19 Januari 2022

Neste är med på Corporate Knights 2022 Global 100-lista för sextonde året i rad

Publicerad i Nyheter under Hållbarhet

Neste Corporation, Pressmeddelande, 19 januari 2022 kl. 07:15 (EET)

Neste finns med på Corporate Knights 2022 Global 100-lista över världens mest hållbara företag för sextonde året i rad. Neste har haft en plats på listan under en längre oavbruten tidsperiod än något annat energiföretag. 2022 var Neste nummer 24 på listan och först bland branschkollegorna. 

I 2022 års lista har Corporate Knights infört en ny metod för att beräkna indikatorer på ren ekonomi, vilket resulterat i att Nestes placering ändrats jämfört med tidigare år. Corporate Knights klassificerar rena intäkter och rena investeringar i enlighet med sin taxonomi. Den nya metoden viktar absoluta andelar av rena intäkter och rena investeringar lika tungt som prestanda jämfört med konkurrenter. Tidigare baserades poängen på prestanda jämfört med konkurrenter.

Corporate Knights har analyserat 6 914 företag mot globala branschkonkurrenter, och Neste hamnade bland de 100 främsta. Neste bedömdes i gruppen raffinaderier, petrokemiska och allmänna organiska kemiföretag, som omfattade 160 företag. Neste rankades som bäst inom branschen.

”Vi är stolta över att finnas med på listan ännu en gång och ser det som ett kvitto på Nestes hållbarhetsarbete och vad vi har uppnått. 2021 gjorde vi stora framsteg i vår strategiska omställning att bli en global ledare inom förnybara och cirkulära lösningar. Vi fortsätter att sätta höga standarder för hållbarhet, och under 2021 har vi också breddat vår hållbarhetsvision, utökat vårt klimatåtagande till att inkludera scope 3-utsläpp och antagit ambitionen att göra vårt raffinaderi i  Borgå till det mest hållbara raffinaderiet i Europa till 2030. För varje år blir det allt svårare att komma med på listan, eftersom företagen utökar sin hållbarhetsagenda för att säkerställa hållbar verksamhet i framtiden. Det borde uppmuntra alla företag att lägga ribban högt och arbeta ännu hårdare för att nå sina hållbarhetsmål”, säger Minna Aila, Senior Vice President, Sustainability and Corporate Affairs på Neste.

Global 100-listan är en årlig rankning av organisationers hållbarhetsprestanda, som administreras av det fristående konsultföretaget Corporate Knights. Rankningen baseras på en bedömning av 23 hållbarhetsindikatorer (KPI) som sträcker sig från miljöprestanda till resurshantering, personal, ekonomi, rena investeringar och rena intäkter samt leverantörsprestanda.

Neste skapar lösningar som motverkar klimatförändringarna och skyndar på omställningen mot en cirkulär ekonomi. Företaget raffinerar avfall, restprodukter och innovativa råmaterial till förnybara bränslen och hållbara råvaror för polymer- och kemiindustrin.

Neste Corporation

Susanna Sieppi
Vice President, Communications

Kontakta Nestes medietjänst på tel. +358 50 458 5076 / media@neste.com (vardagar 8:30–16:00 EET). 

Kort om Neste

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) skapar lösningar som bekämpar klimatförändringarna och skyndar på omställningen mot en cirkulär ekonomi. Vi raffinerar avfall, restprodukter och innovativa råvaror till förnybara bränslen och hållbara råvaror för plast och andra material. Vi är världens ledande tillverkare av förnybar diesel och hållbart flygbränsle. Dessutom utvecklar vi den kemiska återvinningen av plastavfall i syfte att öka materialåtervinningen och bekämpa utmaningen med nedskräpningen av plast. Genom våra förnybara och cirkulära lösningar strävar vi efter att hjälpa våra kunder att minska sina utsläpp av växthusgaser med minst 20 miljoner ton årligen till 2030. Eftersom vi genomför tekniskt avancerad raffinering av högkvalitativa oljeprodukter med ett åtagande att uppnå koldioxidneutral produktion till 2035, inför vi även förnybara och återvunna produkter som råmaterial i våra raffinaderier, inklusive plastavfall. Vi finns ständigt med i både Dow Jones hållbarhetsindex och på Global 100-listan över världens mest hållbara företag. 2020 hade Neste intäkter på 11,8 miljarder euro, där 94 % av företagets rörelseresultat kom från förnybara produkter. Läs mer: neste.se