7 Maj 2019

Neste MY Förnybart Flygbränsle har prisbelönats för minskat sot

Neste Corporation pressmeddelande, 7 maj, 2019 kl. 8 (EET)

Neste har med sin produkt Neste MY Förnybart Flygbränsle vunnit en tävling som anordnades av Climate Leadership Coalition, Bioenergi rf, Sitra, Finlands miljöcentral och Sotningsbranschens Centralförbund rf i syfte att minska utsläppen av sot (black carbon, BC). Tävlingen efterlyste exempel på bra lösningar som kan minska utsläppen av sot. Tävlingen var indelad i fem klasser, och Neste tog hem vinsten i kategorin ”Eliminering av källor till sotutsläpp”.

Tävlingen ingick i en kampanj vars mål är att påskynda och hitta nya lösningar för minskade utsläpp samt öka förståelsen för hur sot påskyndar klimatförändringarna.

”Vi är mycket glada över det erkännande vi har fått för att vi minskar sotutsläppen med hjälp av Neste MY Förnybart Flygbränsle. En av källorna till sot är flygtrafiken, som också globalt är den kraftigast växande trafikformen. Å andra sidan går det effektivt att minska sotutsläppen från flygtrafiken genom att använda bränslen med renare förbränning, som Neste MY Förnybart Flygbränsle”, säger Lars Peter Lindfors, innovationsdirektör på Neste.

Enligt prognoser kommer antalet flygresor att fördubblas globalt under de kommande 20 åren. NASA, USA:s myndighet för luft- och rymdfart, har i undersökningar konstaterat att partikelutsläppen från flygmotorer kan minskas avsevärt, med upp till 70 procent, genom att använda förnybart bränsle. Detta resultat går i linje med de resultat som uppnåtts vid försök med förnybart bränsle i dieselmotorer.

Nestes förnybara flygbränsle kan blandas med traditionellt fossilt flygbränsle, upp till 50 procent kan vara förnybart bränsle, vilket innebär att det har potential att minska sotutsläppen från flygtrafiken. Noggrannare undersökningar av vilken inverkan bränslet har på partikelutsläppen pågår för närvarande.

I det arktiska området är uppvärmningen mer än dubbelt så snabb som på jorden i genomsnitt. Uppskattningsvis 20–25 procent av uppvärmningen i norr beror på mikropartiklar av sot. Mikropartiklar av sot värmer upp atmosfären och när de landar på snö och is absorberar de solljus, vilket påskyndar is- och snösmältningen.

Förbränning av ved och annan biomassa samt kol i privathushåll, trafik, arbetsmaskiner, industri och kraftverk samt förbränning av överskottsolja och gas på oljefält ger upphov till sotutsläpp i luften.

Neste Abp

Kaisa Lipponen

Director, Corporate Communications

Mer information lämnas av: Virpi Kröger, TkD, affärsutveckling, Nya affärsområden, tfn + 358 10 458 4379

Kort om Neste

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) skapar hållbara lösningar för transportbranschens, företagens och konsumenternas behov. Vårt breda utbud av förnybara produkter hjälper våra kunder att minska sina klimatutsläpp. Vi är världens största producent av förnybar diesel raffinerad från avfall och restprodukter, och vi inför även förnybara lösningar inom flyg- och plastbranscherna. Dessutom genomför vi tekniskt avancerad raffinering av högkvalitativa oljeprodukter. Vårt mål är att vara en pålitlig partner som värdesätts för sitt kunnande, sin forskning och sin hållbara verksamhet. 2018 hade Neste intäkter på 14,9 miljarder euro. 2019 har Neste placerat sig som nummer tre på Global 100:s lista över de 100 mest hållbara företagen i världen. Läs mer: neste.com