20 December 2023

Nestes råoljeraffinaderi i Finland omvandlas gradvis till nav för förnybara bränslen och cirkulära lösningar

Neste Corporation, Pressmeddelande, 20 december 2023 kl. 9:00 (EET)

Neste har slutfört den strategiska studie som påbörjades i september 2022, och påbörjar en gradvis omställning av sitt råoljeraffinaderi i Borgå, Finland, till ett ledande raffineringsnav inom förnybara bränslen och råvaror samt cirkulära lösningar. Den planerade omställningen kommer att genomföras i flera faser, och kräver flera separata investeringsbeslut under nästa årtionde. Målet är att den ska vara genomförd i mitten av 2030-talet. 

Företaget förväntar sig att den långsiktiga kapacitetspotentialen efter omställningen ska vara cirka 3 miljoner ton förnybara och cirkulära produkter, till exempel förnybar diesel, hållbart flygbränsle samt både förnybara och cirkulära petrokemiska råmaterial. Den uppskattade sammanlagda investeringen för omställningsresan är cirka 2,5 miljarder Euro.

“COP28-deklarationen är en stark signal till oss alla, och vi vill ligga i framkanten av att driva på den gröna omvandlingen med våra förnybara och cirkulära lösningar. Den långsiktiga omställningen av raffinaderiet i Borgå är ett nyckelelement i vår strategi för tillväxt inom förnybara produkter, och slutför Nestes resa mot att bli en leverantör av 100 % förnybara och cirkulära lösningar när vi nått ända fram. Detta kommer att ytterligare stärka vår position för att uppfylla våra kunders framtida behov”, säger Matti Lehmus, Nestes koncernchef och VD. 

“Efterfrågan på fossila bränslen sjunker på våra traditionella marknader på grund av en ökande andel förnybara bränslen och elektrifiering. Jag är glad över att kunna starta den här omställningsresan för Borgå-raffinaderiet för att proaktivt kunna skapa en hållbar framtid för anläggningen. Denna omställning kommer att bli möjlig tack vare att vi har flera decennier av erfarenhet inom raffinering, specifik expertis inom behandling av utmanande råmaterial samt mycket skickliga anställda”, säger Markku Korvenranta, Executive Vice President på affärsenheten Oil Products. 

Den planerade omställningen i Borgå kommer att bidra till uppfyllandet av Nestes klimatåtaganden. Den slutgiltiga tidslinjen för omställningen från råolja till förnybara och cirkulära råmaterial kommer att fastslås senare, med hänsyn till verklig efterfrågan på bränslemarknaden, utvecklingen av lagstiftning och framstegen inom omställningen. 

Neste Corporation 

Susanna Sieppi 
Vice President, Communications 

Ytterligare information: Kontakta Nestes medietjänst på tel. +358 800 94025 / media@neste.com (vardagar 8:30–16:00 EET). Prenumerera på Nestes pressmeddelanden på https://www.neste.com/for-media/releases-and-news/subscribe

Kort om Neste 

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) skapar lösningar som bekämpar klimatförändringarna och skyndar på omställningen mot en cirkulär ekonomi. Företaget raffinerar avfall, restprodukter och innovativa råvaror till förnybara bränslen och hållbara råvaror för plast och andra material. 

Neste är världens ledande tillverkare av förnybart flygbränsle och förnybar diesel. Genom sina lösningar strävar Neste efter att hjälpa sina kunder att minska deras utsläpp av växthusgaser med minst 20 miljoner ton årligen till 2030. 

Ambitionen är att göra Borgå oljeraffinaderi i Finland till det mest hållbara raffinaderiet i Europa till 2030. Neste har ett åtagande att uppnå koldioxidneutral produktion till 2035, och företaget kommer att minska koldioxidutsläppen från sålda produkter med 50 procent till 2040. Neste har även ställt upp ambitiösa mål för biologisk mångfald, mänskliga rättigheter och hållbarhet i leveranskedjan. Företaget finns ständigt med i både Dow Jones hållbarhetsindex och på Global 100-listan över världens mest hållbara företag. 2022 hade Neste intäkter på 25,7 miljarder euro. Läs mer: neste.se