27 Februari 2023

Nu lanseras Nestes nya, mer hållbara smörjmedel i Sverige: Delvis producerade av förnybara eller omraffinerade basoljor

Neste Corporation, Pressmeddelande, 27 februari 2023 kl. 10:00 (EET)

Under årets första kvartal lanserar Neste en ny kollektion av smörjmedel, Neste ReNew™, som framställs av förnybara eller omraffinerade basoljor och tillsatser av hög kvalitet. Produkterna ger Nestes kunder möjlighet att minska beroendet av råolja och ställa om mot en hållbarare framtid även när det gäller deras användning av smörjmedel. I och med denna lansering tar också Nestes produkter för fordonsunderhåll steget in på den svenska marknaden. Neste ReNew kommer lanseras i Sverige under våren. 

”Neste har som mål att med sina förnybara eller cirkulära lösningar hjälpa sina kunder minska utsläppen av växthusgaser med åtminstone 20 miljoner ton årligen fram till 2030. Såväl våra företagskunder som konsumentkunder vill vara med och bekämpa klimatförändringarna genom att aktivt välja att använda lösningar baserade på förnybara råvaror, förnybar energi och cirkulär ekonomi. Vi erbjuder dem flera verktyg som kan bidra till det målet. Den nya kollektionen av smörjoljor, ReNew, kompletterar utbudet av mer hållbara alternativ”, berättar direktör Joni Pihlström som ansvarar för försäljningen till företagskunder i Finland.

Neste har under snart fyrtio år forskat på, och utvecklat, smörjmedel som ökar prestanda och energieffektivitet för motorer och hydraulik och även fungerar under krävande förhållanden. Nestes befintliga lösningar inom smörjmedel innefattar olika slags motoroljor för lätta fordon, motoroljor för tunga fordon och jordbruk, hydrauloljor, industriella smörjmedel samt smörjfetter. I de nya produkterna Neste ReNew, som delvis innehåller förnybara* eller omraffinerade basoljor, ingår högklassiga motoroljor för person- och skåpbilars bensin- och dieselmotorer samt hybridanvändning och universalolja för traktorer och hydrauloljor för jordbruk och arbetsmaskiner.

”Smörjmedel spelar en roll för att minska koldioxidavtrycket. De nya smörjmedlen Neste ReNew är en så kallad drop in-lösning. Med Neste ReNew-smörjmedel kan man ersätta de flesta produkter med motsvarande prestanda, vilket gör det enkelt att ta dessa mer hållbara alternativ i bruk. Med denna lösning kan våra kunder ta steget mot en mer hållbar framtid genom att välja rätt smörjmedel, samtidigt som de kan vara trygga med prestandan på fordon och arbetsmaskiner”, säger Pihlström.

Neste är redan kända på den svenska marknaden som världens ledande producent av bland annat bränslen som minskar utsläppen av växthusgaser, Neste MY Förnybar Diesel™ för vägtrafik och Neste MY Förnybart Flygbränsle™ för flygtrafik. 

*) I de produkter som producerats delvis med förnybara basoljor är andelen av förnybart ursprung minst 60 procent för basoljor, vilket innebär att innehållet i slutprodukten är knappt 50 procent förnybart.

Neste Corporation

Susanna Sieppi
Vice President, Communications

Ytterligare information: Kontakta Nestes medietjänst på tel. +358 800 94025 / media@neste.com (vardagar 8:30–16:00 EET). Prenumerera på Nestes pressmeddelanden på https://www.neste.com/for-media/releases-and-news/subscribe.

Kort om Neste 

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) skapar lösningar som bekämpar klimatförändringarna och skyndar på omställningen mot en cirkulär ekonomi. Vi raffinerar avfall, restprodukter och innovativa råvaror till förnybara bränslen och hållbara råvaror för plast och andra material. Vi är världens ledande tillverkare av förnybart flygbränsle och förnybar diesel, och vi utvecklar kemisk återvinning för att bekämpa utmaningen med plastnedskräpning. Genom våra förnybara och cirkulära lösningar strävar vi efter att hjälpa våra kunder att minska sina utsläpp av växthusgaser med minst 20 miljoner ton årligen till 2030. Vår ambition är att göra Borgå oljeraffinaderi i Finland till det mest hållbara raffinaderiet i Europa till 2030. Vi introducerar förnybara och återvunna råvaror som till exempel flytande plastavfall i raffinaderiet. Vi har ett åtagande att uppnå koldioxidneutral produktion till 2035, och vi kommer att minska koldioxidutsläppen från sålda produkter med 50 % till 2040. Vi har också ställt upp höga standarder för biologisk mångfald, mänskliga rättigheter och leveranskedjan. Vi finns ständigt med i både Dow Jones hållbarhetsindex och på Global 100-listan över världens mest hållbara företag. 2022 hade Neste intäkter på 25,7 miljarder euro. Läs mer: neste.se