9 Juni 2021

Neste och Vitol Aviation möjliggör Heathrow att bli den första större flygplatsen i Storbritannien som börjar använda hållbara flygbränslen

Neste Corporation, Pressmeddelande, 9 juni 2021 kl. 9.00 (EET) 

För första gången kan passagerare från Heathrow minska sina flygutsläpp med upp till 80%1. Vitol Aviation, en bränsleleverantör på Heathrow, gör Neste MY Förnybart Flygbränsle™ (SAF) tillgängligt till G7-toppmötet som ska hållas från 11 till 13 juni 2021. Vitol Aviation har för avsikt att leverera ytterligare mer hållbart flygbränsle innan COP26 för att även ge möjligheten för åtdeltagarna att åka till Glasgow med mindre utsläpp.

Vitol Aviations expertis när det gäller specialisthantering av jetbränsle, kombineras med Nestes marknadsledande SAF-produktionsmöjligheter. Neste MY SAF tillverkas till 100 % av förnybara och hållbara råmaterial från avfall och restprodukter, till exempel använd matoljaoch animaliskt fett. Neste MY Förnybart Flygbränsleminskar utsläppen av växthusgaser med 80 % under livscykeln jämfört med fossilt jetbränsle1

Bränslet, som blandas i tidigare led på flygplatsen, kommer att införas i flygplatsens huvudtillförsel av bränsle från och med den 3 juni och görs tillgängligt för användning för Heathrow-flyg under de kommande  dagarna. Samtidigt som bränsletillförseln kan vara jämförelsevis liten – motsvarande bränsle för att driva tio kortdistansflygningar – fungerar den som en konceptvalidering för att fler flyg ska drivas med SAF på Storbritanniens flygknutpunkt framöver.

”Vi stöder kontinuerligt flygindustrin i dess ansträngningar för att minska sina växthusgasutsläpp. Vi är glada över att Vitol gör det möjligt att använda Neste MY SAF på Heathrow, en av de ledande globala flygknutpunkterna. Vi är också stolta över att vara delaktiga i resorna till G7-konferensen med mindre utsläpp, där hållbarhet är ett av huvudämnena", säger Jonathan Wood, Vice President Europe, Renewable Aviation på Neste.

 ”Hållbarhet har alltid varit viktigt för oss som leverantör, för flygbolag och för deras passagerare. Vi är glada över att vara de första som levererar hållbara flygbränslen till Heathrow. Samtidigt som detta är en konceptvalidering uppvisar det hur alternativ för mindre utsläpp går att nå. Vi tittar på hur vi kan använda vår expertis för att erbjuda mer hållbara alternativ", säger Leticia Hachuel på Vitol Aviation.

”Vi är nöjda över att Heathrow är den första större flygplatsen i Storbritannien som lyckats införliva hållbara flygbränslen i sin verksamhet. Medan vi gör oss redo att välkomna världen till G7 kan vi påvisa  hur den här tekniken avsevärt kan minska flygets koldioxidutsläppRegeringen i Storbritannien har en möjlighet att skapa en ny brittisk tillväxtindustri genom att stötta produktionen av hållbara flygbränslen och även leda tävlingen om nettonoll klimatpåverkan 2050. Nu är tiden inne för mindre snack och mer verkstad, och ministrar bör följa exempel från länder som USA och ställa krav på att flygbolagen använder hållbara bränslen till en andel av minst 10 %  år 2030, vilket ska öka till minst 50 % år 2050", säger Heathrows Chief Executive Officer, John Holland-Kaye.

1Beräknat enligt standardiserade livscykelanalysmetoder, bl.a. EU RED och CORSIA.

Neste Corporation

Susanna Sieppi
Vice President, Communications

Ytterligare information:

Neste
Kontakta Nestes medietjänst på tel. +358 50 458 5076 / media@neste.com (vardagar 8.30–16.00 EET).

Vitol 
Andrea Schlaepfer 
Tel +44 (0)7525 403796
acs@vitol.com

Kort om Neste

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) skapar lösningar som bekämpar klimatförändringarna och skyndar på omställningen mot en cirkulär ekonomi. Vi raffinerar avfall, restprodukter och innovativa råvaror till förnybara bränslen och hållbara råvaror för plast och andra material. Vi är världens ledande tillverkare av förnybar diesel och hållbart flygbränsle. Dessutom utvecklar vi den kemiska återvinningen av plastavfall i syfte att öka materialåtervinningen och bekämpa utmaningen med nedskräpningen av plast. Genom våra förnybara och cirkulära lösningar strävar vi efter att hjälpa våra kunder att minska sina utsläpp av växthusgaser med minst 20 miljoner ton årligen till 2030. Eftersom vi genomför tekniskt avancerad raffinering av högkvalitativa oljeprodukter med ett åtagande att uppnå koldioxidneutral produktion till 2035, inför vi även förnybara och återvunna produkter som råmaterial i våra raffinaderier, inklusive plastavfall. Vi finns ständigt med i både Dow Jones hållbarhetsindex och på Global 100-listan över världens mest hållbara företag. 2020 hade Neste intäkter på 11,8 miljarder euro, där 94 % av företagets rörelseresultat kom från förnybara produkter. Läs mer: neste.se

Om Vitol

Vitol är ledande inom energisektorn och har närvaro i hela spektrat; från olja till ström, förnybara energikällor och kol. De handlar med sju miljoner fat råolja och andra produkter per dag och har 250 fartyg som transporterar dess last. Vitols kunder omfattar nationella oljeföretag, multinationella företag, ledande industriföretag och allmännyttiga företag. Vitol grundades i Rotterdam 1966 och betjänar idag kunder från cirka 40 kontor världen över och investerar i energitillgångar globalt, som cirka 16 mm3 lagring globalt, 480 kbpd raffineringskapacitet, 7 000 bensinstationer och ett växande utbud av omställningsbara och förnybara energitillgångar. 2020 års intäkter var 140 miljarder $.

Om Heathrow

Heathrow är Storbritanniens enda flygknutpunkt och ett av världens främsta internationella flygplatsnav. Flygplatsen är Storbritanniens största lasthamn och hjälper till att driva brittisk handelstillväxt.. 46 % av landets farmaceutiska produkter importerades via Heathrow år 2020. Heathrow är den första flygplatsen i Storbritannien som fått godkänt på luftfartsmyndighetens COVID-säkerhetssystem och har tryggat Airport Health Accreditation från Airports Council International, som ett resultat av investeringar som gjorts för att hålla flygplatsnavet COVID-säkert. Flygplatsen har rankats av passagerarna som den ”bästa flygplatsen för shopping” i elva år i rad.