3 November 2020

Neste förvärvar Bunges produktionsanläggning i Rotterdam för att öka förbehandlingskapaciteten för produktion av förnybara produkter

Publicerad i Nyheter under Förnybara lösningar

Neste Corporation, Pressmeddelande, 3 november 2020 kl 12 (EET)

Bild: Bunge Loders Croklaan Rotterdam

Neste, världens ledande tillverkare av förnybar diesel och hållbart flygbränsle tillverkat av avfall och restprodukter, har träffat avtal om att förvärva holländska Bunge Loders Croklaans förädlingsanläggning i Rotterdam för 258 miljoner euro. Anläggningen ligger bredvid Nestes befintliga bioraffinaderi och består av en förbehandlingsanläggning, cisternområden, pirar och en rörledningsförbindelse till Nestes anläggning. Transaktionen är villkorad av att sedvanliga avslutsvillkor uppfylls och att myndigheterna godkänner affären. Övergången genomförs i faser, och den fulla förbehandlingskapaciteten kommer att finnas tillgänglig för behandling av Nestes råvaror i slutet av 2024.

”Förvärvet av produktionsanläggningen stödjer vår globala tillväxtstrategi inom förnybara produkter. Det innebär att vi kan skala upp vår kapacitet att förbehandla förnybara råmaterial i en snabbare takt, och det i sin tur är en viktig drivkraft för att öka användningen av råvara baserad på avfall och restprodukter, vilket också ger en högre flexibilitet i valet av råvara. Vi har ett åtagande att öka andelen avfall och restprodukter i vår mix av förnybara råvaror till 100 % fram till 2025. Vi ska också expandera vår tillväxtplattform så att den kan hjälpa våra kunder minska sina växthusgasutsläpp med minst 20 miljoner ton fram till 2030”, säger Nestes vd och koncernchef Peter Vanacker.

För att möta den ökande efterfrågan på förnybar diesel, hållbart flygbränsle och kemikalieråvaror fokuserar Neste på att bygga en global råvaru- och produktionsplattform för förnybara produkter. Neste kommer att öka sin årliga produktionskapacitet för förnybara produkter från 3,2 till 4,5 miljoner ton fram till första kvartalet 2023, varav utbyggnaden av Singaporeanläggningen står för 1,3 miljoner ton. Den förvärvade anläggningen erbjuder extra förbehandlingskapacitet och terminalinfrastruktur för att hantera de alltmer komplexa avfalls- och restproduktråvarorna och stödjer framtida tillväxt av produktionskapaciteten bortom 2023. 

Neste har haft aktivitet i Nederländerna sedan 2011, när raffinaderiet för förnybara produkter i Rotterdam togs i drift. Företagets raffinaderier i Rotterdam och Singapore är världens största och mest avancerade raffinaderier för tillverkning av förnybara bränslen. Nestes Sluiskilanläggning ansvarar för förvaring och förbehandling av förnybara råmaterial, och Neste Demeter B.V. levererar råmaterial till företagets raffinaderi för förnybara produkter. Tidigare under år 2020 förvärvade Neste också en terminal i Rotterdam för lagring, raffinering och blandning av förnybara råmaterial baserade på avfall och restprodukter. 2019 öppnade Neste ett nytt kontor i Hoofddorp i Storamsterdam, som fungerar som det globala navet för den växande verksamheten inom förnybara flygbränslen. Neste MY Förnybar Diesel™ som produceras av förnybara råvaror finns för närvarande på mer än 100 försäljningsställen över hela landet. 

Neste Corporation

Susanna Sieppi
Vice President, Communications

Kort om Neste

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) skapar lösningar som bekämpar klimatförändringarna och skyndar på omställningen mot en cirkulär ekonomi. Vi raffinerar avfall, restprodukter och innovativa råvaror till förnybara bränslen och hållbara råvaror för plast och andra material. Vi är världens ledande tillverkare av förnybar diesel och hållbart flygbränsle. Dessutom utvecklar vi den kemiska återvinningen av plastavfall i syfte att öka materialåtervinningen och bekämpa utmaningen med nedskräpningen av plast. Genom våra förnybara och cirkulära lösningar strävar vi efter att hjälpa våra kunder att minska sina utsläpp av växthusgaser med minst 20 miljoner ton årligen till 2030. Eftersom vi genomför tekniskt avancerad raffinering av högkvalitativa oljeprodukter med ett åtagande att uppnå koldioxidneutral produktion till 2035, inför vi även förnybara och återvunna produkter som råmaterial i våra raffinaderier, inklusive plastavfall. Vi finns ständigt med i både Dow Jones hållbarhetsindex och på Global 100-listan över världens mest hållbara företag. 2019 hade Neste intäkter på 15,8 miljarder euro, där 82 % av företagets rörelseresultat kom från förnybara produkter. Läs mer: neste.se

About Bunge Limited

Bunge (www.bunge.com,NYSE: BG) is a world leader in sourcing, processing and supplying oilseed and grain products and ingredients. Founded in 1818, Bunge's expansive network feeds and fuels a growing world, creating sustainable products and opportunities for more than 70,000 farmers and the consumers they serve across the globe. The company is headquartered in St. Louis, Missouri and has almost 25,000 employees worldwide who stand behind more than 350 port terminals, oilseed processing plants, grain facilities, and food and ingredient production and packaging facilities around the world.