar. Neste MY SAF finns redan tillgängligt på många flygplatser runt om i Europa, Nordamerika och Asien och vi är glada över att även kunna erbjuda det till ett bolag inom privatflyg i Finland. Bränslet erbjuder en möjlighet att omedelbart minska koldioxidutsläppen från en flygresa. Det är fullt kompatibelt med dagens befintliga jetmotorteknik och infrastruktur för bränsledistribution och kräver inga ytterligare investeringar eller förändringar av flygplan eller infrastruktur”, säger Tuomas Kulola, chef för Sales, Marketing & Services hos Neste. 

Neste fortsätter att arbeta för att göra hållbart flygbränsle mer tillgängligt för företag, offentliga institutioner och andra organisationer med ambitiösa klimatmål. Partnerskapet mellan Neste och Jetflite och det samarbetet med Finnair som presenterades nyligen fungerar båda som goda exempel för andra företag som vill minska utsläppen från sina affärsresor med flyg.

I USA och Europa är Nestes årliga produktionskapacitet för hållbart flygbränsle just nu 100 000 ton. Tack vare den kommande utvidgningen av raffinaderiet i Singapore kommer Neste att ha kapacitet att producera över 1,5 miljon ton hållbart flygbränsle år 2023, inklusive den nyligen publicerade ytterligare investeringar i raffinaderiet i Rotterdam.  

*) Beräkningsmetoden för livscykelutsläpp och utsläppsreduktion överensstämmer med EU-direktivet om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor (2009/28/EG).

Neste Corporation

Susanna Sieppi
Vice vd, Communications

För ytterligare information: Kontakta Tuomas Kulola, chef för Sales, Marketing & Services, Neste samt Nestes medietjänst på tel. +358 50 458 5076/media@neste.com (vardagar 8:30–16:00 EET).
 
Jan Lindholm, Head of Sales, Jetflite. Kontaktinformation: +358 44 039 5694 / jan.lindholm@jetflite.fi.

Kort om Neste

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) skapar lösningar som bekämpar klimatförändringarna och skyndar på omställningen mot en cirkulär ekonomi. Vi raffinerar avfall, restprodukter och innovativa råvaror till förnybara bränslen och hållbara råvaror för plast och andra material. Vi är världens ledande tillverkare av förnybar diesel och hållbart flygbränsle. Dessutom utvecklar vi den kemiska återvinningen av plastavfall i syfte att öka materialåtervinningen och bekämpa utmaningen med nedskräpningen av plast. Genom våra förnybara och cirkulära lösningar strävar vi efter att hjälpa våra kunder att minska sina utsläpp av växthusgaser med minst 20 miljoner ton årligen till 2030. Eftersom vi genomför tekniskt avancerad raffinering av högkvalitativa oljeprodukter med ett åtagande att uppnå koldioxidneutral produktion till 2035, inför vi även förnybara och återvunna produkter som råmaterial i våra raffinaderier, inklusive plastavfall. Vi finns ständigt med i både Dow Jones hållbarhetsindex och på Global 100-listan över världens mest hållbara företag. 2020 hade Neste intäkter på 11,8 miljarder euro, där 94 % av företagets rörelseresultat kom från förnybara produkter. Läs mer: neste.se

Jetflite i korthet 

Jetlite är ett finskt flygbolag som specialiserat sig inom längre flygtransporter för evakuering och ambulans, privat affärsflyg samt drift av privatflygplan. Under de senaste 50 åren har företaget vuxit till en av de största och mest pålitliga aktörerna i norra Europa. Jetlite är en del av den finska koncernen Wihuri Group, och som en del av företagets hållbarhetsprogram, Frankly Wihuri-programmet, vill man höja sina ambitioner vad gäller bekämpningen av klimatförändringarna.

Attachments: