21 Maj 2021

Neste testar förnybar bensin för eventuell internationell kommersialisering

<p style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;"><img alt="" src="https://mb.cision.com/Public/16699/3350405/9f5ee96f959a5ad6_800x800ar.pn...
<em>Neste Corporation, Pressmeddelande, 21 maj 2021 kl 10 (EET)</em><br>
<br>
Fram tills nu, har det saknats kommersiella drop-in lösningar som kan ersätta fossilt bensin i syfte att minska utsläppen från bensinbilen i någon större utsträckning.<br>
<br>
Neste, världens största producent av <a href="https://www.neste.se/neste-my-fornybar-diesel?utm_source=google&amp;utm_...örnybar diesel</a> och <a href="https://www.neste.se/fornybart-flygbransle">förnybart flygbränsle</a>, kan vara först ut med att ta fram en förnybar bensin för kommersiellt bruk. Slutfasen av testningen sker, bland annat tillsammans med Volvo Cars genom Powertrain Engineering Sweden AB.<br>
Nestes mål är att förnybar bensin ska få motsvarande roll för bensinbilar som förnybar diesel (HVO) har för dieselbilar.<br>
<br>
Sverige har som mål att minska utsläppen med 70 procent för inrikes transporter, exklusive flyget, till år 2030. Regeringen vill minska utsläppen från bensinbilen med 28 procent till 2030 genom ökad inblandning av biodrivmedel genom den så kallade reduktionsplikten. Hittills har det saknats tekniska drop-in lösningar när det gäller inblandning av biodrivmedel i bensin för att uppnå detta mål.&nbsp;<br>
<br>
Nu tas steg för att lösa denna utmaning; Nestes förnybara bensin kan reducera växthusgasutsläppen med upp till 65 procent jämfört med fossilt bränsle utifrån bränslets livscykelperspektiv.* Neste har som mål att ytterligare förbättra den siffran, för att på sikt nå 90 procents utsläppsreduktion. Det skulle innebära att växthusgasutsläppen blir likvärdiga de som en elbil ger upphov till ur ett livscykelperspektiv.<br>
<br>
“Vi är glada och stolta att testa, samt på sikt lansera produkten i Sverige och därmed stödja regeringens ambitiösa klimatmål. Under de senaste åren har vi hjälpt våra svenska kunder att minska sitt koldioxidavtryck med hjälp av vår Neste MY Förnybara Diesel, och nu ser vi fram emot att fortsätta resan med förnybar bensin”, säger Carl Nyberg, Executive Vice President Renewable Road Transportation på Neste.<br>
<br>
Produkten är en så kallad “drop-in” lösning som uppfyller standard EN228, vilket innebär att den kan användas både i befintliga, samt nya bensin- och hybridbilar. Den förnybara bensinen kan därför utgöra en viktig pusselbit för att Sverige ska nå det ambitiösa målet om att minska utsläppen för inrikes transporter med 70 procent till 2030.<br>
<br>
Nu testas bränslet med Volvo Cars inom ramen för den verksamhet som bedrivs genom Powertrain Engineering Sweden AB, som förser Volvo Cars och andra tillverkare med drivlinor och nästa generations hybridsystem.<br>
<br>
“Vi följer utvecklingen av förnybara bränslen, såsom Nestes förnybara bensin, med stort intresse och vi tror att det har stor potential för användning i hybridbilar. Kombinationen av våra produkter och Nestes förnybara bensin kommer göra det möjligt för fordonsägare att sänka koldioxidutsläppen med upp till 65 procent”, säger Michael Fleiss, VD för Powertrain Engineering Sweden.<br>
<br>
Testningen sker både i motortestbädd hos Volvo Cars genom Powertrain Engineering Sweden AB samt i Nestes egna testverksamhet med två fordon i trafik. Syftet med testerna är att pröva bränslets egenskaper, göra justeringar för att ytterligare minska utsläppen och förbereda det för kommersiella tester. Neste planerar att utvärdera resultaten under de kommande månaderna. De kommersiella testerna kommer ske i Sverige och Neste arbetar hårt för att kunna lansera produkten globalt inom en snar framtid.&nbsp;<br>
<br>
<em>*) Beräkningsmetoden för livscykelutsläpp och utsläppsreduktion överensstämmer med EU-direktivet om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor (2009/28/EG).</em><br>
<br>
Neste Corporation<br>
<br>
Susanna Sieppi<br>
Vice President, Communications<br>
<br>
För mer information: Carl Nyberg, Executive Vice President Renewable Road Transportation, Neste. Vänligen kontakta Nestes media service, tel. +358 50 458 5076 / media@neste.com (veckodagar mellan klockan 8.30 och 16.00).<br>
<br>
<strong>Fördjupad information om Nestes förnybara bensin</strong><br>
<br>
Även om andelen laddbara bilar ökar snabbt så finns beräkningar som tyder på att över hälften av den europeiska fordonsflottan år 2030 fortfarande kommer att bestå av bilar med förbränningsmotor, enligt EU:s egna prognoser. Alla lösningar behövs därför för att minska transportsektorns utsläpp. Flytande biodrivmedel kommer tillsammans med elektrifiering, biogas, vätgas och ändrade beteenden spela en viktig roll för att minska utsläppen från transportsektorn.<br>
<br>
Neste har under en tid forskat för att ta fram ett bränsle som har samma egenskaper som fossil bensin, men som tillverkas av förnybara råvaror. Den förnybara bensinen består i dagsläget av cirka 75 procent förnybara råvaror. Neste satsar på att, parallellt med testningen och kommersialiseringen, vidareutveckla produkten för att på sikt kunna använda upp till 95 procent förnybara råvaror.<br>
<br>
Den exakta andelen biokomponenter i Nestes förnybara bensin är i nuläget inte möjlig att kommentera. Detta beror bland annat på att bränslet just nu testas och att mixen kan justeras under slutfasen av utvecklingen av bränslet.&nbsp;</p>

<!-- CompanyInformation -->
<p style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;"><span><span><span><strong><span><span>Kort om Neste</span></span></strong></span></span></span><br>
<br>
<span><span><span><span><span><span>Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) skapar lösningar som bekämpar klimatförändringarna och skyndar på omställningen mot en cirkulär ekonomi. Vi raffinerar avfall, restprodukter och innovativa råvaror till förnybara bränslen och hållbara råvaror för plast och andra material. Vi är världens ledande tillverkare av förnybar diesel och hållbart flygbränsle. Dessutom utvecklar vi den kemiska återvinningen av plastavfall i syfte att öka materialåtervinningen och bekämpa utmaningen med nedskräpningen av plast. Genom våra förnybara och cirkulära lösningar strävar vi efter att hjälpa våra kunder att minska sina utsläpp av växthusgaser med minst 20 miljoner ton årligen till 2030. Eftersom vi genomför tekniskt avancerad raffinering av högkvalitativa oljeprodukter med ett åtagande att uppnå koldioxidneutral produktion till 2035, inför vi även förnybara och återvunna produkter som råmaterial i våra raffinaderier, inklusive plastavfall. Vi finns ständigt med i både Dow Jones hållbarhetsindex och på Global 100-listan över världens mest hållbara företag. 2020 hade Neste intäkter på 11,8 miljarder euro, där 94 % av företagets rörelseresultat kom från förnybara produkter. Läs mer: </span></span></span></span></span></span><a href="http://www.neste.se" target="_blank"><span><span><span><span><span><u><span><span>neste.se</span></span></u></span></span></span></span></span></a></p>