12 December 2022

Neste åter listade som ett av de ledande företagen i Dow Jones hållbarhetsindex 2022

Neste Corporation, Pressmeddelande, 12 december 2022 kl. 11:00 (EET)

För det 16:e året i rad har Neste kvalificerat sig för en position på Dow Jones hållbarhetsindex (DJSI). Neste finns med både på listan för DJSI World och DJSI Europé, som omfattar ledande företag inom hållbarhet i hela världen. 

Nestes arbete med hållbarhet erhöll högsta poäng i sin bransch för de olika hållbarhetsperspektiven; väsentlighetsgrad, miljö, social hållbarhet, mänskliga rättigheter och möjlighet till utveckling av personligt kapital, vilket innebar att företaget listades i den grupp som presterar bäst inom dessa frågor. 

”Nestes drivkraft är vår ambitiösa hållbarhetsvision och sina åtaganden att bekämpa klimatförändringar. Att vi i år åter igen fått ett erkännande för vårt arbete genom att kvala in på Dow Jones hållbarhetsindex visar att vi har gjort framsteg och stärkt vår position som en global ledare inom förnybarhet och cirkulära lösningar. Våra anställda har tagit kontroll över den situation vi befinner oss i och använt den för att skapa positiv förändring, vilket vi är mycket stolta över. Det är även något som värderas högt av våra intressenter”, det säger Minna Aila, Senior Vice President, Sustainability and Corporate Affairs, Neste.

Vilka företag som kvalificerar sig för S&P Dow Jones Indices avgörs av en omfattande utvärdering ifrån S&P Global Corporate Sustainability Assessment (CSA). Sedan 1999 har CSA i samarbete med Dow Jones Indices (nu S&P Dow Jones Indices) varit en av de viktigaste, globalt ledande, aktörerna inom bedömningar av företagens hållbarhetsarbete. Årets bedömning av företag baseras på deras prestationer under 2021. Endast ledande företag inom de branscher som utvärderas ingår i rankingen. 

Neste Corporation

Susanna Sieppi
Vice President, Communications

Ytterligare information: Kontakta Nestes medietjänst på tel. +358 800 94025 / media@neste.com (vardagar 8:30–16:00 EET). Prenumerera på Nestes pressmeddelanden på www.neste.com/for-media/releases-and-news/subscribe.

Kort om Neste 

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) skapar lösningar som bekämpar klimatförändringarna och skyndar på omställningen mot en cirkulär ekonomi. Vi raffinerar avfall, restprodukter och innovativa råvaror till förnybara bränslen och hållbara råvaror för plast och andra material. Vi är världens ledande tillverkare av förnybart flygbränsle och förnybar diesel, och vi utvecklar kemisk återvinning för att bekämpa utmaningen med plastnedskräpning. Genom våra förnybara och cirkulära lösningar strävar vi efter att hjälpa våra kunder att minska sina utsläpp av växthusgaser med minst 20 miljoner ton årligen till 2030. Vår ambition är att göra Borgå oljeraffinaderi i Finland till det mest hållbara raffinaderiet i Europa till 2030. Vi introducerar förnybara och återvunna råvaror som till exempel flytande plastavfall i raffinaderiet. Vi har ett åtagande att uppnå koldioxidneutral produktion till 2035, och vi kommer att minska koldioxidutsläppen från sålda produkter med 50 % till 2040. Vi har också ställt upp höga standarder för biologisk mångfald, mänskliga rättigheter och leveranskedjan. Vi finns ständigt med i både Dow Jones hållbarhetsindex och på Global 100-listan över världens mest hållbara företag. 2021 hade Neste intäkter på 15,1 miljarder euro. Läs mer: neste.se