1 Juni 2023

Neste utvalt till pilotgrupp inom nätverket Science Based Targets Network: Ska fastställa de första vetenskapligt baserade målen för biologisk mångfald

Neste Corporation, Nyheter, 1 juni 2023

Notera: Detta är en översättning av en nyhet från Neste Corporation som ursprungligen publicerades på engelska den 25 maj 2023. Läs det engelska orginalet här: https://www.neste.com/releases-and-news/sustainability/neste-set-first-science-based-targets-nature-part-selected-pilot-group-science-based-targets-network

Neste har blivit utvalda till att delta i en valideringsgrupp för vetenskapsbaserade mål för biologisk mångfald av nätverket Science Based Targets Network (SBTN). SBTN strävar efter att fastställa en global standard för mätbara åtgärder inom naturvård och biologisk mångfald för företag. Endast 17 företag globalt är inbjudna till att delta i valideringsgruppen som ska sätta målen, syftet är att skapa ett globalt ramverk, för att kunna mäta och validera organisationers miljöarbete.  

Vi är glada över att få vara med i valideringsgruppen för målen. Biologisk mångfald är en viktig del av vårt hållbarhetsarbete, som i sin tur är en central del av vår företagsstrategi. På Neste utvecklar vi vetenskapligt grundade mål och åtgärder, och den här pilotstudien är ett utmärkt tillfälle att utveckla vårt eget sätt att jobba på med målsättningar som är konstruerade på ett trovärdigt sätt”, säger Salla Ahonen, hållbarhetschef på Neste.

När SBTN är igång med processen som låter företag lämna in sina mål för granskning och godkännande, kommer valideringen inledningsvis endast att vara tillgänglig för en liten grupp av, i förväg utvalda, företag. För att testa processen, inhämta kunskap och sedan optimera den enligt de insikter som testet ger, innan en fullständig valideringsprocess lanseras.

Mot en värdekedja som är netto-positiv för naturen

Nestes vision för biologisk mångfald är att uppnå en värdekedja som är netto-positiv för den natur som berörs av företagets verksamhet* till 2040. Man siktar på att skapa netto-positiva effekter för den biologiska mångfalden för all ny verksamhet från 2025 och framåt, och ingen nettoförlust** (NNL) av biologisk mångfald från alla pågående verksamheter från 2035. Neste utvecklar en systematisk strategi för att kunna leverera dessa mål och kommer anpassa den befintliga verksamheten till dem. 

Genom att förstå effekterna, utvärdera risker och möjligheter samt integrera biologisk mångfald i företagets strategi, kan företagen se till att minimera den negativa inverkan från sin verksamhet på den biologiska mångfalden och maximera möjligheterna från arbetet. Företagsledare måste därför använda väl konstruerade mått för att få en bättre helhetsbild av hur de ska sätta upp mål och förbättra sitt arbete med biologisk mångfald”, säger Niina Niemelä, hållbarhetschef för klimat och cirkulär ekonomi på Neste.

Genom att utvärdera vår egen verksamhet och leveranskedja ur perspektivet biologisk mångfald kan vi identifiera områden som kommer att leverera den mest betydande miljöpåverkan. Vi har även inlett ett pilotprojekt för att mäta biologisk mångfald, och kommer att använda denna information vid våra investeringsbeslut”, säger Niemelä.

Neste anslöt sig 2021 till programmet inom Science Based Targets Network för engagerade företag som vill delta i utvecklingen av metoder och rekommendationer för vetenskapsbaserade mål för naturvård och biologisk mångfald. Vetenskapligt baserade mål ger företag tydlig vägledning i hur de kan arbeta konkurrenskraftigt, och använder vetenskapliga metoder för att visa vilken roll de kan spela, i att bidra till att återställa naturvärden. Vetenskapligt baserade mål definieras som mätbara, genomförbara och tidsbundna, baserade på de just nu bästa tillgängliga metoderna, och de ska göra det möjligt för aktörer att anpassa sin verksamhet till samhällets hållbarhetsmål och planetens ekologiska gränser. 

*) En värdekedja som är netto-positiv för naturen innebär att påverkan på naturen minimeras och de negativa effekterna kompenseras antingen i den direkta värdekedjan eller på annat håll.

**) Nollnettoförlust innebär nolleffekter på den biologiska mångfalden.

Ytterligare information: Kontakta Nestes medietjänst på tel. +358 800 94025 / media@neste.com (vardagar 8:30–16:00 EET). Prenumerera på Nestes pressmeddelanden på https://www.neste.com/for-media/releases-and-news/subscribe.

Kort om Neste 

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) skapar lösningar som bekämpar klimatförändringarna och skyndar på omställningen mot en cirkulär ekonomi. Vi raffinerar avfall, restprodukter och innovativa råvaror till förnybara bränslen och hållbara råvaror för plast och andra material. Vi är världens ledande tillverkare av förnybart flygbränsle och förnybar diesel, och vi utvecklar kemisk återvinning för att bekämpa utmaningen med plastnedskräpning. Genom våra förnybara och cirkulära lösningar strävar vi efter att hjälpa våra kunder att minska sina utsläpp av växthusgaser med minst 20 miljoner ton årligen till 2030. Vår ambition är att göra Borgå oljeraffinaderi i Finland till det mest hållbara raffinaderiet i Europa till 2030. Vi introducerar förnybara och återvunna råvaror som till exempel flytande plastavfall i raffinaderiet. Vi har ett åtagande att uppnå koldioxidneutral produktion till 2035, och vi kommer att minska koldioxidutsläppen från sålda produkter med 50 % till 2040. Vi har också ställt upp höga standarder för biologisk mångfald, mänskliga rättigheter och leveranskedjan. Vi finns ständigt med i både Dow Jones hållbarhetsindex och på Global 100-listan över världens mest hållbara företag. 2022 hade Neste intäkter på 25,7 miljarder euro. Läs mer: neste.se