15 Mars 2021

Neste väljer Rotterdam som plats för sitt nästa möjliga raffinaderi av global skala för förnybara produkter

Publicerad i Nyheter under Förnybara lösningar

Neste Corporation, Pressmeddelande, 15 mars 2021 kl. 10 EET

I mars 2020 meddelade Neste sin intention om att öka produktionskapaciteten av förnybara produkter i Europa, i enlighet med företagets strategi. Företaget har nu genomfört en noggrann studiefas och undersökt de två eventuella platserna Borgå i Finland och Rotterdam i Nederländerna. Neste har idag anläggningar på båda dessa platser och de har båda flera fördelar, men kostnadsskillnader mellan dem talar tydligt till Rotterdams fördel. 

”Jag uppskattar den öppna dialog vi har haft med myndigheterna i både Finland och Nederländerna under hela studien. Vi har upplevt att det funnits ett konstruktivt förhållningssätt till processen och till att hitta den bästa lösningen för vår framtida tillväxt”, säger Peter Vanacker, koncernchef och VD på Neste. 

”Utifrån de ingående studier och beräkningar som gjorts är de övergripande kostnaderna avsevärt lägre i Rotterdam. Till grund för vårt beslut ligger en vilja att säkerställa Nestes framtida konkurrenskraft samt det fortsatta genomförandet av vår strategi för tillväxt av förnybara produkter”, fortsätter Vanacker.

Kriterierna som låg till grund för valet av plats innefattar Nestes nuvarande marknader och gällande regleringar i de respektive länderna samt hur dessa kommer påverka marknadstillväxt, inköpsmöjligheter för råmaterial, kostnader för investeringar och verksamhet, infrastruktur och möjligheterna till lägre koldioxidavtryck, samt lokala synergier och incitament. 

De viktigaste aspekterna för skillnaden i kostnad för de två platserna är logistikkostnader, platsspecifika konstruktionskostnader och tillgängligheten på väte med låga utsläpp. Förutom detta är Borgå en mer komplex anläggning, vilket bidrar till en högre risknivå vid implementering och längre konstruktionstider. Rotterdam har å sin sida en fördel i sin närhet till nya marknader för områden som förnybart flyg och förnybara polymerer och kemikalier. Rotterdam erbjuder även en närhet till råmaterialkällor.

Nestes målsättning är att styrelsen ska kunna fatta ett slutgiltigt investeringsbeslut mot slutet av 2021 eller i början av 2022. Företaget kommer oberoende av detta att göra stora investeringar i Finland, och särskilt i Borgå, vilket drivs av deras åtagande om att uppnå koldioxidneutral produktion till 2035. Finland är, och kommer fortsätta vara, företagets nav för forskning, utveckling och innovation, och Neste fortsätter att investera i framtida teknik för bland annat nya råmaterial.

Neste Corporation

Susanna Sieppi
Vice President, Communications

Bilder

Ytterligare information: Kontakta Nestes medietjänst på tel. +358 50 458 5076 / media@neste.com (vardagar 8.30–16.00 (EET)).

Kort om Neste

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) skapar lösningar som bekämpar klimatförändringarna och skyndar på omställningen mot en cirkulär ekonomi. Vi raffinerar avfall, restprodukter och innovativa råvaror till förnybara bränslen och hållbara råvaror för plast och andra material. Vi är världens ledande tillverkare av förnybar diesel och hållbart flygbränsle. Dessutom utvecklar vi den kemiska återvinningen av plastavfall i syfte att öka materialåtervinningen och bekämpa utmaningen med nedskräpningen av plast. Genom våra förnybara och cirkulära lösningar strävar vi efter att hjälpa våra kunder att minska sina utsläpp av växthusgaser med minst 20 miljoner ton årligen till 2030. Eftersom vi genomför tekniskt avancerad raffinering av högkvalitativa oljeprodukter med ett åtagande att uppnå koldioxidneutral produktion till 2035, inför vi även förnybara och återvunna produkter som råmaterial i våra raffinaderier, inklusive plastavfall. Vi finns ständigt med i både Dow Jones hållbarhetsindex och på Global 100-listan över världens mest hållbara företag. 2020 hade Neste intäkter på 11,8 miljarder euro, där 94 % av företagets rörelseresultat kom från förnybara produkter. Läs mer: neste.se