2 December 2021

Neste utses som ledande företag i Global Child Forums globala jämförelse av barns rättigheter 2021

Neste utses som ledande företag i Global Child Forums globala jämförelseav barns rättigheter 2021

Neste Corporation, Nyheter, 2 december 2021 kl. 14:00 (EET)

Neste har utsetts som ledande företag i Global Child Forums senaste globala jämförelse av barns rättigheter, The State of Children’s Rights and Business 2021. Neste kom bland de nio procent främsta av totalt 832 jämfördaföretag inom nio globala branscher och rankades som nummer tre av 119 företag inom energi- och kraftsektorn.

”Vi är stolta över det här erkännandet från Global Child Forum Det är ett kvitto på vår mångåriga strävan att respektera barns rättigheter och våra ansträngningar att skydda dessa rättigheter i hela vår värdekedja. Vi har en stark tro på vår mission – att skapa en mer hälsosam planet för våra barn – och har hela tiden höjt ribban för att uppnå det målet. Som ett exempel på vår långvariga ambition fortsätter vi att arbeta med barns rättigheter som en integrerad del i vår bredare hållbarhetsvision, som introducerades tidigare i år”, säger Minna Aila, Senior Vice President, Sustainability and Corporate Affairs på Neste.

Global Child Forum är en svensk ideell stiftelse som sammanför ledare och opinionsbildare från företag, civilsamhälle, akademi samt regeringar för att sporra till samhälleliga förändringsåtgärder gällande barns rättigheter. Stiftelsens arbete vilar på FN:s barnkonvention och stiftelsens egna forskningsinsatser och verktyg.

*) Global Child Forum baserar sina jämförelsepoäng påföretags officiellt tillgängliga information, och bedömer systematiskt en organisations reaktion på inskränkningar i barns rättigheter. Poängen är inte ett mått på den faktiska efterlevnaden av ett företags policy, konsekvenserna av denna och/eller av olika program. Poängen ska inte heller tolkas som ett investeringsråd. Läs mer om metodiken här.

Läs mer:
Vårt åtagande för att respektera och stödja barns och ungdomars rättigheter
Global Child Forums rapport – The State of Children’s Rights and Business 2021

Ytterligare information: Kontakta Nestes medietjänst på tel. +358 50 458 5076 / media@neste.com (vardagar 8:30–16:00 EET).

Kort om Neste

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) skapar lösningar som bekämpar klimatförändringarna och skyndar på omställningen mot en cirkulär ekonomi. Vi raffinerar avfall, restprodukter och innovativa råvaror till förnybara bränslen och hållbara råvaror för plast och andra material. Vi är världens ledande tillverkare av förnybar diesel och hållbart flygbränsle. Dessutom utvecklar vi den kemiska återvinningen av plastavfall i syfte att öka materialåtervinningen och bekämpa utmaningen med nedskräpningen av plast. Genom våra förnybara och cirkulära lösningar strävar vi efter att hjälpa våra kunder att minska sina utsläpp av växthusgaser med minst 20 miljoner ton årligen till 2030. Eftersom vi genomför tekniskt avancerad raffinering av högkvalitativa oljeprodukter med ett åtagande att uppnå koldioxidneutral produktion till 2035, inför vi även förnybara och återvunna produkter som råmaterial i våra raffinaderier, inklusive plastavfall. Vi finns ständigt med i både Dow Jones hållbarhetsindex och på Global 100-listan över världens mest hållbara företag. 2020 hade Neste intäkter på 11,8 miljarder euro, där 94 % av företagets rörelseresultat kom från förnybara produkter. Läs mer: neste.se