20 Juni 2018

Neste deltar i forskningsplattformen Treesearch

Publicerad i Nyheter under Innovation, Hållbarhet

Nyligen invigdes den nya forskningsplattformen Treesearch

Neste Pressmeddelande 20 juni 2018

Nyligen invigdes den nya forskningsplattformen Treesearch. Det är Sveriges hittills största satsning på forskning och kunskaps- och kompetensuppbyggnad kring nya material och specialkemikalier från skogsråvaror. Neste är en av parterna i den långsiktiga satsningen. 

Treesearch, där fortsättningen på Wallenberg Wood Science Center (WWSC) är central, innebär anslag på över en miljard kronor under tio år. Tack vare samverkan mellan akademi, industri, privata stiftelser och staten, skapas genom Treesearch en världsledande öppen forskningsmiljö. Det lägger grunden för framtida innovationer från skogen och boostar bioekonomin.

En av samverkansparterna är Neste. Företaget är idag den världsledande biodrivmedelsaktören och rankas som världens näst mest hållbara på Global 100-listan.

“Vi är övertygade om att många av framtidens hållbara lösningar är kopplade till skogen. För oss är Treesearch ett sätt att höja takten i innovationsarbetet för att hitta alternativ till fossila råvaror,” säger Lars Peter Lindfors, medlem av koncernledningen och teknologidirektör hos Neste.

Särskilt fokus ligger på att attrahera och utveckla unga forskartalanger och att koppla samman grundforskning med den industridrivna forskningen. Ett delmål är dessutom att höja nivån och omfattningen på forskningen och därmed den skogsindustriella utvecklingen. Omkring 250 doktorander kommer att genomföra sina forskarstudier inom plattformen. Satsningen kan jämföras med att skogsindustrin i Sverige idag har cirka 70 aktiva forskare med forskarutbildning. 

“Bara forskning löser inga hållbarhetsutmaningar. För att innovationer ska kunna tas ut i verkligheten krävs mer samverkan mellan akademi och industri. Treesearch är just en sådan arena där innovationer blir verklighet, och det är därför vi tycker det är så viktigt att vara med,” fortsätter Lindfors.
Forskningen kan i förlängningen leda till ökad produktion och export av förädlade skogsbaserade produkter som kan erbjuda klimatsmarta alternativ till dagens fossilbaserade material och material med helt nya användningsområden. Mer export av avancerade skogsprodukter har potential att påverka hela den svenska ekonomin, då skog- och pappersindustrin är ett av Sveriges största exportområden.
Neste koncernen

Kaisa Lipponen,
Direktör, Kommunikation

För mer information:
Lars Peter Lindfors, Teknologidirektör, Neste, +358 50 458 3605

Fakta Treesearch
Bakom Treesearch ligger KTH, Chalmers och Linköpings universitet, Mittuniversitetet, Lunds universitet, samt industrin i form av Neste, BillerudKorsnäs, Stora Enso, Holmen, SCA, Svea skog, Södra, Tetra Pak, Ahlström-Munksjö, samt Vinnova genom BioInnovation och Knut och Alice Wallenbergs stiftelse.

Neste (NESTE, Nasdaq Helsingfors) skapar förnybara alternativ åt transportsektorn, företag och konsumenter. Vårt globala utbud av tjänster och produkter gör det möjligt för våra kunder att sänka sina koldioxidavtryck genom att kombinera högkvalitativa, förnybara oljeprodukter med skräddarsydda servicelösningar. Neste är världens ledande producent av förnybar diesel, och vi skapar även förnybara lösningar åt såväl flyg- som plastindustrin. Vi vill vara en pålitlig partner, vars expertkunskap, forskning & utveckling och hållbara metoder är allmänt respekterade. Nestes omsättning 2016 uppgick till 11,7 miljarder euro och vi tog plats på Global 100-listan över världens mest hållbara företag. För mer information, se: neste.com/se eller neste.com/en på engelska.