19 December 2017

Skinktricket är tillbaka – målet är att återvinna stekfettet från julskinkan i 100 000 hushåll i Finland till förnybart bränsle

Skinktricket som blivit omåttligt populärt är tillbaka för att pigga upp finländarnas julfirande och i år utvidgas kampanjen till hela Finland. Målet är att samla in och återvinna stekfett från julskinkan i 100 000 hushåll och göra det till förnybar diesel. Intäkterna från skinktricket doneras till välgörenhet. I år är det lätt att delta i skinktricket för det finns ungefär 150 insamlingsplatser runt om i Finland. Genom detta globalt unika jippo, ger man ett lysande exempel på den cirkulära ekonomins möjligheter och sparar både avloppsrör och miljö.

Skinktricket

Finländarna äter varje jul ungefär 7 miljoner kilo skinka, som då den tillreds ger upphov till en enorm mängd fettavfall i hushållet. För att undvika stockning i rören får man inte i någon händelse hälla stekfettet i avloppet, utan det lönar sig att föra det till återvinning på ett ändamålsenligt sätt. 

I fjol hittade man i Finland ändå på en alldeles ny användning av julskinkans stekfett: man tillverkade förnybar diesel av det, vilket minskar utsläppen av växthusgaser med upp till 90 % jämfört med vanlig diesel.

I skinktricket 2016 deltog hela 40 000 finländska hushåll som skänkte sammanlagt 12 000 liter stekfett till insamlingen. Fettet raffinerades till Neste MY förnybar diesel som hade räckt till att köra fyra gånger runt jorden med. Intäkterna från Skinktricket donerades till välgörenhet.

I år är målet att få 100 000 finländska hushåll med i Skinktricket. Om målet uppnås stiger donationssumman till 20 000 euro. Den som får donationen är Hope rf som stöder behövande familjer ekonomiskt och delar ut till exempel begagnade kläder och hobbyutrustningar till familjerna. Under julen finns det speciellt stort behov av Hope rf:s gåvor.

”Skinktricket förra året var ett bevis på att finländarna gillar återvinning så länge det är tillräckligt enkelt. I år har antalet insamlingsplatser utökats och förhoppningen att få 100 000 privathushåll att delta är därför realistisk, om än ambitiös. Av stekfettet raffinerar vi förnybar Neste MY-diesel vid vår anläggning i Finland. Växthusgasutsläppen från Neste MY är upp till 90 procent lägre än från traditionell diesel. Vi kan tillverka högklassig förnybar diesel och andra förnybara produkter av nästan vilka avfallsfetter eller vegetabiliska oljor som helst”, säger Osmo Kammonen, Senior Vice President, Kommunikation och Brand Marketing, på Neste. ”Vi hade planer på att genomföra denna fettinsamlingskampanj i jul även i Sverige, men tiden blev för knapp. Förhoppningsvis lyckas vi genomföra kampanjen även i Sverige nästa år.”
Det finländska cirkulärekonomiska kunnandet är i världstopp och Skinktricket skulle man inte kunna förverkliga i samma skala någon annanstans i världen. Skinktricket genomförs som ett samarbete mellan 14 aktörer. Skinktricket är ett utmärkt exempel på cirkulär ekonomi, där nya slags partnerskap och samarbete spelar en viktig roll.

Titta på video om Skinktricket

Skinktricket har organiserats av Finlands Kemiindustriförening som ett samprojekt för aktörer inom den privata och offentliga sektorn. Syftet med kampanjen är att betona betydelsen av en saklig hantering av julskinkans stekfett och dess återvinningspotential. Skinktricket tar igen på ett sätt den cirkulära ekonomin närmare konsumenternas vardag med hjälp av ett konkret exempel. Konsumenterna uppmanas att transportera det överblivna skinkfettet antingen till Skinktrickets insamlingsplatser för att göras till förnybart bränsle på Nestes raffinaderi i Borgå eller annars agera i enlighet med den egna kommunens avfallsanläggnings avfallshanteringsdirektiv, så att skinkfettet också då i slutändan återvinns på ett sakligt sätt. Målet för kampanjen Skinktricket är att få med hundra tusen finländska hushåll. Om målet uppnås donerar Skinktricket 20 000 euro till Hope som stöder behövande familjer. Förutom Finlands Kemiindustriförening deltar Neste, Lassila & Tikanoja, återvinningscentralen Honkajoki, K-Group, Finlands Förpackningsåtervinning RINKI, Atria, HKScan, Snellman, Kemiindustrin, organisationen Kvinnor på landsbygden, Cirkulärkraft i Finland rf KIVO och kommunernas avfallsanläggningar, Finlands Kommunförbund, Vattenverksföreningen och Ympäristöteollisuus- ja palvelut YTP (Miljöindustri och miljötjänster)