8 December 2020

Neste lanserar som första företag en förnybar brännolja i Finland – för att minska koldioxidavtrycket från arbetsmaskiner och uppvärmning

Publicerad i Nyheter under Förnybara lösningar

Neste Corporation, Pressmeddelande, 8.12.2020 kl. 8

Neste är det första företaget att lansera en brännolja gjord av 100 % förnybara råvaror i Finland. Från och med början av januari 2021 kan företag med Neste MY Förnybar Brännolja™ minska sina växthusgasutsläpp med hela 90 procent* under produktens livscykel jämfört med fossil brännolja. Neste MY Förnybar Brännolja är en produkt som lämpar sig för byggindustrin, skogsmaskinentreprenad, jordbruk och uppvärmning. Förutom den kända förnybara dieseln Neste MY för vägtransporter är denna förnybara brännolja ett viktigt tillskott. Den kommer bidra till Finlands målsättning att vara ett koldioxidneutralt land före 2035 genom att minska utsläppen från arbetsmaskiner och uppvärmning.

”Vi har som mål att minska våra kunders växthusgasutsläpp med 20 miljoner ton per år fram till 2030. Vi har fått ett mycket positivt mottagande vad gäller användningen av förnybar diesel för vägtransporter, och flera hundra transport- och logistikföretag har redan valt att använda förnybar diesel. Vi vill även stödja de företag som är verksamma inom andra branscher att minska deras utsläpp, genom att erbjuda en lösning. Därför är det fantastiskt att vi kan leva upp till våra kunders önskemål när vi i Finland nu lanserar ett hållbart alternativ för brännolja”, säger Joni Pihlström, försäljningsdirektör för Nestes företagskunder i Finland. 

Vad gäller råvaror och utsläppsminskning är Neste MY Förnybar Brännolja jämförbar med Neste MY Förnybar Diesel™, som används i vägtransporter. Användning av förnybar brännolja minskar inte enbart det totala koldioxidavtrycket utan påverkar även lokala utsläpp från äldre arbetsmaskiner. Den förnybara brännoljan lämpar sig därför för befintliga arbetsmaskiner och kan dessutom användas för uppvärmning.  

För klimatåtgärder behövs arbetsmaskiner

Finland har satt upp mål för att minska utsläppen från arbetsmaskiner. De nuvarande växthusgasutsläppen på 2,5 miljoner ton per år bör reduceras med 20 procent före 2030. Mindre än hälften av utsläppsminskningen kommer att nås genom reduktionsplikt.

I början av 2021 kommer reduktionsplikten att blanda in förnybara bränslen utökas till att även omfatta brännolja. Syftet är att främja användning av biobränslen för att dessa ska ersätta lätt brännolja i arbetsmaskiner, fastmonterade motorer och vid uppvärmning. På så vis blir det möjligt att uppfylla både Finlands och EU:s klimatmål.

”Det är viktigt att lagstiftningen i Finland inte bara uppmuntrar utsläppsminskningar för transporter utan även för byggarbetsplatser och uppvärmningslösningar. Tack vare reduktionsplikten ersätts nu varje år en allt större del av fossila råvaror med råvaror som är mer hållbara ur klimatsynpunkt vid tillverkningen av bränsle i Finland. Nu kommer det även gälla för brännolja. Alla lösningar behövs för att uppnå klimatmålen, exempelvis har elektrifieringen av arbetsmaskiner redan börjat. Förnybar brännolja är en tillgänglig lösning som går att använda direkt. Vi kommer även att stödja våra kunder i deras uppföljning av den utsläppsminskning som de uppnår genom att byta till Neste MY Förnybar Brännolja, och vi kommer att utveckla rapporteringen”, säger Pihlström.  

Under 2021 är utbudet av Neste MY Förnybar Brännolja både kvantitativt och geografiskt begränsat. Distributionen sker direkt från Nestes terminal i Borgå. 

*) Beräkningsmetoden för livscykelutsläppen och utsläppsminskningen överensstämmer med EU:s direktiv om förnybar energi (2009/28/EG).

Neste Corporation

Susanna Sieppi
Vice vd, Communications

Mer information: Joni Pihlström, direktör för försäljning till företagskunder i Finland, affärsenheten Marketing & Services, Neste. Kontakta Nestes medietjänst på tel. +358 50 458 5076 / media@neste.com (vardagar 8.30–16.00 (EET)).

Kort om Neste

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) skapar lösningar som bekämpar klimatförändringarna och skyndar på omställningen mot en cirkulär ekonomi. Vi raffinerar avfall, restprodukter och innovativa råvaror till förnybara bränslen och hållbara råvaror för plast och andra material. Vi är världens ledande tillverkare av förnybar diesel och hållbart flygbränsle. Dessutom utvecklar vi den kemiska återvinningen av plastavfall i syfte att öka materialåtervinningen och bekämpa utmaningen med nedskräpningen av plast. Genom våra förnybara och cirkulära lösningar strävar vi efter att hjälpa våra kunder att minska sina utsläpp av växthusgaser med minst 20 miljoner ton årligen till 2030. Eftersom vi genomför tekniskt avancerad raffinering av högkvalitativa oljeprodukter med ett åtagande att uppnå koldioxidneutral produktion till 2035, inför vi även förnybara och återvunna produkter som råmaterial i våra raffinaderier, inklusive plastavfall. Vi finns ständigt med i både Dow Jones hållbarhetsindex och på Global 100-listan över världens mest hållbara företag. 2019 hade Neste intäkter på 15,8 miljarder euro, där 82 % av företagets rörelseresultat kom från förnybara produkter. Läs mer: neste.se