7 December 2021

Neste bland pionjärerna i CDP:s Climate Change och Forest bedömningar och uppnådde även ett bra resultat i kategorin Water Security

Publicerad i Nyheter under Hållbarhet

Neste CDP 2021 Pressmeddelande bild

Neste Corporation, Pressmeddelande, 7 december 2021 k. 17.00 (EET)

Neste är bland pionjärerna och har även uppnått A-poäng för sina klimatåtgärder av ideella CDP. Detta är det femte året i följd som Neste har nått pionjär rollen (A eller A-) sedan det nuvarande bedömningssystemet introducerades år 2016. 2021 års resultat baseras på Nestes klimatrelaterade hållbarhets insatser år 2020. 

Neste har också nått goda resultat i CDP:s bedömningar av skogar och vattensäkerhet. I skogskategorin fick Neste en A-klassificering från palmolja och en A-klassificering från boskapsprodukter. När det gäller vattensäkerhet fick Neste en B-klassificering.

I resultatet som släpptes av CDP den 7 december 2021 finns Neste bland de få utvalda nordiska företagen på klimatledarskapsnivå och bland de bästa europeiska företag som fått goda resultat från sitt arbete med transparens i leveranskedjan och landbaserade mått i skogsbedömningarna. Resultatet av CDP:s bedömningar belyser även Nestes fina prestationer inom vattenhantering och vattenrelaterad företagspåverkan.

”Vi är nöjda med våra resultat i CDP:s bedömningar. De visar att vi är på rätt spår med våra långsiktiga hållbarhetsinsatser för att skapa en mer hälsosam planet för våra barn. ”Klimatkrisen är en av vår tids största utmaningar, och som en del av att klara utmaningen fortsätter vi att ställa ambitiösa hållbarhetsmål i framtiden. Detta framgick även i vår utvidgade hållbarhetsvision som delgavs tidigare i år”, säger Peter Vanacker, koncernchef och VD på Neste.

Neste har rapporterat om sina insatser för att förebygga klimatförändringar under de senaste 15 åren till CDP, som bedömer företags åtgärder för att bekämpa klimatrisker och hur företag drar nytta av de affärsmöjligheter som erbjuds via produkter och tjänster med låga utsläpp. Neste har ambitiösa klimatåtaganden: att nå koldioxidneutral produktion (scope 1 och 2*) till 2035 och att hjälpa sina kunder att minska sina växthusgasutsläpp med minst 20 miljoner ton koldioxid årligen till år 2030 samt ett konkret mål för scope 3-utsläpp* för att minska användningen av användningsfasens utsläppsintensitet** för sålda produkter med 50 % till 2040 jämfört med nivåerna 2020. Detta mål ska uppnås via Nestes omvandling mot att öka andelen förnybara och cirkulära lösningar samt genom att arbeta med leverantörer och partners för att minska utsläppen i hela värdekedjan.

CDP:s skogsbedömningar analyserar företags förmåga att hantera och mäta skogsrelaterade risker och möjligheter, transparens och deras åtagande att aktivt återställa skogar och ekosystem. Neste tillkännager transparent sitt skogsfotavtryck som en del av CDP-programmet. All palmolja Neste har använt har varit helt spårbar på plantagenivå sedan 2007, och 100 % certifierad sedan 2013. Under det senaste decenniet har andelen palmolja i Nestes årliga förnybara råmaterial minskat avsevärt. Under det första halvåret 2021 utgjorde palmolja cirka 7 % av förnybara råmaterial globalt. Neste planerar att minska andelen palmolja till 0 % av sitt globala förnybara råmaterial till slutet av 2023.

CDP:s kategori för vattensäkerhet mäter inte endast företags hantering av vatten, utan även deras strategiska svar på risker som rör vatten. Neste investerar i vattensäkerhet via effektiv och kontinuerligt övervakad vattenförbrukning. Nästan all Nestes vattenförbrukning sker i anslutning till raffinering. Utöver raffinering används vatten i terminaler, vid frakt och av stationsnätverket.

Neste Corporation

Susanna Sieppi
Vice President, Communications

Läs mer:
Neste finns bland hållbarhetsledarna i 2021 hållbarhetsindex för den 15:e gången i följd

Ytterligare information: Kontakta Nestes medietjänst på tel. +358 50 458 5076 / media@neste.com (vardagar 8:30–16:00 EET).

Kort om Neste
Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) skapar lösningar som bekämpar klimatförändringarna och skyndar på omställningen mot en cirkulär ekonomi. Vi raffinerar avfall, restprodukter och innovativa råvaror till förnybara bränslen och hållbara råvaror för plast och andra material. Vi är världens ledande tillverkare av förnybar diesel och hållbart flygbränsle. Dessutom utvecklar vi den kemiska återvinningen av plastavfall i syfte att öka materialåtervinningen och bekämpa utmaningen med nedskräpningen av plast. Genom våra förnybara och cirkulära lösningar strävar vi efter att hjälpa våra kunder att minska sina utsläpp av växthusgaser med minst 20 miljoner ton årligen till 2030. Eftersom vi genomför tekniskt avancerad raffinering av högkvalitativa oljeprodukter med ett åtagande att uppnå koldioxidneutral produktion till 2035, inför vi även förnybara och återvunna produkter som råmaterial i våra raffinaderier, inklusive plastavfall. Vi finns ständigt med i både Dow Jones hållbarhetsindex och på Global 100-listan över världens mest hållbara företag. 2020 hade Neste intäkter på 11,8 miljarder euro, där 94 % av företagets rörelseresultat kom från förnybara produkter. Läs mer: neste.se