23 Juni 2021

Neste och ScanOcean expanderar tillgängligheten av marint bränsle i Sverige

Publicerad i Nyheter under Marin

Neste Corporation, Nyheter, 23 juni 2021 kl. 10.00 (EET)

Tillsammans med sin partner ScanOcean AB utökar Neste sin försäljning och distribution av marint bränsle med låga svavelhalter på den svenska marknaden. I slutet av juni 2021 lägger ScanOcean till Neste MGO DMA från produktutbudet Neste Marine™ 0.1 till sitt produkterbjudande, tillsammans med Neste MDO DMB. Båda bunkersorterna blir tillgängliga på ScanOceans ex-pipe bunkerstation i Södertälje som servar fartyg i Södertälje samt fartyg på väg in i Mälaren via Södertälje kanal.

”MGO 0.1% är det mest använda marina bränslet på europeiska vatten, och det har utmärkta funktioner för kompatibilitet och kan lätt blandas med en förnybar bränslekomponent. Vi arbetar mot vårt mål, att introducera förnybart och hållbart marint bränsle till den svenska marknaden och detta är ett viktigt första steg”, kommenterar Jonatan Karlström, VD på ScanOcean.

Den förstärkta nya logistiska lösningen gör även att MGO DMA och MDO DMB finns tillgängligt för leverans i flera hamnar runt Stockholm och Södertälje via lastbil.

”Vi är nöjda med att fortsätta vårt långsiktiga samarbete med ScanOcean med en uppdaterad produktportfölj. Med våra högkvalitativa marina bränslen som tillhandahålls av ScanOcean fortsätter vi att garantera fartygens tillförlitlighet och stabila prestanda”, säger Sveta Ukkonen, chef för Marine Fuels på Neste.

Neste Marine™ 0.1 är ett utbud av marina bränslen med låg svavelhalt med en svavelkoncentration på mindre än 0,1 %, vilket möjliggör renare motordrift och längre underhållsintervaller.

Neste Corporation

Susanna Sieppi
Vice vd, Communications

Mer information: Sveta Ukkonen, chef för Marine Fuels, Neste. Kontakta Nestes medietjänst på tel. +358 50 458 5076 / media@neste.com (vardagar från 8.30 till 16.00 EET).

ScanOcean: Jonatan Karlstrom, VD, ScanOcean AB, jonatan.karlstrom@scanocean.se, tel. +46 8 555 726 06 or ScanOcean AB:s försäljningsdisk, bunker@scanocean.se, tel. +46 8 555 726 50.

Kort om Neste

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) skapar lösningar som bekämpar klimatförändringarna och skyndar på omställningen mot en cirkulär ekonomi. Vi raffinerar avfall, restprodukter och innovativa råvaror till förnybara bränslen och hållbara råvaror för plast och andra material. Vi är världens ledande tillverkare av förnybar diesel och hållbart flygbränsle. Dessutom utvecklar vi den kemiska återvinningen av plastavfall i syfte att öka materialåtervinningen och bekämpa utmaningen med nedskräpningen av plast. Genom våra förnybara och cirkulära lösningar strävar vi efter att hjälpa våra kunder att minska sina utsläpp av växthusgaser med minst 20 miljoner ton årligen till 2030. Eftersom vi genomför tekniskt avancerad raffinering av högkvalitativa oljeprodukter med ett åtagande att uppnå koldioxidneutral produktion till 2035, inför vi även förnybara och återvunna produkter som råmaterial i våra raffinaderier, inklusive plastavfall. Vi finns ständigt med i både Dow Jones hållbarhetsindex och på Global 100-listan över världens mest hållbara företag. 2020 hade Neste intäkter på 11,8 miljarder euro, där 94 % av företagets rörelseresultat kom från förnybara produkter. Läs mer: neste.se

ScanOcean i korthet

ScanOcean är ett internationellt marinbränsleföretag som fungerar både som bunkerhandlare och fysisk leverantör i Sverige. Företaget distribuerar olika marina bränslen med lastbil, ex-pipe och pråm. Företagets kontor ligger i Stockholm i Sverige, och består av ett erfaret team med förstklassiga kopplingar inom den globala energisektorn. ScanOcean AB etablerades 2013, men företagets rötter går mycket längre bakåt i tiden, och det fungerar som en inköpsorganisation för marina bränslen för flera skandinaviska fartygsägare. Mer information finns på www.scanocean.se.