4 Mars 2019

Neste: Sverige föreslår ambitiös reduktionsplikt för flygsektorn

Publicerad i Nyheter

Pressmeddelande från Neste Corporation, 4 mars 2019

Sverige har ett ambitiöst mål om att inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till 2045. En del av det initiativet handlar om att minska klimatpåverkan av flyg i Sverige. Idag den 4 mars kom därför flygutredningen med sitt förslag om minskad miljöpåverkan. Förslaget innebär att Sverige ska införa en obligatorisk inblandning av biobränsle i flygbränsle för att minska utsläpp av växthusgaser. Inblandningen föreslås vara en procent biobränslen från 2021, fem procent från 2025 och slutligen 30 procent från 2030. Detta ska minska utsläppen av växthusgaser med 0,8 procent till 2021 och med 27 procent till 2030. Detta kommer göra Sverige till ledare inom fossilfritt flyg.

”Vi behöver föregångare och modiga länder som leder vägen för hållbar tillväxt inom flygsektorn. Jag vill gratulera Sverige – man har satt ribban för minskning av flygsektorns utsläpp med hjälp av förnybart flygbränsle väldigt högt. Det är ett tydligt och djärvt mål, och visar den riktning som flygsektorn måste ta för att nå sina utsläppsmål. Det skapar också en viktig förutsägbarhet i efterfrågan, som Neste och andra tillverkare av förnybart flygbränsle behöver för att investera i ökad produktion”, säger Nestes vd Peter Vanacker.

Norge har offentliggjort sitt krav på obligatorisk inblandning av biobränsle på 0,5 procent till 2020. Kapaciteten på marknaden kommer vara tillräcklig för att leverera de förväntade volymerna bränsle till Sverige och Norge. Neste har börjat producera en kommersiellt gångbar volym av Neste MY Förnybart Flygbränsle av avfall och restprodukter. Neste har även meddelat att de kommer att fortsätta bygga upp ytterligare kapacitet för produktion av förnybara produkter.  Med den nya investeringen det är möjligt att producera upp till en miljon ton förnybart flygbränsle per år från och med 2022.

Den globala flygbranschen har satt upp ambitiösa mål för att minska utsläppen av växthusgaser från flygtranspor. Detta inkluderar koldioxidneutral tillväxt från 2020 och framåt samt en 50 procentig minskning av flygbranschens nettoutsläpp av koldioxid till 2050. Flygbranschen behöver olika lösningar för att minska utsläppen av växthusgaser. För tillfället utgör hållbart flygbränsle det enda realistiska alternativet till fossila flygbränslen.

Neste Corporation

Kaisa Lipponen

Direktör, Corporate Communications och Brand Marketing

Mer information: Henrik Erämetsä, chef för Aviation Regulation, Neste, tel. +358 50 458 4482

Kort om Neste

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) skapar hållbara lösningar för transportbranschens, företagens och konsumenternas behov. Vårt breda utbud av förnybara produkter hjälper våra kunder att minska sina klimatutsläpp. Vi är världens största producent av förnybar diesel raffinerad från avfall och restprodukter, och vi inför även förnybara lösningar inom flyg- och plastbranscherna. Dessutom genomför vi tekniskt avancerad raffinering av högkvalitativa oljeprodukter. Vårt mål är att vara en pålitlig partner som värdesätts för sitt kunnande, sin forskning och sin hållbara verksamhet. 2018 hade Neste intäkter på 14,9 miljarder euro. 2019 har Neste placerat sig som nummer tre på Global 100:s lista över de 100 mest hållbara företagen i världen. Läs mer: neste.com