1 April 2019

Nestes öppnar första kommersiella stationen för MY Renewable Diesel i Kalifornien

Pressmeddelande från Neste Corporation, 1 april 2019

Snart får yrkeschaufförerna tillgång till nya tankningsställen i norra och centrala Kalifornien, där Neste öppnar nya stationer för korttankning av Neste MY Renewable Diesel™. Det här är första gången som det effektiva bränslet med lågt koldioxidavtryck blir tillgängligt direkt vid en station.  

Neste, världens största tillverkare av förnybar diesel, öppnade sin första korttankningsstation i San Leandro, och i vår öppnas ytterligare tre stationer i samarbete med lokala distributörer. Korttankningsstationer är obemannade tankningsställen avsedda för yrkesfordon, såsom tunga lastbilar.  

”Sedan lanseringen i Kalifornien 2017 har vi fått mycket positiv feedback från förare och fordonsägare som använder Neste MY Renewable Diesel”, säger Jeremy Baines, Nestes försäljningschef. ”Många som inte har provat drivmedlet än, frågar var de kan få tag på det. Vi är stolta över att kunna erbjuda Neste MY Renewable Diesel vid de nya stationerna, vilket är vårt sätt att öka tillgången och ligga i framkant inom förnybart bränsle.”

Varje station kommer att erbjuda  Neste MY Renewable Diesel, ett bränsle som har lågt koldioxidavtryck och tillverkas av förnybara och hållbara råmaterial, vilket innebär att växthusgasutsläppen minskar med upp till 80 % jämfört med petroleumdiesel.

2018 hade San Leandro över 16 000 kunder. Övergår de till att använda Neste MY Renewable Diesel, beräknas utsläppet av växthusgas minska med mer än 20 000 ton per år.

Politikerna i Kalifornien är ledande när det gäller innovativa åtgärder för att minska växthusgasutsläppen. Neste MY Renewable Diesel uppfyller och överträffar Kaliforniens strikta krav, och tillgodoser samtidigt kundernas förväntningar på hållbarhet, effektivitet och värde.

”Behovet av renare bränslen ökar globalt, och Kalifornien leder övergången till en utsläppsfri framtid”, säger Jeremy Baines. ”Neste MY Renewable Diesel uppfyller behoven utan att kompromissa med prestanda.”

Neste MY Renewable Diesel har ren förbränning, vilket innebär att bränslefilter, partikelfilter och bränsleinsprutningssystem hålls renare, samtidigt som fordonen drivs effektivt. MY Renewable Diesel, en direkt ersättare till petroleumdiesel, behöver inte blandas och kan användas med alla dieselmotorer, utan modifiering eller infrastrukturändringar.

Bränslet är tillgängligt för offentliga och privata fordonsparker i Kaliforniern, där det tillhandahålls av auktoriserade distributörer. För mer information om Neste MY och om att börja använda det förnybara bränslet, besök NesteMY.com och hitta distributörer.

Neste Corporation

Kaisa Lipponen

Director, Communication och Brand Marketing

Mer information:

Jeremy Baines, Vice President, Sales US, tel. +1 713 407 4400

Kort om Neste

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) skapar hållbara lösningar för transportbranschens, företagens och konsumenternas behov. Vårt breda utbud av förnybara produkter hjälper våra kunder att minska sina klimatutsläpp. Vi är världens största producent av förnybar diesel raffinerad från avfall och restprodukter, och vi inför även förnybara lösningar inom flyg- och plastbranscherna. Dessutom genomför vi tekniskt avancerad raffinering av högkvalitativa oljeprodukter. Vårt mål är att vara en pålitlig partner som värdesätts för sitt kunnande, sin forskning och sin hållbara verksamhet. 2018 hade Neste intäkter på 14,9 miljarder euro. 2019 har Neste placerat sig som nummer tre på Global 100:s lista över de 100 mest hållbara företagen i världen. Läs mer: neste.com