2 Juli 2021

Neste lanserar Neste MY Förnybar Diesel i Belgien

Neste Corporation, pressmeddelande, 2.7.2021 kl.10 (EET)

Neste, världens ledande producent av förnybar diesel och förnybart flygbränsle samt det fjärde mest hållbara företaget i världen*, lanserar nu Neste MY Förnybar Diesel™ på den belgiska marknaden. Bränslet, som produceras av 100 % förnybara råvaror, lanseras på den belgiska marknaden i samarbete med distributionspartnern EG. Neste MY Förnybar Diesel gör det möjligt för kunderna att minska sina utsläpp av växthusgaser med upp till 90 %** under hela bränslets livscykel jämfört med fossil diesel. 

”Den här expansionen är ytterligare ett viktigt steg i genomförandet av Nestes tillväxtstrategi. Vi är väldigt glada över att kunna utöka vårt utbud av förnybara bränslen på den belgiska marknaden. Neste är övertygade om att alla lösningar behövs för att minska utsläppen från transportsektorn och stödja sektorn för att bidra till EU-målet om koldioxidneutralitet år 2050”, säger Peter Vanacker, koncernchef och VD på Neste.

”Genom att använda Neste MY Förnybar Diesel kan våra kunder minska sina utsläpp av växthusgaser. Neste MY Förnybar Diesel är ett hållbart alternativ till fossil diesel och kan användas utan att det krävs några som helst modifieringar av befintliga motorer, fordon eller infrastruktur för bränsledistribution. Neste har åtagit oss att hjälpa våra kunder att minska sina utsläpp av växthusgaser med minst 20 miljoner ton per år till 2030”, tillägger Carl Nyberg, Executive Vice President för Nestes affärsenhet Renewable Road Transportation. 

”Vi är glada att fortsätta samarbetet med Neste. Sedan den gemensamma lanseringen av Neste MY Förnybar Diesel i Nederländerna, kan nu de belgiska kunderna också börja minska sina utsläpp av växthusgaser med omedelbar verkan”, säger Jurgen Artz, Fuel Director - Europe från EG Group.

Lanseringen sker efter den framgångsrika introduktionen av Neste MY Förnybar Diesel på den nederländska marknaden i oktober 2019. Bränslet finns för närvarande tillgängligt på fler än 100 platser i hela Nederländerna och över 500 stationer över hela världen. 

Förutom i Belgien finns Neste MY Förnybar Diesel nu tillgängligt för kunder i Nederländerna, Finland, Sverige, Estland, Lettland, Litauen samt Kalifornien och Oregon i USA. 

Förnybar diesel och hållbara flygbränslen blir alltmer tillgängliga

Nestes raffinaderier i Rotterdam och Singapore är världens största och mest avancerade raffinaderier för tillverkning av förnybar diesel. Nestes totala årliga produktionskapacitet av förnybar diesel och andra förnybara produkter är för närvarande 3,2 miljoner ton, och det första kvartalet 2023 kommer den ha stigit till nära 4,5 miljoner ton per år.

*) Enligt Corporate Knights 2020 Global 100-lista över världens mest hållbara organisationer.

**) Beräkningsmetoden för livscykelutsläpp och utsläppsreduktioner överensstämmer med EU-direktivet om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor (2009/28/EG).

Neste Corporation

Susanna Sieppi
Vice President, Communications

Mer information: Kontakta Nestes medietjänst på tel. +358 50 458 5076 / media@neste.com (vardagar 8:30–16:00 (EET)).

Kort om Neste

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) skapar lösningar som bekämpar klimatförändringarna och skyndar på omställningen mot en cirkulär ekonomi. Vi raffinerar avfall, restprodukter och innovativa råvaror till förnybara bränslen och hållbara råvaror för plast och andra material. Vi är världens ledande tillverkare av förnybar diesel och hållbart flygbränsle. Dessutom utvecklar vi den kemiska återvinningen av plastavfall i syfte att öka materialåtervinningen och bekämpa utmaningen med nedskräpningen av plast. Genom våra förnybara och cirkulära lösningar strävar vi efter att hjälpa våra kunder att minska sina utsläpp av växthusgaser med minst 20 miljoner ton årligen till 2030. Eftersom vi genomför tekniskt avancerad raffinering av högkvalitativa oljeprodukter med ett åtagande att uppnå koldioxidneutral produktion till 2035, inför vi även förnybara och återvunna produkter som råmaterial i våra raffinaderier, inklusive plastavfall. Vi finns ständigt med i både Dow Jones hållbarhetsindex och på Global 100-listan över världens mest hållbara företag. 2020 hade Neste intäkter på 11,8 miljarder euro, där 94 % av företagets rörelseresultat kom från förnybara produkter. Läs mer: neste.se

Om EG Group

EG Group är ett ledande oberoende detaljhandelsbolag med global verksamhet och en diversifierad portfölj med över 6 000 stationer i tio länder i Nordamerika, Europa och Australien. Bolaget grundades 2001 av Mohsin och Zuber Issa, som båda har en vd-roll, i och med förvärvet av en station i Storbritannien. Bolaget har en innovativ approach till försäljning och levererar positiva kundupplevelser inom livsmedel och handelsvaror, matservice och bränsle genom utmärkt service och värde för pengarna, produkter av hög kvalitet och väl underhållna stationer på praktiska platser. Koncernens transformation har skett genom att bygga upp goda relationer med ett antal internationella varumärkespartners och strategiska förvärv. Globalt finns 44 000 medarbetare som levererar produkter och tjänster till upp till 24 miljoner kunder per vecka och bidrar positivt till de lokalsamhällen där EG Group bedriver sin verksamhet.