14 December 2022

Neste har nått upp till ledarskapsnivå i CDP:s Climate Change bedömning för 2022

Publicerad i Nyheter under Hållbarhet

Neste Corporation, Pressmeddelande, 14 december 2022 kl. 8:00 (EET)

Den globala ideella organisationen CDP har publicerat sin årliga lista över hållbarhetsarbetet i ett antal företag och Neste har återigen uppnått A klassificering, vilket innebär att man är ledande inom hållbarhet, för sina klimatåtgärder. Neste placerar sig för sjätte året i rad på ledande nivå (A eller A-) i bedömningen av deras arbete mot klimatförändringar.

Neste har även fått ett högt resultat i CDP:s bedömning av deras arbete med att skydda och bevara naturvärden i skogar och vattenmiljöer. I skogskategorin fick Neste en A-klassificering för arbetet med palmolja som råvara och en A-klassificering för boskapsprodukter. När det gäller vattensäkerhet fick Neste en B-klassificering. 2022 års resultat baseras på de insatser som gjordes i Nestes hållbarhetsarbete under 2021.

”Att bli erkända som ett av de mest hållbara företagen på CDP:s prestigefyllda lista för frågor som bekämpning av klimatförändring och bevarande av skog är ett bevis på vårt långsiktiga åtagande för klimatet och miljön. Vi arbetar ständigt med att förbättra oss, men är också glada för våra resultat i CDP:s bedömningar 2022. Neste kommer att fortsätta hjälpa våra kunder inom vägtransport, flyg, polymer- och kemikaliesektorn att göra sina verksamheter mer hållbara, säger Minna Aila, Senior Vice President, Sustainability and Corporate Affairs på Neste.

Neste har informerat om sina förebyggande åtgärder under de senaste 16 åren till CDP, som bedömer företags arbete med att möta klimatrelaterade risker och hur de drar nytta av de affärsmöjligheter som skapas av klimatarbete. Neste har ambitiösa mål om att nå koldioxidneutral produktion (Scope 1 och 2*) till 2035 och att hjälpa sina kunder att minska sina växthusgasutsläpp med minst 20 miljoner ton koldioxidekvivalenter årligen till år 2030. Ett konkret mål för Nestes Scope 3-utsläpp är att minska utsläppen från användningsfasen från företagets produkter 50 procent till 2040 jämfört med nivåerna 2020. Målet ska uppnås genom Nestes omställning där man ökar utbudet av förnybara och cirkulära lösningar samt genom arbetet med leverantörer och partners för att minska utsläppen i hela värdekedjan.

I CDP:s skoogskategori analyserar man företags förmåga att hantera och mäta risker och möjligheter kopplade till skogsrelaterad verksamhet, transparenta arbetsmetoder och huruvida företagen har gjort ett åtagande om att aktivt återställa skogar och ekosystem. Neste tillkännager fotavtrycket av sin verksamhet som en del av  CDP-programmet. All palmolja Neste använder har varit helt spårbar ned till plantagenivå sedan 2007, och 100 procent certifierad sedan 2013. Under det senaste decenniet har andelen palmolja av Nestes förnybara råmaterial minskat avsevärt. Under 2021 utgjorde palmolja cirka sju procent av de förnybara råvarorna globalt. Neste planerar att minska andelen palmolja till noll procent till slutet av 2023.

CDP:s kategori för vattensäkerhet mäter inte endast företags hantering av vatten, utan även deras svar på strategiska risker som rör vattenmiljöer.
Neste investerar i vattensäkerhet via effektiv och kontinuerligt övervakad vattenförbrukning. Nästan all Nestes vattenförbrukning sker i anslutning
till raffinering. Utöver raffinering används vatten i terminaler, vid frakt och av stationsnätverket.

Neste Corporation

Susanna Sieppi
Vice President, Communications

Ytterligare information: Kontakta Nestes medietjänst på tel. +358 800 94025 / media@neste.com (vardagar 8:30–16:00 EET). Prenumerera på Nestes pressmeddelanden på www.neste.com/for-media/releases-and-news/subscribe.

Kort om Neste 

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) skapar lösningar som bekämpar klimatförändringarna och skyndar på omställningen mot en cirkulär ekonomi. Vi raffinerar avfall, restprodukter och innovativa råvaror till förnybara bränslen och hållbara råvaror för plast och andra material. Vi är världens ledande tillverkare av förnybart flygbränsle och förnybar diesel, och vi utvecklar kemisk återvinning för att bekämpa utmaningen med plastnedskräpning. Genom våra förnybara och cirkulära lösningar strävar vi efter att hjälpa våra kunder att minska sina utsläpp av växthusgaser med minst 20 miljoner ton årligen till 2030. Vår ambition är att göra Borgå oljeraffinaderi i Finland till det mest hållbara raffinaderiet i Europa till 2030. Vi introducerar förnybara och återvunna råvaror som till exempel flytande plastavfall i raffinaderiet. Vi har ett åtagande att uppnå koldioxidneutral produktion till 2035, och vi kommer att minska koldioxidutsläppen från sålda produkter med 50 % till 2040. Vi har också ställt upp höga standarder för biologisk mångfald, mänskliga rättigheter och leveranskedjan. Vi finns ständigt med i både Dow Jones hållbarhetsindex och på Global 100-listan över världens mest hållbara företag. 2021 hade Neste intäkter på 15,1 miljarder euro. Läs mer: neste.se