18 Januari 2023

Neste är ett av de 100 mest hållbara företagen i världen - för sjuttonde året i rad

Publicerad i Nyheter under Hållbarhet

Neste Corporation, Pressmeddelande, 18 januari 2023 kl. 9:00 (EET)

Neste finns med på Corporate Knights 2023 Global 100-lista över världens mest hållbara företag, för sjuttonde året i rad. Corporate Knights har analyserat 6 720 företag utifrån global branschstandard, och Neste hamnade bland de 100 främsta. Neste placerade sig som nummer 29 på den totala listan och på första plats inom sin industri.

Neste har haft en plats på listan under en oavbruten tidsperiod längre än något annat energiföretag. Kategorin energibranschen omfattade 413 företag och Neste rankades högst av dessa.

”Det är ett betydelsefullt erkännande att befinna sig på denna lista, bland så många andra ledande företag inom hållbarhet. Vi har under åren gjort stora framsteg i vårt långsiktiga arbete med att uppnå våra hållbarhetsmål, och kommer att fortsätta på den resan. Ett stort tack till Neste-teamet och våra samarbetspartners för allt som har uppnåtts under 2022”, så säger Minna Aila, Executive Vice President, Sustainability and Corporate Affairs på Neste.

Neste har som mål att minska sina kunders växthusgasutsläpp med minst 20 miljoner ton koldioxidekvivalenter varje år till 2030 och att uppnå koldioxidneutral produktion till 2035. 2022 inledde Neste en strategisk studie om att ställa om sitt raffinaderi i Borgå i Finland till att bli en globalt ledande förnybar och cirkulär anläggning och att upphöra med råoljeraffinering i mitten av 2030-talet.

Global 100-listan är en årlig rankning av organisationers hållbarhetsprestanda, som administreras av det fristående konsultföretaget Corporate Knights. Rankningen baseras på en bedömning av 25 hållbarhetsindikatorer (KPI) som sträcker sig från miljöprestanda till hållbara investeringar och hållbara intäkter, resurshantering, personalhantering, ekonomihantering och leverantörsprestanda.

Från och med 2022 klassificerar Corporate Knights hållbara intäkter och hållbara investeringar i enlighet med sin taxonomi för hållbar ekonomi. Metoden viktar absoluta andelar av hållbara intäkter och hållbara investeringar lika tungt som prestanda jämfört med konkurrenter. Tidigare baserades poängen på prestanda jämfört med konkurrenter.

Neste Corporation

Susanna Sieppi
Vice President, Communications

Ytterligare information: Kontakta Nestes medietjänst på tel. +358 800 94025 / media@neste.com (vardagar 8:30–16:00 EET). Prenumerera på Nestes pressmeddelanden på www.neste.com/for-media/releases-and-news/subscribe.

Kort om Neste 

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) skapar lösningar som bekämpar klimatförändringarna och skyndar på omställningen mot en cirkulär ekonomi. Vi raffinerar avfall, restprodukter och innovativa råvaror till förnybara bränslen och hållbara råvaror för plast och andra material. Vi är världens ledande tillverkare av förnybart flygbränsle och förnybar diesel, och vi utvecklar kemisk återvinning för att bekämpa utmaningen med plastnedskräpning. Genom våra förnybara och cirkulära lösningar strävar vi efter att hjälpa våra kunder att minska sina utsläpp av växthusgaser med minst 20 miljoner ton årligen till 2030. Vår ambition är att göra Borgå oljeraffinaderi i Finland till det mest hållbara raffinaderiet i Europa till 2030. Vi introducerar förnybara och återvunna råvaror som till exempel flytande plastavfall i raffinaderiet. Vi har ett åtagande att uppnå koldioxidneutral produktion till 2035, och vi kommer att minska koldioxidutsläppen från sålda produkter med 50 % till 2040. Vi har också ställt upp höga standarder för biologisk mångfald, mänskliga rättigheter och leveranskedjan. Vi finns ständigt med i både Dow Jones hållbarhetsindex och på Global 100-listan över världens mest hållbara företag. 2021 hade Neste intäkter på 15,1 miljarder euro. Läs mer: neste.se