8 Februari 2021

Nestes förnybara produkter hjälpte deras kunder minska sina utsläpp av växthusgaser med 10 miljoner ton globalt 2020

Publicerad i Nyheter under Förnybara lösningar

Neste Corporation, Pressmeddelande, 8 februari 2021, kl. 9:00 (EET)

2020 hjälpte Nestes förnybara produkter deras kunder på flera olika marknader att minska deras utsläpp av växthusgaser med totalt 10,0 miljoner ton*. Det är lika mycket som det årliga koldioxidavtrycket från 1,5 miljoner genomsnittliga EU-medborgare (källa: Världsbanken) eller, som att ta bort 3,7 miljoner personbilar från vägarna i ett helt år.

”Vi är dedikerade till att hjälpa våra kunder minska sina utsläpp av växthusgaser med minst 20 miljoner ton varje år fram till 2030. Vi siktar på att uppnå det med hjälp av vårt erbjudande av förnybara och cirkulära lösningar, för vägtransporter och flyg samt för plast- och kemikalieindustrin. I och med att vi har uppnått en minskning av växthusgasutsläppen med tio miljoner ton är vi redan halvvägs mot att uppfylla det målet. Vi är mycket stolta över att arbeta tillsammans med våra samarbetspartners och kunder, där många är föregångare inom hållbarhet, för att minska klimatutsläppen”, säger Peter Vanacker, koncernchef och VD för Neste.

”Innovativa lösningar för hela bioekonomiområdet ger oss goda möjligheter att minska utsläppen. För exempelvis vägtransporter har direktivet om förnybar energi visat sig vara ett kraftfullt och framgångsrikt verktyg för att ställa om transporterna i Europa. EU:s medlemsländer har rapporterat att närmare 90 procent av alla förnybara bränslen inom transportsektorn år 2018 var biobränslen**”, fortsätter Vanacker.

Under mer än tio år har Neste stadigt ökat sin volym av förnybara produkter. Idag har företaget kapacitet att producera 3,2 miljoner ton förnybara produkter varje år i sina raffinaderier i Singapore, Rotterdam och Borgå i Finland. För att säkra framtida tillväxt utökar Neste sin globala råvaru- och produktionsplattform för förnybart. Med sin utbyggnad i Singapore skaffar sig Neste en total kapacitet för förnybara produkter på nästan 4,5 miljoner ton per år 2023.

”Vi behöver alla idag tillgängliga lösningar om vi ska klara klimatkrisen. Vårt förnyade varumärkeslöfte, “Change runs on renewables”, understryker vårt åtagande om att fortsätta expandera inom förnybart samtidigt som vi utvecklar nya innovativa lösningar för att driva på omställningen”, tillägger Vanacker.

*) Beräkningsmetoden för livscykelutsläpp och utsläppsreduktioner överensstämmer med EU-direktivet om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor (2009/28/EG).

**) Europeiska kommissionen: Renewable Energy Progress Report, publicerad 2020-10-14, COM(2020) 952 final.

Neste Corporation

Susanna Sieppi

Vice vd, Communications

Läs mer: 
Neste MY Förnybar Diesel
Neste MY Förnybart Flygbränsle
Förnybara och cirkulära lösningar för mer hållbara plaster och kemikalier
2021 Global 100: Neste rankat som världens fjärde mest hållbara företag

Kontakta Nestes medietjänst på tel. +358 50 458 5076 / media@neste.com (vardagar 8.30–16.00 (EET)).

Kort om Neste

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) skapar lösningar som bekämpar klimatförändringarna och skyndar på omställningen mot en cirkulär ekonomi. Vi raffinerar avfall, restprodukter och innovativa råvaror till förnybara bränslen och hållbara råvaror för plast och andra material. Vi är världens ledande tillverkare av förnybar diesel och hållbart flygbränsle. Dessutom utvecklar vi den kemiska återvinningen av plastavfall i syfte att öka materialåtervinningen och bekämpa utmaningen med nedskräpningen av plast. Genom våra förnybara och cirkulära lösningar strävar vi efter att hjälpa våra kunder att minska sina utsläpp av växthusgaser med minst 20 miljoner ton årligen till 2030. Eftersom vi genomför tekniskt avancerad raffinering av högkvalitativa oljeprodukter med ett åtagande att uppnå koldioxidneutral produktion till 2035, inför vi även förnybara och återvunna produkter som råmaterial i våra raffinaderier, inklusive plastavfall. Vi finns ständigt med i både Dow Jones hållbarhetsindex och på Global 100-listan över världens mest hållbara företag. 2020 hade Neste intäkter på 11,8 miljarder euro, där 94 % av företagets rörelseresultat kom från förnybara produkter. Läs mer: neste.se