20 Januari 2020

Hållbart flygbränsle från Neste på Zurichs flygplats under World Economic Forum 2020

Neste Corporation, pressmeddelande, 20 januari 2020 kl. 17 (EET)

Neste, världens största tillverkare av förnybar diesel och förnybart flygbränsle från avfall och restprodukter, kommer att leverera förnybart jetbränsle (hållbart flygbränsle, SAF) till Zurich Airport under World Economic Forum 2020 i Davos, Schweiz. Det är första gången som SAF finns tillgängligt för flygtrafik i Schweiz.

Neste MY Renewable Jet Fuel™ har upp till 80 procent lägre koldioxidavtryck jämfört med fossilt flygbränsle. Tack vare det nära samarbetet mellan Neste, Jet Aviation och Zurich Airport kommer hållbart flygbränsle blandas med fossilt flygbränsle och erbjudas på flygplatsen. Under World Economic Forum i Davos kommer bränslet levereras till alla de affärsjetplan som trafikerar Zurich flygplats. 

”Jet Aviation investerar i lösningar som ger ägare och operatörer av privata affärsflyg möjlighet att bidra till en mer hållbar luftfart. Med tanke på den pågående miljödiskussionen känns vårt testprojekt helt rätt i tiden, det erbjuder de globala ledarna som flyger till Zurich för WEF ett mer hållbart alternativ. Damarbetet är en viktig milstolpe i Jet Avias ambition att stödja flygindustrins hållbarhetsmål, säger David Paddock, Jet Aviation President.

”Vi är mycket glada över att för första gången kunna leverera Neste MY Renewable Jet Fuel till Zurich Airport. Flygindustrin har satt upp tydliga mål för en mer hållbar framtid för branschen. Nu när världens ledare samlas vid World Economic Forum är vi stolta över att kunna presentera vårt samarbete med Jet Aviation och Zurich Airport, som innebär att vi kan erbjuda dem som besöker WEF vårt hållbara flygbränsle. Ett bränsle som bidrar till lägre utsläpp av flygrelaterade växthusgaser. Neste kommer att fortsätta det nära samarbete vi har med olika partners för att hjälpa flygindustrin att uppnå sina ambitiösa utsläppsmål”, säger Thorsten Lange, Nestes Executive Vice President för Renewable Aviation.

Flyget har en viktig roll i den globala ekonomin genom sin förmåga att föra samman människor och företag runt hela jorden. Samtidigt står luftfartsindustrin för cirka 2-3 procent av de globala artificiella CO2-utsläppen, en siffra som kan öka när den globala luftfarten växer. Flygbranschen har satt upp djärva mål för att minska flygrelaterade utsläpp, som omfattar koldioxidneutral tillväxt från 2020 och framåt samt en 50-procentig minskning av flygbranschens nettoutsläpp av koldioxid till 2050. Hållbara flygbränslen anses vara en viktig del i att uppnå dessa mål.

Neste MY Renewable Jet Fuel baseras på Nestes egen NEXBTL-teknik och tillverkas av 100 procent förnybart avfall och restprodukter som råvara. Bränslet är fullt kompatibelt med den befintliga jetmotortekniken och infrastrukturen för bränsledistribution när det blandas med fossilt jetbränsle. I USA och Europa är Nestes årliga produktionskapacitet för förnybart flygbränsle just nu 100 000 ton. Tack vare den kommande utbyggnaden av produktionen kommer Neste att ha kapacitet att producera över 1 miljon ton förnybart flygbränsle globalt år 2022.

Neste Corporation

Susanna Sieppi
Vice vd, Communications (tillförordnad)

Ytterligare information: Thorsten Lange, Executive Vice President för Renewable Aviation, Neste. Kontakta Nestes medietjänst på tel. +358 50 458 5076/media@neste.com (vardagar 8:30–16:00 EET).

Kort om Neste

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) skapar hållbara lösningar för transportbranschens, företagens och konsumenternas behov. Vårt breda utbud av förnybara produkter hjälper våra kunder att minska sina klimatutsläpp. Vi är världens största producent av förnybar diesel raffinerad från avfall och restprodukter, och vi inför även förnybara lösningar inom flyg- och plastbranscherna. Dessutom genomför vi tekniskt avancerad raffinering av högkvalitativa oljeprodukter. Vårt mål är att vara en pålitlig partner som värdesätts för sitt kunnande, sin forskning och sin hållbara verksamhet. 2018 hade Neste intäkter på 14,9 miljarder euro. 2019 har Neste placerat sig som nummer tre på Global 100:s lista över de 100 mest hållbara företagen i världen. Läs mer: neste.com