2 Februari 2022

Nestes rapport angående marknads- och innovationsutsikter är nu publicerad


Neste Corporation, Pressmeddelande, 2 februari 2022 kl. 9.00 (EET)

Neste har idag publicerat sin nya rapport om marknads- och innovationsutsikter, The Change Book, en sammanställning av Nestes expertsynpunkter baserade på validerad data för lagstiftare, innovatörer, branschaktörer och andra organisationer som arbetar för att skapa en förnybar och cirkulär framtid. Publikationen förmedlar insikter och behandlar viktiga frågor om hur man kan utveckla globala regelverk, hur man knyter samman konsumenter och cirkulära ekonomier, hur en bredare industriell utsläppsrevolution kan ledas och hur man skapar hållbar global mobilitet. Framför allt är The Change Book en inbjudan till samverkan kring utveckling av nya teknologier som behövs för en hållbar omställning.

Globala ambitioner och åtaganden att bekämpa klimatkrisen sprider sig, och nu är det hög tid att agera och göra verklighet av en ekonomi med låga utsläpp. Det är av högsta vikt att skapa större klarhet kring långsiktiga policymål och regelverk som kan utgöra grunden för den accelererande omställningen. The Change Book undersöker balansen mellan att använda befintliga lösningar och utarbeta nya teknologier samt behovet av ett regelverk som utjämnar spelplanen.

”Tillgänglig information visar tydligt att vi bör välkomna alla lösningar för att minska utsläppen och använda alla råvarualternativ snarare än att gissa och plocka ut tekniska universallösningar. Vi behöver banbrytande innovationer och måste fokusera på teknikutveckling för att kunna få kostnadseffektiva och värdeskapande lösningar för framtiden”, säger Lars Peter Lindfors, Senior Vice President, Innovation på Neste.

Boken är indelad i tre nyckelområden som behandlar områdena ökad efterfrågan på hållbarhet och cirkulär ekonomi från konsumenterna, nya möjligheter till utsläppsminskning i industrisektorn samt utveckling och innovation som krävs för hållbar mobilitet.

Knyta ihop konsumenter och den cirkulära ekonomin

Den växande medelklassen och urbaniseringen världen över innebär högre energibehov, ökad konsumtion och mer avfall, samtidigt som efterfrågan på hållbara lösningar ökar. The Change Book går in på hur de ökande avfallsvolymerna kan hanteras och belyser potentialen för kemisk återvinning som ett sätt att öka återvinningsgraden för plast och påskynda omställningen till en cirkulär ekonomi. Med kemisk återvinning kan plast som annars är svår att återvinna omvandlas till råvaror för högkvalitativa och högpresterande polymerer och kemikalier. Neste siktar mot att årligen bearbeta mer än en miljon ton plastavfall från och med 2030.

Leda en industriell utsläppsrevolution

Inom industrisektorn är den stora frågan hur man ska minska de enorma koldioxidutsläpp som uppstår vid produktionen av oumbärliga produkter och material. The Change Book belyser några av de viktigaste befintliga och mogna teknikerna för att driva en utsläppsrevolution inom tung industri, bland annat lösningar som använder vätgas, infångning, användning och lagring av kol (CCUS) samt samordnad bearbetning.

Undersöka vägar till transporter med låga utsläpp

Det finns en enorm potential i att minska utsläppen inom transportsektorn. I stället är det så att utsläppen bara ökar och ökar. Som sista område undersöker The Change Book behovet av flera lågutsläppslösningar för att angripa transportutsläppen. Den föreslår ett frivilligt bonussystem för förnybara bränslen som bidrar till fordonsparkens koldioxidmål och diskuterar hur koldioxidneutralitet kan uppnås för flyget.

Samverkan för hållbar omställning

Den accelererande klimatkrisen kräver snabba och konkreta åtgärder, och Neste ligger i framkanten för att omsätta dessa åtgärder i praktiken. Med The Change Book bjuder Neste in företag, regeringar och forskningsinstitut att samverka kring utveckling av innovationer och tekniker som behövs för att driva på en hållbar omställning.

”På Neste strävar vi hela tiden efter att hitta nya sätt att minska den mängd koldioxid som släpps ut i atmosfären och utveckla cirkulära lösningar så att vi kan återanvända kolet om och om igen. Jag är övertygad om att vi kommer att se mer verklig förändring under de kommande tio åren än vad vi har sett under de gångna. Det kommer att hålla Neste på banan för att uppfylla våra ambitioner och hela världen på banan för att bekämpa klimatförändringen”, säger Minna Aila, Senior Vice President of Sustainability and Corporate Affairs på Neste.

Neste Corporation

Susanna Sieppi
Vice President, Communications

Ytterligare information: Kontakta Nestes medietjänst på tel. +358 50 458 5076 / media@neste.com vardagar 8:30–16:00 (EET).

Kort om Neste

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) skapar lösningar som bekämpar klimatförändringarna och skyndar på omställningen mot en cirkulär ekonomi. Vi raffinerar avfall, restprodukter och innovativa råvaror till förnybara bränslen och hållbara råvaror för plast och andra material. Vi är världens ledande tillverkare av förnybar diesel och hållbart flygbränsle. Dessutom utvecklar vi den kemiska återvinningen av plastavfall i syfte att öka materialåtervinningen och bekämpa utmaningen med nedskräpningen av plast. Genom våra förnybara och cirkulära lösningar strävar vi efter att hjälpa våra kunder att minska sina utsläpp av växthusgaser med minst 20 miljoner ton årligen till 2030. Eftersom vi genomför tekniskt avancerad raffinering av högkvalitativa oljeprodukter med ett åtagande att uppnå koldioxidneutral produktion till 2035, inför vi även förnybara och återvunna produkter som råmaterial i våra raffinaderier, inklusive plastavfall. Vi finns ständigt med i både Dow Jones hållbarhetsindex och på Global 100-listan över världens mest hållbara företag. 2020 hade Neste intäkter på 11,8 miljarder euro, där 94 % av företagets rörelseresultat kom från förnybara produkter. Läs mer: neste.se