25 Januari 2018

Skinktricket överträffade alla förväntningar – fler än 145 000 hushåll i Finland återvann skinkfett som förnybart bränsle

Publicerad i Nyheter

Neste Corporation
Nyheter
25 januari 2018

Skinktricket överträffade alla förväntningar – fler än 145 000 hushåll i Finland återvann skinkfett som förnybart bränsle

Under julen äter finländarna mycket skinka. I år överträffade vår kampanj för att återvinna fettavfall från julskinkorna alla förväntningar. Fler än 145 000 finländska hushåll deltog, vilket är nästan fyra gånger så många som förra året. Neste använder fettavfall för att tillverka Neste MY Renewable Diesel™ (HVO). 

Den här julen tog återvinningskampanjen verkligen fart i Finland. Sammanlagt samlades nästan 44 000 kg skinkfett in – tillräckligt med råmaterial för att tillverka så mycket Neste MY Renewable Diesel att det räcker för att köra 14 varv runt jorden.

– Förra året deltog 40 000 finska hushåll i vår första Skinktricket-kampanj. Antalet var en positiv överraskning för oss. I år satte vi 100 000 hushåll som mål, men vi trodde att vi kanske siktade lite för högt. Till vår förvåning överträffade vi målet med bred marginal! Detta bevisar att finländarna tycker att återvinning är mycket viktigt och är villiga att anstränga sig för att återvinna, säger Osmo Kammonen, VD för Communications and Brand Marketing vid Neste.

Skinktricket

Neste använder fettavfallet från julskinkorna vid tillverkningen av Neste MY Renewable Diesel. Detta minskar utsläppen av växthusgaser med upp till 90 % över bränslets livscykel jämfört med vanlig fossil diesel.

Med 150 insamlingsplatser landet över var det enklare att delta jämfört med den föregående kampanjen. På många platser var insamlingskärlen nästan fulla.

I början av kampanjen lovade vi donera 20 000 EUR till välgörenhetsorganisationen Hope, som stödjer familjer med låga inkomster, om 100 000 finska hushåll deltog i Skinktricket. Eftersom målet överskreds med så stor marginal beslutade vi oss för att höja donationen till 25 000 EUR. Jag vill tacka alla som deltagit i den här återvinningskampanjen, säger Kammonen.

Mer information: Osmo Kammonen, VD, Communications and Brand Marketing, tel. +358 50 458 4885

Video: Skinktricket - från fett till biobränsle

Skinktricket i korthet

Skinktricket har organiserats av Finlands Kemiindustriförening som ett samprojekt för aktörer inom den privata och offentliga sektorn. Syftet med kampanjen är att betona betydelsen av en saklig hantering av julskinkans stekfett och dess återvinningspotential. Skinktricket tar igen på ett sätt den cirkulära ekonomin närmare konsumenternas vardag med hjälp av ett konkret exempel. Konsumenterna uppmanas att transportera det överblivna skinkfettet antingen till Skinktrickets insamlingsplatser för att göras till förnybart bränsle på Nestes raffinaderi i Borgå eller annars agera i enlighet med den egna kommunens avfallsanläggnings avfallshanteringsdirektiv, så att skinkfettet också då i slutändan återvinns på ett sakligt sätt. Målet för kampanjen Skinktricket är att få med hundra tusen finländska hushåll. Om målet uppnås donerar Skinktricket 20 000 euro till Hope som stöder behövande familjer. Förutom Finlands Kemiindustriförening deltar Neste, Lassila & Tikanoja, återvinningscentralen Honkajoki, K-Group, Finlands Förpackningsåtervinning RINKI, Atria, HKScan, Snellman, Kemiindustrin, organisationen Kvinnor på landsbygden, Cirkulärkraft i Finland rf KIVO och kommunernas avfallsanläggningar, Finlands Kommunförbund, Vattenverksföreningen och Ympäristöteollisuus- ja palvelut YTP (Miljöindustri och miljötjänster).

Neste i korthet

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) skapar hållbara alternativ för transportbranschens, företagens och konsumenternas behov. Vårt globala utbud av produkter och tjänster innebär att kunderna kan reducera sitt koldioxidavtryck genom att kombinera förnybara produkter och oljeprodukter av hög kvalitet i våra anpassade lösningar. Vi är världens största producent av förnybar diesel raffinerad från avfall och restprodukter, och vi erbjuder även förnybara lösningar till flyg- och plastbranscherna. Vårt mål är att vara en pålitlig partner som värdesätts för sitt kunnande, sin forskning och sitt ansvarstagande. 2016 var Nestes nettoomsättning 11,7 miljarder euro och vi fanns med på Global 100-listan över världens ledande företag inom hållbarhet.
Läs mer: neste.com