31 Maj 2022

Transparent och spårbart: Neste samarbetar med Circularise för att öka synligheten i cirkulära försörjningskedjor för polymerer och kemikalier

Neste Corporation, Pressmeddelande, 31 maj 2022 kl. 8:00 (EET)

Bild: Digitala produktpass i Circularises system. Källa: Circularise

Neste och det hollandsbaserade startup-företaget Circularise har tillkännagivit ett partnersamarbete för att införa Circularises spårbarhetsprogramvara i cirkulära försörjningskedjor för polymerer och kemikalier. Företagen samarbetar för att etablera digitala lösningar som spårar förnybara och återvunna materialflöden, vilket ger ökad transparens i försörjningskedjan.

Företagen kommer att använda Circularises blockkedjebaserade spårbarhetsprogramvara för försörjningskedjor, som skapar en digital tvilling av det fysiska materialet. Denna tvilling sparar information om de använda materialen i hela försörjningskedjan, vilket gör det möjligt för alla parter i kedjan att hålla ordning på materialet. Det går att verifiera varifrån materialen kommer och hur och var de har processats. Tvillingen kan också lämna uppgifter om hållbarhetsdata som koldioxidavtrycket från materialen eller de produkter som tillverkats av dem.

Databaserad insyn i försörjningskedjan kan öka förtroendet för hållbara lösningar

Lösningar som ökar insynen i försörjningskedjorna är speciellt värdefulla i polymer- och kemiindustrin eftersom materialen genomgår flera processteg och ofta blandas och samprocessas med andra material. Speciellt då antalet hållbara och cirkulära värdekedjor trappas upp kan förnybara eller återvunna material samprocessas med fossila material, vilket gör det svårt att på ett verifierbart sätt relatera slutprodukter med mycket lägre koldioxidavtryck till de förnybara eller återvunna material som de framställts av. Så länge som det är en blandning av råvaror,  kommer en stor andel av förnybara eller återvunna produkter att vara beroende av en allokeringsmetod med massbalansering som ett sätt att länka slutprodukterna till deras råvaror.

Med ett digitalt spårbarhetssystem för försörjningskedjan vill Neste och Circularise göra det möjligt för parterna i kedjan att komma med verifierbara uttalanden om sådana produkter. Samtidigt får parterna i värdekedjan en bättre möjlighet att förstå sina försörjningskedjor, vilket ger en ökad transparens för produkternas utsläpp under livscykeln eller hållbarhetsfaktorer som biologisk mångfald och mänskliga rättigheter.

”Det är ofta lätt att tala om hållbarhet, men många gånger är det inte så lätt få fram fakta som stödjer sådana uttalanden”, säger Isabella Tonaco, Vice President Strategy Execution & Marketing på Neste Renewable Polymers and Chemicals. ”Och ändå är förtroende och trovärdighet avgörande faktorer när det gäller hållbarhet. Att kunna identifiera och spåra alla material som ingår i en produkt ger en fast grund för att vinna förtroende och trovärdighet. Vi ser fram emot att arbeta tillsammans med Circularise för att förse polymer- och kemiindustrin med en spårbarhetslösning som ger värdekedjorna den nödvändiga transparensen.”

Även om syftet med samarbetet är större insyn och ökat förtroende, prioriterar Circularise också sekretessen. Genom att använda en offentlig, blockkedjebaserad infrastruktur och Circularises egenutvecklade Smart Questioning-teknik kan dessa två mål kombineras i en lösning som gör det möjligt att dela tillförlitliga data och information mellan två parter i värdekedja utan att göra avkall på immateriella rättigheter eller integritet. 

”Vi ville verkligen bryta upp de kommunikationsbarriärer som begränsar spårbarheten i försörjningskedjan"; säger Circularises grundare Mesbah Sabur. ”Och vi har arbetat med leverantörer som har en stark önskan att skapa cirkulära verksamheter, som vill samarbeta med sina kunder och kravställare, och som vill ge insyn i sina produkter men utan att riskera sina känsliga data. Neste är en av föregångarna inom detta område, och vi gläds åt att arbeta med dem för att göra försörjningskedjorna mer transparenta och världen mer cirkulär.” 

Neste Corporation

Susanna Sieppi
Vice President, Communications

Ytterligare information:

Neste: Kontakta Nestes medietjänst på tel. +358 800 94025 / media@neste.com (vardagar 8:30–16:00 EET).

Circularise: Igor Konstantinov, marknadschef, press@circularise.com

Kort om Neste 

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) skapar lösningar som bekämpar klimatförändringarna och skyndar på omställningen mot en cirkulär ekonomi. Vi raffinerar avfall, restprodukter och innovativa råvaror till förnybara bränslen och hållbara råvaror för plast och andra material. Vi är världens ledande tillverkare av förnybart flygbränsle och förnybar diesel, och vi utvecklar kemisk återvinning för att bekämpa utmaningen med plastnedskräpning. Genom våra förnybara och cirkulära lösningar strävar vi efter att hjälpa våra kunder att minska sina utsläpp av växthusgaser med minst 20 miljoner ton årligen till 2030. Vår ambition är att göra Borgå oljeraffinaderi i Finland till det mest hållbara raffinaderiet i Europa till 2030. Vi introducerar förnybara och återvunna råvaror som till exempel flytande plastavfall i raffinaderiet. Vi har ett åtagande att uppnå koldioxidneutral produktion till 2035, och vi kommer att minska koldioxidutsläppen från sålda produkter med 50 % till 2040. Vi har också ställt upp höga standarder för biologisk mångfald, mänskliga rättigheter och leveranskedjan. Vi finns ständigt med i både Dow Jones hållbarhetsindex och på Global 100-listan över världens mest hållbara företag. 2021 hade Neste intäkter på 15,1 miljarder euro. Läs mer: neste.se

Circularise i korthet

Circularise är ett startup-företag för spårbarhet och transparens i försörjningskedjan som grundades 2016 i Holland. Circularises programvarusystem hjälper leverantörer inom kemi- och plast-, batterimaterial- och metallindustrin och andra branscher att spåra och dela materialdata som artikellistor och miljödata utan att riskera sin känsliga information. I förlängningen hjälper det varumärken och OEM-tillverkare att följa upp sina försörjningskedjor, synliggöra sina egna Scope 3-utsläpp, uppfylla kommande företagsrevisionsföreskrifter och införa den cirkulära ekonomin i sin verksamhet. Besök webbplatsen: https://www.circularise.com