12 Januari 2022

Neste genomförde framgångsrikt den första serien av testkörningar i industriell skala för behandling av flytande plastavfall i Borgå, FinlandNeste Corporation, Pressmeddelande, 12 januari 2022 kl. 8:00 (EET)

Neste har framgångsrikt genomfört den första serien av testkörningar med flytande plastavfall i sitt Borgå raffinaderi i Finland. Efter att ha startat serien med sina första provkörningar någonsin i industriell skala med flytande plastavfall 2020, har Neste genomfört flera körningar under 2021. I samband med provkörningarna har Neste kunnat förädla flytande plastavfall till drop-in-lösningar för plasttillverkning. Företaget har också utvecklat kapaciteten att uppgradera återvunnet råmaterial i industriell skala.

Försöken banar väg för fortsatta och kommersiella aktiviteter

Neste har för egen del satt upp målet att behandla mer än en miljon ton plastavfall per år från och med 2030. För att uppnå det utvecklar företaget kemisk återvinning för att omvandla plastavfall till en värdefull råvara och därmed stärka den cirkulära ekonomin. För första gången någonsin har Neste genomfört en framgångsrik provkörning med 400 ton plastavfall 2020. Det är en milstolpe mot Nestes mål att främja en cirkulär ekonomi och minska beroendet av fossila resurser.

Under 2021 genomförde Neste ytterligare försök för att lära sig mer om behandlingen av flytande plastavfall och hur processen påverkar raffinaderiets infrastruktur. Neste koncentrerar sig också på att påvisa konceptet med ett slutet kretslopp i plastens värdekedja och att förverkliga en sann cirkularitet. Testerna är ett bevis på att Neste redan idag kan bearbeta betydande volymer återvunna råvaror till drop-in-produkter för petrokemisk användning, samtidigt som företaget vidareutvecklar kapaciteten kvalitets- och kvantitetsmässigt.

”Intresset för råvaror från återvunnet råmaterial är stort på polymer- och kemikaliemarknaden”, säger Mercedes Alonso, Executive Vice President, Renewable Polymers and Chemicals på Neste. ”Genom att bearbeta flytande plastavfall och förädla avfall till värdefulla resurser bidrar vi inte bara till att bekämpa utmaningen med plastföroreningar, utan vi förser också kemikalie- och polymerföretag med verktyg för att stärka den cirkulära ekonomin. För att kunna gå vidare i större skala behöver vi också stöd från regelverken. Å ena sidan behöver kemisk återvinning accepteras som en kompletterande teknik för att uppnå ambitiösa återvinningsmål. Å andra sidan behöver vi liknande ambitiösa mål för användning av kol från hållbara källor.” 

Cirkulär ekonomi med polymerer 

Provkörningarna pekar redan på en värdekedja som förväntas behandla större volymer plastavfall inom en nära framtid. Det plastavfall som använts vid provkörningarna utgör endast blandat avfall efter konsumentledet som annars är svårt att återvinna

”Sammanlagt har vi bearbetat ungefär 800 ton flytande plastavfall vid våra raffinaderier i Finland. Med de senaste provkörningarna i Borgå lägger vi grunden för att ersätta råoljebaserade råvaror med flytande plastavfall och stärka cirkulariteten tillsammans med våra kunder. Baserat på de framgångsrika försöken kan vi dra slutsatsen att flytande plastavfall är ett gångbart alternativ till fossila råvaror. För att skapa det förtroende som krävs för produktion i större skala måste vi utföra fortsatta försök med större volymer, så körningar med ökade volymer kommer att fortsätta under 2022”, säger Markku Korvenranta, Executive Vice President för Oil Products på Neste.

De 800 ton plastavfall som har bearbetats hittills motsvarar den mängd som en liten stad inom EU genererar varje år. Avkastningen från provkörningarna har redan funnit sin väg till polymercykeln som råmaterial för nya polymerprodukter – med samma egenskaper och kvalitet som de som baseras på fossila råvaror. Det innebär att råmaterialet även lämpar sig för till exempel livsmedelsförpackningar eller medicinsk användning. 

*) Baserat på siffror från Eurostat och antaget en stad med 50 000 invånare. 

Neste Corporation

Susanna Sieppi
Vice vd, Communications

Ytterligare information: Kontakta Nestes medietjänst på tel. +358 50 458 5076 / media@neste.com (vardagar 8:30–16:00 EET).

Kort om Neste

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) skapar lösningar som bekämpar klimatförändringarna och skyndar på omställningen mot en cirkulär ekonomi. Vi raffinerar avfall, restprodukter och innovativa råvaror till förnybara bränslen och hållbara råvaror för plast och andra material. Vi är världens ledande tillverkare av förnybar diesel och hållbart flygbränsle. Dessutom utvecklar vi den kemiska återvinningen av plastavfall i syfte att öka materialåtervinningen och bekämpa utmaningen med nedskräpningen av plast. Genom våra förnybara och cirkulära lösningar strävar vi efter att hjälpa våra kunder att minska sina utsläpp av växthusgaser med minst 20 miljoner ton årligen till 2030. Eftersom vi genomför tekniskt avancerad raffinering av högkvalitativa oljeprodukter med ett åtagande att uppnå koldioxidneutral produktion till 2035, inför vi även förnybara och återvunna produkter som råmaterial i våra raffinaderier, inklusive plastavfall. Vi finns ständigt med i både Dow Jones hållbarhetsindex och på Global 100-listan över världens mest hållbara företag. 2020 hade Neste intäkter på 11,8 miljarder euro, där 94 % av företagets rörelseresultat kom från förnybara produkter. Läs mer: neste.se