19 Juni 2019

Neste och LyondellBasell tillkännager produktion av biobaserad plast från förnybara material i kommersiell skala

Publicerad i Nyheter under Cirkulär ekonomi

Pressmeddelande, 19 juni 2019 kl. 15.00 (EET)

Detta samarbete innebär att biobaserad polypropylen och biobaserad polyetylen med låg densitet för första gången producerats samtidigt i kommersiell skala.

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki), världens största tillverkare av förnybar diesel från avfall och restprodukter, och LyondellBasell (NYSE: LYB), ett av världens största företag inom plast, kemikalier och raffinering, presenterar tillsammans världens första parallella produktion av biobaserad polypropylen och biobaserad polyetylen med låg densitet i kommersiell skala.

I detta gemensamma projekt används de förnybara kolväten Neste utvinner ur hållbara biobaserade råmaterial, som exempelvis olja från livsmedelsavfall och andra restprodukter. Projektet har resulterat i tusentals ton biobaserad plast, vilken godkänts för tillverkning av livsmedelsförpackningar. De marknadsförs under namnen Circulen och Circulen Plus, den nya familjen av cirkulära produkter från LyondellBasell.

”LyondellBasell har sedan årtionden tillbaka en innovativ kultur, och framsteg som det här visar vilka konkreta åtgärder vi är beredda att vidta för att bidra till den cirkulära ekonomin”, säger LyondellBasells Richard Roudeix, vd på Olefins och Polyolefins i Europa, Asien och globalt. ”Genom att använda förnybara resurser som råvaror är vi med och bekämpar klimatförändringarna och hjälper våra kunder att nå sina miljömål.”

”Vi är glada över att kunna hjälpa plastindustrin att få in mer biobaserade material i sin produktion. Det är mycket tillfredsställande att se att Nestes förnybara kolväten fungerar perfekt i produktionen av biobaserade polymerer i kommersiell skala. Det öppnar för att vi framöver enkelt ska kunna ersätta fossila material”, säger Nestes ordförande och vd Peter Vanacker. ”Detta banbrytande samarbete med LyondellBasell utgör en viktig milstolpe i kommersialiseringen av Nestes förnybara polymerer och kemikalieverksamhet, med fokus på att utveckla förnybara och cirkulära lösningar för varumärken som strävar efter att vara hållbara i framtiden.”

En föregångare i branschen

Projektet sticker ut eftersom det kombinerar Nestes unika förnybara råmaterial med LyondellBasells tekniska kompetens. LyondellBasells krackningskapacitet gjorde att företaget kunde introducera ett nytt förnybart råmaterial på sin Wesseling- anläggning i Tyskland, där det direkt konverterades till biobaserad polyetylen och biobaserad polypropylen. En fristående tredje part testade polymerprodukterna med hjälp av kolspårmedel och kunde bekräfta att de hade över 30 procent förnybart innehåll.

LyondellBasell sålde en del av de förnybara produkterna som producerades under testkörningen till ett antal kunder. En av dessa var Cofresco, ett företag i Melitta-koncernen med varumärken som Toppits® och Albal®, som är en ledande leverantör av plastfolie för hushåll i Europa. Cofresco planerar att använda den biobaserade polyetylenen Circulen Plus vid sin tillverkning av hållbara material för livsmedelsförpackningar.

Neste Corporation

Kaisa Lipponen

Kommunikationsdirektör

Ytterligare information

Lars Börger, vd, Brand Owner Management, Renewable Polymers and Chemicals, Neste, tel. +41 754 37 9996, lars.borger(@)neste.com

Andreas Anker, chef, Corporate Communications, LyondellBasell (International), tel. +49 2236 72 1595, andreas.anker(@)lyb.com

Kimberly Windon, Director, External Communications, LyondellBasell (USA), tel. +1 713 309 4738, kim.windon(@)lyb.com

Om LyondellBasell

LyondellBasell (NYSE: LYB) är ett av världens största företag inom plast, kemikalier och raffinering. LyondellBasell är ett globalt företag med stort engagemang för att producera material och produkter som skapar framsynta lösningar på dagens utmaningar där några exempel är ökad livsmedelssäkerhet genom flexibla förpackningar med låg vikt, skydd av vattentillgångar genom starkare och mer flexibla rör, bättre säkerhet, komfort och bränsleeffektivitet i bilar och lastbilar på vägen, samt lösningar som gör att elektronik och hushållsapparater fungerar säkert och effektivt. LyondellBasell säljer produkter i över 100 länder, och är världens största producent av polymerämnen och den största licensgivaren av polyolefintekniker. 2019 kom LyondellBasell med på Fortune Magazines lista över världens mest beundrade företag. Läs mer: www.LyondellBasell.com.

Kort om Neste

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) skapar hållbara lösningar för transportbranschens, företagens och konsumenternas behov. Vårt breda utbud av förnybara produkter hjälper våra kunder att minska sina klimatutsläpp. Vi är världens största producent av förnybar diesel raffinerad från avfall och restprodukter, och vi inför även förnybara lösningar inom flyg- och plastbranscherna. Dessutom genomför vi tekniskt avancerad raffinering av högkvalitativa oljeprodukter. Vårt mål är att vara en pålitlig partner som värdesätts för sitt kunnande, sin forskning och sin hållbara verksamhet. 2018 hade Neste intäkter på 14,9 miljarder euro. 2019 har Neste placerat sig som nummer tre på Global 100:s lista över de 100 mest hållbara företagen i världen. Läs mer: neste.com