25 Mars 2020

Neste följer noggrant Coronavirusets påverkan

Publicerad i Nyheter under Människor

Som ett stort globalt företag följer Neste noggrant effekterna av det nya Coronaviruset (COVID-19). Vi agerar i enlighet med våra värderingar och bryr oss om varandras och vår omgivnings säkerhet och välbefinnande. Säkerhet är kärnan i allting vi gör.

De flesta av oss hanterar nu förändringar i fråga om arbete, skola och vår närmiljö, och samtidigt oroar man sig för effekterna av COVID-19. Nu, mer än någonsin, är vi fokuserade på att stödja våra kunder, leverantörer och andra externa intressenter liksom våra anställda under dessa exceptionella tider.

Att ta hand om och ge våra kunder service

Vi jobbar hårt för att säkerställa att våra kunder har tillgång till de tjänster och produkter de behöver. För närvarande finns det inga störningar gällande vår produktion eller våra leveranser av våra produkter eller tjänster. Raffinaderier, hamnar och terminaler fungerar som vanligt.

På grund av den kontinuerligt och snabbt förändrande situationen har vi dock en tagit försiktighetsåtgärder för att säkerställa verksamhetens kontinuerliga drift. Nyckelfaktorer i planeringsprocessen är en bedömning av riskscenarier och därefter att vidta riskreducerande åtgärder, samt göra planer för verksamhetens fortsatta kontinuitet och att se över vilka resurser som krävs. Detta har gjorts tillsammans med våra leverantörer. Våra expertteam följer noggrant den vägledning och de råd som ges av myndigheterna och vi jämför regelbundet våra åtgärder med hur andra andra företag hanterar situationen.
 
Vi bryr oss om våra anställda och partners

Vi har uppdaterat våra riktlinjer för att säkerställa hälsa och välbefinnandet för våra anställda, leverantörer och andra partners, i denna exceptionella situation. Riktlinjerna gäller tills vidare och omfattar alla personer som arbetar för eller besöker Neste, till exempel:

  • Vi ägnar särskild uppmärksamhet åt de hälsoinstruktioner som ges av internationella myndigheter som Världshälsoorganisationen, WHO.
  • Om vi ​​är sjuka och har några influensasymtom, stannar vi hemma.
  • Vi arbetar på distans när det är möjligt. Alla möten genomförs i första hand online.
  • Vi reser inte till och från utlandet. Vi överväger också noggrant alla inrikesresor.
  • Vi följer dessa instruktioner också på vår fritid.

Vi följer situationen noga och kommer att uppdatera dessa instruktioner vid eventuella förändringar.

 Vi arbetar enligt våra värderingar: Vi bryr oss. Vi har mod. Vi samarbetar.