15 Augusti 2023

ScanOcean blir först i Sverige med Nestes marina bränsle - som hjälper den marina sektorn minska utsläppen av växthusgaser

Neste Corporation, Nyheter, 15 augusti 2023

Foto: Neste Marine™ 0.1 Co-processed är ett bränsle för den marina sektorn, till exempel rederier, ägarbolag för containerfrakt och tillfälliga frakttjänster, med lägre utsläpp av växthusgaser. Källa: Neste.

Neste och ScanOcean introducerar nu marina bränslen med lägre utsläpp av växthusgaser på den svenska marknaden. Den första transporten, med närmare 600 000 liter (500 ton) bränsle, finns nu tillgänglig via Södertälje terminal för fartyg som bunkrar i Stockholmsområdet eller är på väg till Mälaren. 

Neste Marine™ 0.1 Co-processed bidrar till att minska beroendet av fossila bränslen eftersom det bränsle som Neste producerar även produceras av förnybara råvaror. Vid bränsleproduktionen ersätts den råolja som används delvis av förnybara råvaror. 

”Jag är stolt över att vi nu kan erbjuda lösningar som minskar utsläppen av växthusgaser, även i Nestes sortiment av marina bränslen. Vi är mycket glada för att vår långsiktiga samarbetspartner ScanOcean kommer distribuera vårt marina bränsle med lägre utsläpp till rederier som vill bunkra i Sverige”, säger Sveta Ukkonen, Head of Marine Fuels & Services på Neste. 

”Vi har redan ett flertal intresserade kunder och ser fram emot att börja leverera samprocessad DMA* där råolja delvis ersatts av förnybara råvaror. Det här är ett av flera viktiga steg där ScanOcean bygger upp ett sortiment av hållbara produkter och tjänster. DMA med lägre utsläpp är ett extremt attraktivt bränsle i det avseendet”, säger Jonatan Karlström, vd för ScanOcean.

Mot en mer hållbar sjöfart - genom lösningar med lägre utsläpp

Neste Marine™ 0.1 Co-processed är ett marint bränsle, eller DMA med lägre utsläpp för den marina sektorn, som rederier, ägarbolag för containerfrakt och tillfälliga frakttjänster. Vid bränsleproduktionen ersätter man delvis råolja med förnybara råvaror, vilket ger ett marinbränsle som består av både fossila och förnybara råvaror. Den delen av bränslet Neste Marine™ 0.1 Co-processed som kommer från förnybara råvaror har upp till 80 procent** lägre utsläpp av växthusgaser beräknat under bränslets livscykel jämfört med fossilt bränsle. Bränslet uppfyller kraven i ISO 8217 och är certifierat enligt ISCC PLUS***. 

Neste Marine™ 0.1 Co-processed finns förutom på den svenska marknaden även tillgängligt i Danmark och Finland. Neste Marine 0.1 Co-processed har en sammansättning och prestanda jämförbar med traditionella marina bränslen.

*) Neste Marine™ 0.1 är våra marina bränslen med lågt svavelinnehåll (Neste MGO DMA och Neste MDO DMB) med en svavelkoncentration på mindre än 0,1 %.

**) Utsläppsminskning för produktens biobaserade andel under bränslets livscykel jämfört med fossila bränslen. Den metod som används för att beräkna utsläpp under hela livscykeln och utsläppsminskningar styrs av EU:s direktiv om förnybar energi II (EU) 2018/2001.

***) Hållbarhetsegenskaperna hos det samprocessade marina bränslet med förnybara material är certifierade enligt International Sustainability and Carbon Certification (ISCC PLUS och från 2025 med ISCC EU) med en massbalansmetod. 

Ytterligare information:

Neste: Kontakta Nestes medietjänst på tel. +358 800 94025 / media@neste.com (vardagar 8:30–16:00 EET). Prenumerera på Nestes pressmeddelanden på https://www.neste.com/for-media/releases-and-news/subscribe

ScanOcean: Jonatan Karlstrom, Managing Director, ScanOcean AB, jonatan.karlstrom@scanocean.se, tel. +46 8 555 726 06 or ScanOcean AB sales desk, bunker@scanocean.se, tel. +46 8 555 726 50.

Kort om Neste 

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) skapar lösningar som bekämpar klimatförändringarna och skyndar på omställningen mot en cirkulär ekonomi. Vi raffinerar avfall, restprodukter och innovativa råvaror till förnybara bränslen och hållbara råvaror för plast och andra material. Vi är världens ledande tillverkare av förnybart flygbränsle och förnybar diesel, och vi utvecklar kemisk återvinning för att bekämpa utmaningen med plastnedskräpning. Genom våra förnybara och cirkulära lösningar strävar vi efter att hjälpa våra kunder att minska sina utsläpp av växthusgaser med minst 20 miljoner ton årligen till 2030. Vår ambition är att göra Borgå oljeraffinaderi i Finland till det mest hållbara raffinaderiet i Europa till 2030. Vi introducerar förnybara och återvunna råvaror som till exempel flytande plastavfall i raffinaderiet. Vi har ett åtagande att uppnå koldioxidneutral produktion till 2035, och vi kommer att minska koldioxidutsläppen från sålda produkter med 50 % till 2040. Vi har också ställt upp höga standarder för biologisk mångfald, mänskliga rättigheter och leveranskedjan. Vi finns ständigt med i både Dow Jones hållbarhetsindex och på Global 100-listan över världens mest hållbara företag. 2022 hade Neste intäkter på 25,7 miljarder euro. Läs mer: neste.se 

ScanOcean in brief

ScanOcean is an international marine fuels company functioning as both a bunker trader and a physical supplier in Sweden. The company distributes various marine fuels by truck, ex-pipe and barge. The company’s office is located in Stockholm, Sweden and consists of an experienced team with first-class connections in the global energy sector. ScanOcean AB was established in 2013 but the roots of the company date much longer back, functioning as a purchasing organization of marine fuels for several Scandinavian ship-owners. For more information please visit www.scanocean.se.