14 December 2021

Neste medverkar i julskinks-kampanjen för sjätte året i rad för att stimulera cirkulär ekonomi – mer än 300 000 finska hushåll förväntas delta i år

Neste Ham Trick SWE release photo 2021

Neste Corporation, Nyheter, 14 december 2021

Neste deltar för sjätte året i rad i den s.k “Ham Trick”-kampanjen som lanseras fredagen den 17 december 2021. Denna “julskinkskampanj” har redan blivit en tradition för många finländare. Kampanjen går ut på att få hushållen att samla in och återvinna det matlagningsfett som används till skinka och andra julrätter, så att det kan återanvändas för framställning av Neste MY Förnybar Diesel™. I år kommer nästan 300 insamlingsställen att öppnas i hela Finland. De är öppna till den 7 januari 2022. 

I fjol var antalet deltagare i Ham Trick rekordhögt, närmare 240 000 finska hushåll deltog. Sammanlagt 55 ton matlagningsfett samlades in. Det omvandlas till förnybar diesel som räcker till för att köra en bil 17 varv runt jorden. I år är målet att öka antalet deltagare till 300 000 hushåll.

”Den cirkulära ekonomin blir allt viktigare för finska konsumenter och företag. Ham Trick-kampanjen, som är ett samprojekt mellan 15 organisationer, är ett utmärkt exempel på hållbart samarbete mellan företag. Matlagningsfett omvandlas till förnybar diesel, som är ett alternativ för konsumenter och företag att minska sina klimatutsläpp. Neste MY Förnybar Diesel gör det möjligt att minska koldioxidavtrycket från transporter med upp till 90 % jämfört med fossil diesel. Vi bjuder in alla finländare att delta i denna gemensamma klimatinsats under julhelgen”, säger Tytti Stranding, Marketing Manager, Marketing & Services på Neste.

Matlagningsfett till julrätter som skinka, kalkon, fisk och rotsaker kan återvinnas och användas för att producera förnybar diesel. Insamlingsställena finns över hela landet i anslutning till alla K-Citymarket och många andra K-foodbutiker, Neste- och Neste K-stationer och vissa kommunala återvinningsstationer.

Lassila & Tikanoja levererar matlagningsfettet som bearbetas av Rasmix. Det bearbetade avfallsfettet transporteras till Nestes raffinaderi i Borgå för tillverkning av förnybar diesel.

Klimatdiskussionen gör inte tillräckligt avtryck i finländarnas julfirande 

Enligt en enkät till 1 000 finländare** i november 2021 uppger endast 10 % av de svarande att klimatdiskussionen påverkar hur de eller deras familj kommer att fira julen. Klimatets betydelse var något högre (19 %) bland yngre personer i åldern 18–24 år. Det viktigaste för att rädda klimatet ansågs vara att minska matavfallet, sortera sopor och köpa färre julklappar.

Ungefär 25 % av de svarande uppgav att de ibland eller ofta slarvar med att sortera sitt dagliga avfall, eftersom de inte visste hur det skulle sorteras på rätt sätt. Nästan 50 % svarade att den närmaste återvinningen låg för långt borta. Använt eller överblivet matlagningsfett är också avfall, och de flesta finländare återvinner det på något sätt. Av de svarande säger 31 % att de låter fettet stelna och lägger det i komposten, medan 25 % lägger det i hushållsavfallet och 8 % häller ut det i avloppet. 

Ham Trick ger alla finländare en möjlighet att återvinna det matlagningsfett som använts för julrätter på rätt sätt och att komma till rätta med dåliga rutiner som att täppa igen avloppet med fett.

”Ham Trick är ett bra sätt att återvinna fett eftersom det också stimulerar den cirkulära ekonomin. Vi ser fram emot att organisera kampanjen för sjätte gången och att finländarna har införlivat Ham Trick med sina jultraditioner. Vi tror att det så småningom också kommer att öka betydelsen av cirkulär ekonomi inom andra områden i vardagslivet”, säger  Pia Vilenius, Chief Advisor, Bioeconomy and Circular Economy på Kemikalieindustriförbundet i Finland.

Ytterligare information

Insamlingsställen för Ham Trick, mer detaljerade instruktioner om återvinning och svar på vanliga frågor finns på www.kinkkutemppu.com.  

*) Beräkningsmetoden för livscykelutsläpp och utsläppsreduktioner överensstämmer med EU-direktivet om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor (2018/2001/EU).

**) Enkäten utfördes som en nationell konsumentpanel ”1 000 finländare” av IROResearch mellan den 16 och 25 november 2021. Totalt 1 000 finska konsumenter över hela landet svarade på enkäten. Urvalet viktades mot ålder, kön, bostadsord och region för att motsvara den finska befolkningen.

Kort om Ham Trick

Ham Trick är ett samverkansprojekt på initiativ av det finska Kemikalieindustriförbundet med syftet att få konsumenterna att förstå principerna för cirkulär ekonomi på ett konkret sätt. Övriga organisationer bakom kampanjen är förutom Kemikalieindustriförbundet Neste, Lassila & Tikanoja, Rasmix, the Chemical Industry Pool, Kesko Corporation, Finlands Förpackningsåtervinning Oy, Atria, HKScan, Snellman, the Rural Women’s Advisory Organization, förbundet för återvinningsstationer Kiertovoima KIVO och kommunala återvinningsstationer, finska Kommunförbundet, Finlands Vattenverksförening FIWA och Finnish Environmental Industries YTP. Mer information finns på www.kinkkutemppu.com.

Kort om Neste

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) skapar lösningar som bekämpar klimatförändringarna och skyndar på omställningen mot en cirkulär ekonomi. Vi raffinerar avfall, restprodukter och innovativa råvaror till förnybara bränslen och hållbara råvaror för plast och andra material. Vi är världens ledande tillverkare av förnybar diesel och hållbart flygbränsle. Dessutom utvecklar vi den kemiska återvinningen av plastavfall i syfte att öka materialåtervinningen och bekämpa utmaningen med nedskräpningen av plast. Genom våra förnybara och cirkulära lösningar strävar vi efter att hjälpa våra kunder att minska sina utsläpp av växthusgaser med minst 20 miljoner ton årligen till 2030. Eftersom vi genomför tekniskt avancerad raffinering av högkvalitativa oljeprodukter med ett åtagande att uppnå koldioxidneutral produktion till 2035, inför vi även förnybara och återvunna produkter som råmaterial i våra raffinaderier, inklusive plastavfall. Vi finns ständigt med i både Dow Jones hållbarhetsindex och på Global 100-listan över världens mest hållbara företag. 2020 hade Neste intäkter på 11,8 miljarder euro, där 94 % av företagets rörelseresultat kom från förnybara produkter. Läs mer: neste.se