13 November 2018

Neste och Clariant i samarbete för hållbara lösningar till industrin

Publicerad i Nyheter

Neste, pressmeddelande, 13 november 2018

Neste, världens ledande producent av förnybar diesel och expert på förnybara kemiska produkter för drop-in användning, och Clariant, världsledande på specialkemikalier, har ingått ett samarbete för att utveckla och tillgängliggöra hållbara materiallösningar.

I ett inledande skede kommer fossilbaserad etylen och propen som idag används i Clariants bindemedelsprodukter att ersättas med monomerer framställda av förnybara råvaror. Detta möjliggörs genom att omvandla förnybara kolväten, producerade av 100% förnybara råmaterial som avfall och restfetter och -oljor, men även vegetabiliska oljor, till etylen och propen för Clariants produkter.

I en senare fas kommer Neste och Clariant utveckla hållbara tillsatsprodukter för plaster och beläggningar av förnybara råmaterial. På så sätt underlättar de två företagen för andra organisationer med hållbarhet i fokus att utöka sina hållbara och biobaserade erbjudanden samtidigt som de minskar råoljeberoende och klimatutsläpp. Dessa tillsatsprodukter skulle kunna vara av intresse för till exempel tillverkare av möbler, sportartiklar, hygienprodukter, elektronik och bilar.

”Vi är stolta över samarbetet med Clariant som är en av de mest innovativa aktörerna inom industrin för specialkemikalier. Vår ambition är att arbeta nära våra kunder och leverera hållbara kemikalielösningar till progressiva varumärken”. Samarbetet med Clariant är ett stort steg i den riktningen, säger Peter Vanacker, President & CEO på Neste.

”Kombinationen av Clariants djupa kunskap om bindemedel, plast och beläggningsprodukter och Nestes omfattande erfarenhet av biobaserade råmaterial för förnybara drop-in lösningar är gynnsam. Den möjliggör för båda företagen att utveckla sina erbjudanden av hållbara material, inte bara till industrier med starka hållbara erbjudanden utan i förlängningen också till deras kunder”, tillägger Vanacker.

”Vi på Clariant har ett ansvar att ytterligare förbättra vårt hållbarhetsarbete, minska vårt klimatavtryck och vårt beroende av råolja. Som ett resultat av Clariants och Nestes samarbete närmar vi oss vårt mål att bli en verkligt hållbar leverantör av tillsatsprodukter. På så sätt kan vi erbjuda våra kunder produkter och lösningar som bidrar till att de i sin tur når sina mål och förstärker slutanvändningen.”, säger Gloria Glang, Head of Global Advanced Surface Solutions Business på Clariant.

Kaisa Lipponen, Director, Corporate Communications and Brand Marketing

Neste Corporation

För ytterligare information:

Lars Börger, acting VP, Emerging Businesses Unit, Neste, tel +41 754379996, lars.borger@neste.com

Gloria Glang, Vice President, Head of Global Advanced Surface Solutions Business, Clariant, tel. +41 61 469 6406, gloriadiana.glang(@)clariant.com

Kort om Clariant

Clariant är en världsledande företag för specialkemikalier, med bas i Muttenz nära Basel/Switzerland. 2017 arbetade 18 000 personer på företaget. Samma år 2017, uppgick företagets försäljning till CHF 6.377 billion. Företaget rapporterar på fyra affärsområden Care Chemicals, Catalysis, Natural Resources, samt Plastics & Coatings. Clariants strategi baseras på fem pelare: fokus på innovation and R&D, skapa värde genom hållbarhet, ompositionering, tillväxt samt ökning av vinstmarginal. För mer information: www.clariant.com

Kort om Neste

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) skapar hållbara lösningar för transportbranschens, företagens och konsumenternas behov. Vårt breda utbud av förnybara produkter hjälper våra kunder att minska sina klimatutsläpp. Vi är världens största producent av förnybar diesel raffinerad från avfall och restprodukter, och vi inför även förnybara lösningar inom flyg- och plastbranscherna. Dessutom genomför vi tekniskt avancerad raffinering av högkvalitativa oljeprodukter. Vårt mål är att vara en pålitlig partner som värdesätts för sitt kunnande, sin forskning och sin hållbara verksamhet. 2017 hade Neste intäkter på 13,2 miljarder euro. 2018 låg Neste på andra plats på Global 100-listan över de mest hållbara företagen i världen. Läs mer: neste.com