19 September 2019

Neste är enligt Dow Jones Hållbarhetsindex ett av världen mest hållbara företag för 13 gången i rad

Publicerad i Nyheter

Neste Corporation, pressmeddelande, 19 September 2019 kl 13.00 (EET)

För 13 året i rad har Neste kvalificerat sig till Dow Jones Hållbarhetsindex (DJSI). Företaget är med på både DJSI Globalt och DJSI Europa och är därmed åter igen utnämnt till ett av världens mest hållbara företag. 

Nestes arbete har gett resultat och bland annat den högsta placeringen inom sin bransch för områden som talangutveckling, skydd av vattenmiljöer som påverkas av verksamheten och bolagets hantering av potentiella hållbarhetsrelaterade risker. Alla dessa faktorer bidrog till att ge Neste en hög placering, bland de mest hållbara bolagen. 

”Vi är stolta över att åter inkluderas i Dow Jones Hållbarhetsindex. Det visar att vårt målmedvetna och långsiktiga arbete med att minska våra egna, och våra kunders, utsläpp och bekämpa klimatförändringarna, har gett resultat. Att placera sig på listan kontinuerligt i 13 år är en bekräftelse på att vi har kunnat fortsätta förbättra oss på flera områden. Vi känner ett starkt engagemang för att fortsätta vårt arbete med att minska utsläppen ännu mer.” Säger Nestes Simo Honkanen, Vice vd och ansvarig för hållbarhet, public affairs, kommunikation och varumärkesarbete.  

Företag som kvalificerar sig till Dow Jones Hållbarhetsindex gör det baserat på en omfattande helhetsbedömning, där långsiktiga prestationer inom ekonomisk stabilitet, hållbarhetsarbete och social hållbarhet tas med i beaktning. Viktigt är även vilken roll företaget arbetat med att ta i den större samhällsomvandlingen inom bland annat hållbarhet. Företag som är med i årets index placerar sig där baserat på deras arbete och prestation under 2018. Enbart de företag som får högst betyg i sin bransch inkluderas i det totala årsindexet. 

Neste Corporation

Susanna Sieppi
Tillförordnad vice kommunikationschef 

För mer information: Kontakta Nestes presstjänst på tel.+358 50 458 5076 eller media(at)neste.com vardagar mellan 8:30 och 16:00 (EET).

Läs mer: 

Nestes hållbarhetsarbete

Kort om Neste

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) skapar hållbara lösningar för transportbranschens, företagens och konsumenternas behov. Vårt breda utbud av förnybara produkter hjälper våra kunder att minska sina klimatutsläpp. Vi är världens största producent av förnybar diesel raffinerad från avfall och restprodukter, och vi inför även förnybara lösningar inom flyg- och plastbranscherna. Dessutom genomför vi tekniskt avancerad raffinering av högkvalitativa oljeprodukter. Vårt mål är att vara en pålitlig partner som värdesätts för sitt kunnande, sin forskning och sin hållbara verksamhet. 2018 hade Neste intäkter på 14,9 miljarder euro. 2019 har Neste placerat sig som nummer tre på Global 100:s lista över de 100 mest hållbara företagen i världen. Läs mer: neste.com