17 September 2020

Neste: Sverige blir föregångare inom hållbart flyg

Publicerad i Nyheter under Flyg

Neste Corporation, Pressmeddelande, 17 september 2020 kl.10 (EET)

Sverige har ett ambitiöst mål om att bli fossilfritt till 2045. Som en del av detta initiativ tillkännagav den svenska regeringen den 11 september 2020 ett förslag om att blanda in biodrivmedel i flygbränslet, ett förslag  som kommer att minska utsläppen från flyget i Sverige under 2021 och framåt. Reduktionsnivån är satt till 0,8 procent år 2021 och ökar stegvis till 27 procent till 2030. Detta gör att Sverige leder utvecklingen i världen för ett hållbart flyg. 

”Vi behöver föregångare som visar ledarskap på vägen mot ett hållbart flyg. Jag är säker på att andra länder kommer att följa Sveriges ambitiösa klimatmål för flygbranschen så att den kan uppfylla sin målsättning att avsevärt minska sina utsläpp. Dessutom bidrar förslaget till att skapa en långsiktighet för oss producenter av hållbart flygbränsle i syfte att våga investera i ökad produktion”, säger Jonathan Wood, Vice President för Renewable Aviation Europe vid Neste.  

Tidigare i år presenterade Norge ett förslag på inblandning av biobränsle på 0,5 procent för flyget. Det kommer att finnas tillräcklig kapacitet på marknaden för att leverera de nödvändiga volymerna av hållbart bränsle till både Sverige och Norge. Neste producerar redan idag volymer i kommersiell skala av Neste MY Sustainable Aviation FuelTM. Som råvara används endast rest- och avfallsprodukter, som animaliska fetter och använda matolja. I ren form, och från ett livscykelperspektiv, kan bränslet minska utsläppen av växthusgaser med upp till 80 procent jämfört med fossilt jetbränsle. 

Nestes årliga produktionskapacitet för hållbart flygbränsle är just nu 100 000 ton. Tack vare Nestes kommande utbyggnad av raffinaderiet i Singapore och ytterligare möjliga investeringar i raffinaderiet i Rotterdam, kommer företaget att ha kapacitet för att producera över 1,5 miljoner ton hållbart flygbränsle årligen från och med 2023.

Den globala flygindustrin har satt upp ambitiösa mål för att minska utsläppen av växthusgaser från flygtransport, vilket bland annat inkluderar mål på koldioxidneutral tillväxt från 2020 och en minskning på 50 procent av flygbranschens nettoutsläpp av koldioxid till 2050. Flyget behöver dock fler lösningar för att minska sina utsläpp av växthusgaser och uppnå sina mål. För tillfället erbjuder hållbart flygbränsle det enda tillgängliga alternativet till fossila bränslen för flygplan.

Neste Corporation

Susanna Sieppi
Vice President, Communications (tillförordnad)

Ytterligare information: Kontakta Nestes medietjänst på tel. +358 50 458 5076 / media@neste.com (vardagar  8.30–16.00 (EET)).

Kort om Neste

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) skapar hållbara lösningar för transportbranschens, företagens och konsumenternas behov. Vårt breda utbud av förnybara produkter hjälper våra kunder att minska sina klimatutsläpp. Vi är världens största producent av förnybar diesel raffinerad från avfall och restprodukter, och vi inför även förnybara lösningar inom flyg- och plastbranscherna. Dessutom genomför vi tekniskt avancerad raffinering av högkvalitativa oljeprodukter. Vårt mål är att vara en pålitlig partner som värdesätts för sitt kunnande, sin forskning och sin hållbara verksamhet. 2019 hade Neste intäkter på 15,8 miljarder euro. 2020 har Neste placerat sig som nummer tre på Global 100:s lista över de 100 mest hållbara företagen i världen. Läs mer: neste.se