9 Maj 2023

Nestes innovatörer finalister i European Inventor Award 2023

Neste Corporation, Nyheter, 9 maj 2023

Foto: (från vänster) Annika Malm, Blanka Toukoniitty, Jukka-Pekka Pasanen, Pia Bergström och Jukka Myllyoja från Neste är finalister i “European Inventor Award.” Källa: European Patent Office

Innovation har varit en avgörande byggsten för Neste som bolag, både för företagets tillväxt och fortsatta framgångar. Tack vare företagets omfattande investeringar i forskning och utveckling och professionella medarbetare med mandat att utforska och implementera nya möjligheter, har Neste blivit vad man är idag. Världens ledande producent av hållbart flygbränsle och förnybar diesel samt en föregångare inom förnybara råvarulösningar för polymer- och kemiindustrin.

Nestes pionjärarbete inom innovation, forskning och utveckling har uppmärksammats av det europeiska patentverket (EPO). En grupp forskare från Neste har nominerats som finalister i European Inventor Award 2023 för sitt arbete med ”Konvertering av avfall och restprodukter till högkvalitativa förnybara lösningar”. Priset, som delas ut varje år, går till enskilda personer och team som kommit fram till lösningar på några av vår tids största utmaningar. Finalisterna har valts ut av en oberoende, internationell jury bland mer än 600 kandidater. Vinnarna av European Inventor Award 2023 kommer att presenteras den 4 juli 2023.

De som har valts ut för att representera Neste är Pia Bergström, Senior Specialist, Feedstock; Annika Malm, Senior Associate; Jukka Myllyoja, R&D Fellow; Jukka-Pekka Pasanen, Senior Associate och Blanka Toukoniitty, Technical Support Lead, Feedstock growth. De har alla varit inblandade i innovationsarbetet och arbetet med tillhörande patent för att konvertera avfall och restprodukter av låg kvalitet till högkvalitativa förnybara lösningar.

“Det är en ära för alla Nestes medarbetare inom forskning och utveckling och för hela företaget att uppmärksammas av den europeiska innovationskretsen. Vi är mycket glada över att det europeiska patentverket valde Neste och våra medarbetare inom innovation som finalister i European Inventor Award 2023 i kategorin “industri”. Det är ett erkännande som betonar vikten av innovation och lyfter fram vårt bidrag till samhället. Våra innovationer på området förnybara lösningar har gjort det möjligt för Neste att gå från att ha varit ett regionalt oljeraffinaderi till att bli en global ledare inom förnybara och cirkulära lösningar”, säger Lars Peter Lindfors, Executive Vice President, Innovation på Neste.

Idag arbetar ungefär 25 procent av Nestes personal med innovation, forskning, produktutveckling och teknik, och företaget har beviljats mer än 2 000 patent. En av de viktiga milstolparna är Nestes patenterade, egenutvecklade raffineringsteknik NEXBTL, som tillåter oss att omvandla en rad olika typer av förnybara fetter och oljor till förnybara produkter av hög kvalitet. Denna avgörande framgångssagan har följts av många andra patent och hundratals innovationer. 

“Arbetet med våra patent, så kallad “Intellectual property (IP) management” är en viktig strategisk del av Nestes forskning och utveckling. Det är en förutsättning för att säkra kontrollen över våra grundläggande tekniska tillgångar och skydda våra innovationer. Att vi nu får detta erkännande av det europeiska patentverket är ett resultat av våra medarbetares innovationsförmåga, deras målmedvetna arbete och den höga kvaliteten på vår patentportfölj”, säger Roberto Castagno, Head of IPR på Neste.

På Neste fortsätter vi arbetet med att öka tillgången på förnybara och återvunna råvaror, även genom att utveckla ny teknik för att kunna bredda vår nuvarande portfölj av råmaterial. Att ersätta fossil olja med förnybara och återvunna råvaror bidrar både till att öka företagets tillväxt, minska beroendet av råolja och bekämpa klimatförändringarna

Ytterligare information: Kontakta Nestes medietjänst på tel. +358 800 94025 / media@neste.com (vardagar 8:30–16:00 EET). Prenumerera på Nestes pressmeddelanden på https://www.neste.com/for-media/releases-and-news/subscribe.

Kort om Neste 

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) skapar lösningar som bekämpar klimatförändringarna och skyndar på omställningen mot en cirkulär ekonomi. Vi raffinerar avfall, restprodukter och innovativa råvaror till förnybara bränslen och hållbara råvaror för plast och andra material. Vi är världens ledande tillverkare av förnybart flygbränsle och förnybar diesel, och vi utvecklar kemisk återvinning för att bekämpa utmaningen med plastnedskräpning. Genom våra förnybara och cirkulära lösningar strävar vi efter att hjälpa våra kunder att minska sina utsläpp av växthusgaser med minst 20 miljoner ton årligen till 2030. Vår ambition är att göra Borgå oljeraffinaderi i Finland till det mest hållbara raffinaderiet i Europa till 2030. Vi introducerar förnybara och återvunna råvaror som till exempel flytande plastavfall i raffinaderiet. Vi har ett åtagande att uppnå koldioxidneutral produktion till 2035, och vi kommer att minska koldioxidutsläppen från sålda produkter med 50 % till 2040. Vi har också ställt upp höga standarder för biologisk mångfald, mänskliga rättigheter och leveranskedjan. Vi finns ständigt med i både Dow Jones hållbarhetsindex och på Global 100-listan över världens mest hållbara företag. 2022 hade Neste intäkter på 25,7 miljarder euro. Läs mer: neste.se