6 Maj 2021

Inslag på TV4 om HVO100 samt benämningen “fossilfri” för Neste MY Förnybar Diesel

Publicerad i Nyheter under Hållbarhet

Inslag på TV4 om HVO100 samt benämningen “fossilfri” för Neste MY Förnybar Diesel

Den 5 maj 2021, sände TV4 ett inslag om HVO100. I detta inslag hävdas att produkten HVO100 inte skall kallas fossilfri, då den innehåller fossil vätgas. De omnämnda siffrorna i inslaget; “ mellan 17 och 22 procent”, är inte korrekta för Neste MY Förnybar Diesel.

Neste använder 100% förnybara råvaror i sin HVO100, Neste MY. Den patentskyddade NEXBTL-teknologin gör, att nästan vilka fetter eller vegetabiliska oljor som helst kan användas. I Sverige används framför allt animaliska fetter, använd matolja, samt restprodukter från matoljeproduktion. Beroende på vilka råvaror som används i produktionen, kan växthusgasutsläppen minska med upp till 90 procent, jämfört med fossil diesel.

Angående hur reduktionen av växthusgasutsläpp beräknas, finns det tydliga regelverk i EU:s förnybartdirektiv och Neste som bolag rapporterar in på årlig basis till Energimyndigheten vilken miljöpåverkan Neste MY har haft under året sett till hela produktionskedjan av biodrivmedlet. 

Vid framställning av HVO används vätgas, som delvis har sitt ursprung i fossil naturgas. Vätgasen skall i sig inte definieras som en råvara, utan den används i den kemiska processen för att ta bort syre från de fettsyror som utgör den förnybara råvarubasen. Det är därför korrekt att i viss utsträckning härleda spår av fossilt ursprung till den färdiga HVO100-produkten. Andelen är dock mycket liten, mindre än 1 procent - 0,8% för att vara exakt - fastslaget av Skatteverket. Det är en siffra som är offentlig information, och som Neste redovisar i samband med att vi enligt energiskattedirektivet betalar full energi- och koldioxidskatt för den delen av vår HVO100 som inte kan anses fullt ut härstamma från ren biomassa.