17 Juni 2021

Neste och LyondellBasell har kommit överens om ett långsiktigt kommersiellt samarbete för att göra polymerer och kemikalier från förnybara råvaror mer tillgängliga för globala varumärken

Neste Corporation, Pressmeddelande, 17 juni 2021 kl. 9:00 (EET)

Bild: LyondellBasells anläggning i Wesseling i Tyskland

 Neste och LyondellBasell har idag tillkännagivit ett långsiktigt kommersiellt avtal där LyondellBasell kommer att använda Neste RE™, en råvara från Neste -  framställd av 100 % förnybara råmaterial från biobaserade källor som avfalls- och restprodukter samt fetter. Råvaran förädlas till polymerer på LyondellBasells anläggning i Wesseling i Tyskland och säljs under varumärket CirculenRenew.

”Vi gläds åt att vårt strategiska samarbete med LyondellBasell ytterligare stärks genom detta långsiktiga kommersiella avtal. Med LyondellBasell delar vi både den innovativa andan samt känslan av att det är brådskande att aktivt bidra för att bekämpa klimatförändringarna och påskynda omställningen till en cirkulär bioekonomi.  Tillsammans skrev vi historia redan år 2019 genom att gå samman i världens första tillverkning av biobaserad polypropen och biobaserad polyeten i kommersiell skala med verifierat förnybart innehåll. Jag ser väldigt mycket fram emot nästa milstolpe som vi kan nå tillsammans”, säger Mercedes Alonso, Executive Vice President, Renewable Polymers and Chemicals på Neste.

 ”Vi är mycket nöjda över att vi tillsammans med Neste kan föra våra kunder ett steg närmare mer hållbara slutprodukter”, konstaterar Richard Roudeix, LyondellBasell Senior Vice President of Olefins and Polyolefins för Europa, Mellanöstern, Afrika och Indien. ”Det utökade samarbetet med Neste är en viktig byggsten att uppnå våra hållbarhetsmål. Vi har redan, sedan början av året,  tagit viktiga steg i den riktningen, bland annat med den senaste lanseringen av vår produktfamilj Circulen och den ISCC PLUS -certifiering vi har fått för våra europeiska polymeranläggningar.”

Genom samarbetet bidrar Neste och LyondellBasell gemensamt till utvecklingen av den europeiska marknaden för mer hållbara lösningar med polymerer och kemikalier. Att säkerställa kontinuitet av betydande volymer i industriell skala av förnybara polymerer, framställda från biobaserade källor, gör företagen det möjligt för hållbarhetsfokuserade varumärken att utveckla mer hållbara produkter och erbjudanden.

LyondellBasell lanserade produktfamiljen Circulen i april 2021. LyondellBasells produktserie CirculenRenew består av polymerer baserade på förnybara råvaror, medan polymerer tillverkade av mekaniskt återvunnet material marknadsförs under varumärket CirculenRecover och de som härrör från avancerad kemisk återvinning heter CirculenRevive.

Neste Corporation

 Susanna Sieppi
Vice President, Communications

För ytterligare information:

Neste
Kontakta Nestes medietjänst på tel. +358 50 458 5076/media@neste.com (vardagar 8:30–16:00 EET).

LyondellBasell
Jasmin Bisch, tel: +32 471 841 438 / jasmin.bisch@lyondellbasell.com

Kort om Neste

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) skapar lösningar som bekämpar klimatförändringarna och skyndar på omställningen mot en cirkulär ekonomi. Vi raffinerar avfall, restprodukter och innovativa råvaror till förnybara bränslen och hållbara råvaror för plast och andra material. Vi är världens ledande tillverkare av förnybar diesel och hållbart flygbränsle. Dessutom utvecklar vi den kemiska återvinningen av plastavfall i syfte att öka materialåtervinningen och bekämpa utmaningen med nedskräpningen av plast. Genom våra förnybara och cirkulära lösningar strävar vi efter att hjälpa våra kunder att minska sina utsläpp av växthusgaser med minst 20 miljoner ton årligen till 2030. Eftersom vi genomför tekniskt avancerad raffinering av högkvalitativa oljeprodukter med ett åtagande att uppnå koldioxidneutral produktion till 2035, inför vi även förnybara och återvunna produkter som råmaterial i våra raffinaderier, inklusive plastavfall. Vi finns ständigt med i både Dow Jones hållbarhetsindex och på Global 100-listan över världens mest hållbara företag. 2020 hade Neste intäkter på 11,8 miljarder euro, där 94 % av företagets rörelseresultat kom från förnybara produkter. Läs mer: neste.se

Kort om LyondellBasell

LyondellBasell (NYSE: LYB) is one of the largest plastics, chemicals and refining companies in the world. Driven by its employees around the globe, LyondellBasell produces materials and products that are key to advancing solutions to modern challenges like enhancing food safety through lightweight and flexible packaging, protecting the purity of water supplies through stronger and more versatile pipes, improving the safety, comfort and fuel efficiency of many of the cars and trucks on the road, and ensuring the safe and effective functionality in electronics and appliances. LyondellBasell sells products into more than 100 countries and is the world's largest producer of polypropylene compounds and the largest licensor of polyolefin technologies. In 2021, LyondellBasell was named to FORTUNE Magazine's list of the "World's Most Admired Companies" for the fourth consecutive year. More information about LyondellBasell can be found at www.lyondellbasell.com.

Circulen is a trademark owned or used by the LyondellBasell family of companies