2 Februari 2017

Skinktricket gav 10 000 liter förnybar diesel

Neste
Pressmeddelande
2 februari 2017 

Skinktricket gav 10 000 liter förnybar diesel

40 000 finländska hushåll skänkte i julas det överblivna stekfettet från sina julskinkor till kampanjen Skinktricket. Av det insamlade fettet producerade Neste 10 000 liter förnybar diesel (HVO) för försäljning vid Nestes mackar. Intäkterna skänker Neste till organisationen Hope, som hjälper familjer med låga inkomster, samt till idrottsföreningen Icehearts, som vill främja välmående och motverka social utfrysning.

– Vi tog emot totalt 12 000 kilo överblivet skinkfett, tillräckligt för att producera förnybar diesel som räcker för att köra fyra varv runt jorden. Den enorma mängden visar på finländarnas stora intresse för kampanjen och för den cirkulära ekonomin generellt, säger Osmo Kammonen, Senior Vice President, Communications and Brand Marketing vid Neste.

Kampanjen visar hur avfall och restprodukter kan utnyttjas som råvara till förnybara drivmedel. Genom att raffinera fett genom NEXBTL-teknologin har Neste blivit den världsledande producenten av förnybar diesel.

– Kampanjen involverade flera olika aktörer som alla arbetade hårt för att den skulle bli framgångsrik. Jag vill tacka alla våra partners och alla som skänkte sitt överblivna skinkfett och tog kampanjen till sina hjärtan. Framtiden finns i den cirkulära ekonomin, säger Osmo Kammonen.

Idén till kampanjen kom från Finlands Kemiindustriförening. Containrar för fettåtervinning placerades ut över hela Finland, framförallt på Finlands Förpackningsåtervinnings stationer i närheten av Keskos livsmedelsbutiker. Företaget Lassila & Tikanoja transporterade fettet till återvinningscentralen Honkajoki Oy för att behandlas. Den finländska branschorganisationen för vatten och avlopp, FIWA, var delaktig i kampanjen genom att påminna människor om att inte hälla fett i avloppet. Organisationen Kvinnor på landsbygden informerade hushåll om möjligheterna att återvinna fett.

Nestes förnybara diesel, HVO, minskar utsläppen av växthusgaser med upp till 90 procent jämfört med fossil diesel.

Kampanjen i siffror
- Donerat fett: 12 000 kilo
- Antalet donationer: 40 000
- Producerad mängd HVO: 10 000 liter
- Antal varv som kan köras runt jordklotet på den volymen diesel: 4 (bränsleförbrukning 6 l/100 km)
- Summa som donerats till välgörenhet: 14 500 euro

Neste Corporation
Kaisa Lipponen
Kommunikationsdirektör

För mer information: 
Fredrik Törnqvist, Chef Direktförsäljning och Näringspolitik, Neste AB, +46 705 34 80 55, fredrik.tornqvist(@)neste.com

Kampanjen Skinktricket, Kinkkutemppu, är ett samarbete initierat av Finlands Kemiindustriförening. Syftet är att ta den cirkulära ekonomin närmare konsumenterna med hjälp av ett konkret exempel. Inför julen 2016 uppmanades konsumenter att transportera sitt skinkfett till återvinningsstationer, så att det kunde användas till produktion av förnybar diesel på Nestes raffinaderi i Borgå. I slutändan skulle bränslet som producerats av skinkfettet skänkas till välgörenhet. Förutom Finlands Kemiindustriförening deltog Neste, K-Group, Lassila & Tikanoja, Finlands Förpackningsåtervinning Rinki, Den finländska branschorganisationen för vatten och avlopp FIWA, återvinningscentralen Honkajoki och organisationen Kvinnor på landsbygden.
www.kinkkutemppu.fi

Kort om Neste 
Neste (NESTE, Nasdaq Helsingfors) skapar förnybara alternativ åt transportsektorn, företag och konsumenter. Vårt globala utbud av tjänster och produkter gör det möjligt för våra kunder att sänka sina koldioxidavtryck genom att kombinera högkvalitativa, förnybara oljeprodukter med skräddarsydda servicelösningar. Neste är världens ledande producent av förnybar diesel, och vi skapar även förnybara lösningar åt såväl flyg- som plastindustrin. Vi vill vara en pålitlig partner, vars expertkunskap, forskning & utveckling och hållbara metoder är allmänt respekterade. Nestes omsättning 2015 uppgick till 11 miljarder euro och vi tog plats på Global 100-listan över världens mest hållbara företag. För mer information, se: www.neste.com/se eller neste.com/en på engelska.