9 Oktober 2023

Qstar blir nationell återförsäljare i Sverige av Nestes mer hållbara smörjmedel: Neste ReNew

Neste Corporation, Nyheter, 9 oktober 2023

Foto: Qstar 

Neste lanserar sitt sortiment av mer hållbara smörjmedel under namnet Neste ReNew™, på den svenska marknaden. Bränslebolaget Qstar, med ett rikstäckande stationsnätverk med över 300 stationer från norr till söder, blir den första återförsäljaren av Nestes nya smörjmedel i Sverige. 

Vid framställningen av Neste ReNew smörjmedel, har förnybara* eller re-raffinerade basoljor och tillsatser av hög kvalitet använts för att delvis ersätta konventionella komponenter av råolja. Tack vare detta kan användarna av produkterna gå mot att minska sitt beroende av råolja genom att enkelt byta till Neste ReNew smörjmedel som en del av deras resa mot att ställa om. Att byta till dessa mer hållbara smörjmedel är enkelt eftersom Neste ReNew sortimentet är en så kallad drop-in lösning, vilket innebär att produkterna från Neste ReNew kan ersätta motsvarande produkt av de högpresterande smörjmedel som används idag utan att man påverkar prestationen från motorer eller maskiner. 

Med våra förnybara och cirkulära lösningar vill Neste hjälpa sina kunder att minska deras utsläpp av växthusgaser med åtminstone 20 miljoner ton årligen fram till 2030. Det känns väldigt roligt att våra Neste ReNew smörjoljor nu kommer finnas tillgängliga för svenska kunder och kan komplettera vårt erbjudande av mer hållbara alternativ. Vi ser varmt fram emot att fortsätta samarbeta med Qstar i Sverige”, berättar Joni Pihlström, som ansvarar för försäljningen av Nestes smörjoljor. 

Qstar är en rikstäckande återförsäljare av bränsle, smörjmedel, kemikalier och pellets. Företagets kunder är verksamma inom flera olika sektorer och branscher och Qstar vill hjälpa dem på resan att ställa om för framtiden. För Qstars kunder är bränsle och smörjmedel viktiga redskap som de använder i sin verksamhet.  

“Att kunna erbjuda våra kunder ett mer hållbart alternativ till konventionella, fossilbaserade smörjmedel känns som ett naturligt nästa steg på den omställningresa som vi bistår dem med. Vi har sedan flera år tillbaka levererat Neste MY Förnybar Diesel™, ett HVO100-bränsle, som en av de största återförsäljarna på den svenska marknaden. Att fortsätta utveckla samarbetet med Neste framöver ser vi som något positivt och glädjande", säger Patrik Magnfält, produktspecialist på Qstar.    

Neste erbjuder idag utöver Neste ReNew produkterna ett brett sortiment av smörjmedel till försäljning på den svenska marknaden. Smörjmedel förbättrar prestandan och energieffektiviteten för motorer och hydraulik, och Nestes produkter är särskilt utvecklade för vårt nordiska klimat och fungerar även vid krävande förhållanden. Erbjudandet utökas nu med sortimentet av Neste ReNew smörjoljor, bland dessa ingår högklassiga motoroljor för bensin- och dieselmotorer samt hybridmotorer, universalolja för traktorer och hydrauloljor för jordbruk, arbetsmaskiner och övrig hydraulik. 

*) I de produkter som producerats delvis med förnybara basoljor är andelen av förnybart ursprung minst 60 procent för basoljor, vilket innebär att innehållet i slutprodukten är knappt 50 procent förnybart.

Ytterligare information:

Neste: Hanna Marie Björklund, presskontakt Neste Sverige, tel +46730367509 / hannamarie.bjorklund@neste.com eller Nestes medietjänst, tel. +358 800 94025 / media@neste.com (vardagar 8:30–16:00 EET). Prenumerera på Nestes pressmeddelanden på https://www.neste.com/for-media/releases-and-news/subscribe

Qstar: Ann-Sofi Magnusson, pressansvarig, tel +11-280000 / info@qstar.se

Kort om Neste 

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) skapar lösningar som bekämpar klimatförändringarna och skyndar på omställningen mot en cirkulär ekonomi. Företaget raffinerar avfall, restprodukter och innovativa råvaror till förnybara bränslen och hållbara råvaror för plast och andra material. 

Neste är världens ledande tillverkare av förnybart flygbränsle och förnybar diesel. Genom sina lösningar strävar Neste efter att hjälpa sina kunder att minska deras utsläpp av växthusgaser med minst 20 miljoner ton årligen till 2030. 

Ambitionen är att göra Borgå oljeraffinaderi i Finland till det mest hållbara raffinaderiet i Europa till 2030. Neste har ett åtagande att uppnå koldioxidneutral produktion till 2035, och företaget kommer att minska koldioxidutsläppen från sålda produkter med 50 procent till 2040. Neste har även ställt upp ambitiösa mål för biologisk mångfald, mänskliga rättigheter och hållbarhet i leveranskedjan. Företaget finns ständigt med i både Dow Jones hållbarhetsindex och på Global 100-listan över världens mest hållbara företag. 2022 hade Neste intäkter på 25,7 miljarder euro. Läs mer: neste.se 

Kort om Qstar

Qstar är en rikstäckande återförsäljare av bränsle, smörjmedel, kemikalier och pellets. Qstar har även ett rikstäckande stationsnät med över 300 stationer från norr till söder. Qstar är idag en av de största återförsäljarna av HVO100 på svenska marknaden och arbetar aktivt för att skapa en bred hållbar produktportfölj till sina kunder.