7 Maj 2020

Neste har förvärvat Count Terminal Rotterdam för att stärka sin tillväxtstrategi som leverantör av förnybara råmaterial

Publicerad i Nyheter under Förnybara lösningar


Neste Corporation, Pressmeddelande, 7 maj 2020 kl. 18.30 (EET) 

Neste, världens ledande producent av förnybar diesel och hållbart flygbränsle tillverkat av avfall och restprodukter, har träffat avtal om att förvärva 100 procent det holländska företaget Count Companies Count Terminal Rotterdam B.V. inklusive stödjande enheter, en del av First Dutch Group av Peter Goedvolk. Transaktionen undertecknades och avslutades den 7 maj 2020.

”Det här är ytterligare ett viktigt steg för Neste i genomförandet av vår tillväxtstrategi. Förvärvet stöder oss i vårt arbete med att bygga en global plattform för förnybara råmaterial från avfall och biprodukter som kan hålla jämna steg med världens växande behov av förnybara produkter. Count Terminal Rotterdam och Neste Demeter har lokalt samarbetat framgångsrikt under många år, och Nestes förvärv är ett logiskt nästa steg för att fördjupa samarbetet och vidareutveckla detta”, säger Peter Vanacker, koncernchef och VD för Neste. 

Count Terminal Rotterdam lagrar, raffinerar och blandar förnybart avfall och restbaserat råmaterial i Rotterdams hamnområde. Count Terminal Rotterdam blir den första terminal som Neste äger för insamling av förnybart råmaterial, vilket ger Neste möjligheter att vidareutveckla sin råmateriallogistik inför framtiden. Transaktionen stärker även Nestes konkurrenskraft på den globala marknaden för förnybara råmaterial från avfall och restprodukter.

Neste har bedrivit verksamhet i Nederländerna sedan 2011, då företagets raffinaderi för förnybara produkter i Rotterdam togs i drift. Företagets raffinaderier i Rotterdam och Singapore är världens största och mest avancerade raffinaderier för tillverkning av förnybar diesel. Nestes Sluiskilanläggning ansvarar för förvaring och förbehandling av förnybara råmaterial, och Neste Demeter B.V. levererar råmaterial till företagets raffinaderi för förnybar diesel. Förra året öppnade Neste ett nytt kontor i Hoofddorp i Storamsterdam, som fungerar som det globala navet för den växande affären inom förnybara flygbränslen. 

Neste Corporation

Susanna Sieppi
Vice vd, Communications (tillförordnad)

För ytterligare information: Kontakta Nestes medietjänst på tel. +358 50 458 5076/media@neste.com (vardagar 8:30–16:00 EET).

Kort om Neste

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) skapar hållbara lösningar för transportbranschens, företagens och konsumenternas behov. Vårt breda utbud av förnybara produkter hjälper våra kunder att minska sina klimatutsläpp. Vi är världens största producent av förnybar diesel raffinerad från avfall och restprodukter, och vi inför även förnybara lösningar inom flyg- och plastbranscherna. Dessutom genomför vi tekniskt avancerad raffinering av högkvalitativa oljeprodukter. Vårt mål är att vara en pålitlig partner som värdesätts för sitt kunnande, sin forskning och sin hållbara verksamhet. 2019 hade Neste intäkter på 15,8 miljarder euro. 2020 har Neste placerat sig som nummer tre på Global 100:s lista över de 100 mest hållbara företagen i världen. Läs mer: neste.se

First Dutch i korthet

First Dutch är impact investment-företag fokuserat på utveckla och skapa tillväxt i bolag  som arbetar för att göra världen smartare och mer ansvarsfull. Vår ambition är att skapa positiv, mätbar påverkan på samhälle och miljö parallellt med finansiell avkastning. First Dutch är inriktat på klimatförändringar, energiomställning och sjukvård. I vår portfölj ingår för närvarande 35 företag med mer än 2 500 medarbetare. Tillsammans med våra samverkansbolag har vi ett stort internationellt nätverk av kontor. Läs mer: firstdutch.com