Förnybara lösningar
14.02.2024

Neste och Valtras partnerskap stöder lantbrukares hållbarhetsmål globalt

Livsmedelsproduktionen står för cirka 25 % av de globala utsläppen av växthusgaser. Lagstiftning och konsumenternas växande medvetenhet kring hållbarhet är drivkrafter för omvandlingen av de globala systemen för livsmedelsproduktion. 

Neste och den finska traktortillverkaren Valtra, ett globalt varumärke inom AGCO, samarbetar för att öka medvetenheten och tillgängligheten av Neste MY Förnybar Diesel™ och för att tillsammans testa nya lösningar som hjälper lantbrukare att nå sina hållbarhetsmål. 

 

Från samarbete kring förnybar diesel till pilotprojekt inom jordbruk 

Valtra är den första traktorfabriken i världen som tankar sina nya traktorer med Neste MY Förnybar Diesel, ett bränsle tillverkat av 100 % förnybara råvaror som använd matolja och animaliskt fett från livsmedelsavfall. Genom att byta till Neste-producerad förnybar diesel kan utsläppen av växthusgaser (GHG) minskas med upp till 90%* jämfört med fossil diesel under bränslets livscykel. Sedan 2017 har Valtra använt 4,5 miljoner liter Neste MY Förnybar Diesel som fabriksfyllt bränsle i Valtras traktorer och därigenom förhindrat att cirka 13 000 ton växthusgasutsläpp** kommer ut i atmosfären. Detta motsvarar de årliga utsläppen av växthusgaser från användningen av över 4 700 dieseldrivna personbilar.*** 

– Vi vet att många lantbrukare letar efter sätt att bli mer hållbara utan att kompromissa med sina resultat. Valtra stöder lantbrukarnas produktivitet och lönsamhet genom lättanvänd smart jordbruksteknik, effektiva maskiner och datainsikter. Neste MY Förnybar Diesel ger lantbrukare enorm potential att minska sina koldioxidavtryck. Sedan 2017 har varje traktor som lämnar Valtras fabrik i Suolahti, Finland, tankats med Neste MY Förnybar Diesel. Under den här tiden har vi skickat mer än 45 000 traktorer till över 30 länder. Vi har visat tiotusentals lantbrukare att deras traktorer kan köra på förnybar diesel, vilket kan bidra till att minska växthusgasutsläppen från deras maskiner med upp till 90 %. Även äldre Valtra-traktorer kan köra bra på förnybar diesel, säger Mikko Lehikoinen, verkställande direktör på Valtra EME.   

– Klimatutmaningen är enorm och det är klart att den bara kan lösas genom att använda alla tillgängliga lösningar för att minska utsläppen av växthusgaser och skapa nya innovationer. Utöver sitt partnerskap har Neste och Valtra nyligen anslutit sig till projektet Finnish Future Farm, ett treårigt EU-finansierat program som äger rum på bioekonomicampuset i Saarijärvi, Finland. Programmet möjliggör användning och utveckling av lösningar som minimerar utsläppen av växthusgaser och förbättrar den ekonomiska lönsamheten för åkerbruk av gräs och spannmål. Jag är glad över att vårt samarbete utvecklas och även involverar nya aktörer för att skapa ett smart och hållbart jordbruk, säger Mats Hultman, Head of OEM Partnerships på Neste.

 

*) Den procentuella minskningen av växthusgasutsläppen varierar beroende på regionspecifik lagstiftning som fastställer beräkningsmetoden (t.ex. EU RED II 2018/2001/EU för Europa och US California LCFS för USA) samt den råvarumix som används för att framställa produkten för varje marknad. 

**) Beräkningsmetoden följer EU Renewable Energy Directive II (EU) 2018/2001

***) Källa: VTT Lipasto