27 Maj 2020

Neste och OKQ8 ökar tillgängligheten på HVO100 i Sverige

Neste Corporation, Pressmeddelande, 27 maj 2020 kl.10.00

Neste, världens ledande producent av förnybar diesel och det tredje mest hållbara företaget i världen*, fördjupar sitt samarbete med sin långvariga partner OKQ8 och ökar kraftigt tillgängligheten av Neste MY Förnybar Diesel™ (HVO100) på den svenska marknaden. I och med det nya samarbetet kommer OKQ8 att kunna erbjuda Neste MY Förnybar Diesel, som är producerad av förnybara och hållbara råvaror, på 130 stationer. I slutet av året kommer drivmedlet att finnas tillgängligt på över 200 svenska försäljningsställen totalt.

“Samarbetet med Neste är en del i OKQ8:s ambition att få hela samhället att ställa om till fossilfrihet. I slutet av 2020 kommer våra 1,6 miljoner medlemmar och privat- och affärskunder att kunna tanka Neste MY Förnybar Diesel på OKQ8:s stationsnätverk över hela Sverige. Partnerskapet är en viktig möjliggörare för vår hållbarhetsagenda, och antalet stationer som erbjuder Neste MY Förnybar Diesel kommer att fortsätta växa i vårt nätverk av mer än 740 stationer i Sverige under de kommande åren”, säger Andréa Haag, hållbarhetsdirektör på OKQ8.

”Genom att använda Neste MY Förnybar Diesel kan kommuner, operatörer av kollektivtrafik och andra aktörer med stora fordonsflottor bli fossilfria på ett ögonblick. Samarbetet med OKQ8 gör det nu också möjligt för allt fler privatbilister att göra fossilfria val var man än befinner sig i Sverige. Dessutom bidrar detta avtal ytterligare till att Sverige når sina ambitiösa klimatmål och att bli fossilfritt år 2045", säger Andreas Teir, VD för Neste AB.

“Det fördjupade samarbetet med OKQ8 är ett viktigt steg i genomförandet av vår tillväxtstrategi för förnybara transporter i Sverige och runt om i världen. Vi arbetar hårt för att minska utsläppen från vägtransporter. Dessa är en viktig ekonomisk faktor i Europa och står för mer än 70 procent av utsläppen av växthusgaser från alla typer av transporter sammanräknat. Vi behöver lösningar som möjliggör ekonomisk tillväxt och samtidigt minskar utsläppen omedelbart", säger Carl Nyberg, Executive Vice President för Nestes affärsområde Renewable Road Transportation.

Med Neste MY Förnybar Diesel, tillverkad av förnybara och hållbara råvaror, kan fordonsägare minska sina utsläpp av växthusgaser med upp till 90 procent jämfört med fossil diesel. Att använda Neste MY Förnybar Diesel är enkelt eftersom det inte kräver några modifieringar av motorer och infrastrukturen finns redan på plats.

Neste lanserade Neste MY Förnybar Diesel i Sverige år 2018 i samarbete med utvalda distributörer. Drivmedlet finns för närvarande på över 80 stationer i landet. I slutet av året kommer Neste MY Förnybar Diesel att finnas tillgängligt på över 200 svenska försäljningsställen totalt.

Förutom i Sverige är Neste MY Förnybar Diesel tillgängligt för kunder i Finland, Nederländerna, Estland, Lettland, Litauen och USA i Kalifornien och Oregon.

*) Enligt Corporate Knights 2020 Global 100 Most Sustainable Corporations.
**) Metoden som används för att beräkna livscykelutsläpp och utsläppsminskning svarar mot EU:s direktiv om förnybar energi (2009/28 / EG).

Neste Corporation

Susanna Sieppi
Vice vd, Communications (tillförordnad)

För mer information: 

Kontakta Andreas Teir, VD, Neste AB via Nestes meditjänst, tel. +358 50 458 5076 / media@neste.com (vardagar 8:30–16:00 EET)

eller Karin Hellgren, Kommunikationschef, OKQ8 Scandinavia, tel. +46730-68 40 04, karin.hellgren@okq8.se

Kort om Neste

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) skapar hållbara lösningar för transportbranschens, företagens och konsumenternas behov. Vårt breda utbud av förnybara produkter hjälper våra kunder att minska sina klimatutsläpp. Vi är världens största producent av förnybar diesel raffinerad från avfall och restprodukter, och vi inför även förnybara lösningar inom flyg- och plastbranscherna. Dessutom genomför vi tekniskt avancerad raffinering av högkvalitativa oljeprodukter. Vårt mål är att vara en pålitlig partner som värdesätts för sitt kunnande, sin forskning och sin hållbara verksamhet. 2019 hade Neste intäkter på 15,8 miljarder euro. 2020 har Neste placerat sig som nummer tre på Global 100:s lista över de 100 mest hållbara företagen i världen. Läs mer: neste.se.

Kort om OKQ8 Scandinavia

OKQ8 Scandinavia har verksamhet i Sverige och Danmark och är ett av Skandinaviens största drivmedelsbolag. Vi är en engagerad, kundorienterad och hållbarhetsfokuserad organisation med cirka 5 000 medarbetare. Vi arbetar aktivt för att driva utvecklingen av mer klimat- och miljövänliga drivmedel och produkter, att minska ojämlikhet och att bidra till hållbara städer och samhällen. OKQ8 Scandinavia har cirka 1 000 servicestationer, vår egen bank och ett av marknadens starkaste företagserbjudanden. Läs gärna mer på okq8.se.