16 Mars 2018

Bakgrund om användningen av dieselfordon i Tyskland

car_build

I medierna har det berättats att Tyskland ger städerna möjlighet att förbjuda gamla dieselfordon.
 
Problemet är i synnerhet äldre bilar som saknar den nyaste tekniken. Eventuella begränsningar i användningen av gamla dieselbilar kan ses som en möjlighet för nya dieselbilar utrustade med moderna partikelfilter, eftersom alla reglerade utsläpp för dessa är lika små eller mindre än hos bensinbilar.
 
●     För diesel är CO2, CO, HC, partiklar och VOC redan för äldre modeller (årsmodell cirka 2009 och nyare) mindre än för bensin
●     NOx-utsläppen för nya dieselbilar (certifierad enligt nya avgastester, september 2017) är lika små eller rentav mindre än för bensin
 
Trafiken är en av de faktorer som påverkar luftkvaliteten i städer och det blir intressant att se hurdana effekter förbuden har på de totala utsläppen. Partikelutsläpp orsakas även av att däck, bromsar och vägar slits. Inte ens elbilar tar partikelutsläppen till noll. För luftkvalitetens del skulle det vara viktigt att ingripa i bilarnas ålder och utsläppsnivå och inte i vilket bränsle de drivs med.
 
Många städer oroar sig för trafikens utsläpp och söker globalt lösningar på en minskning av såväl växthusgasutsläpp som avgasutsläpp, såsom kväveutsläpp. Lokala utsläpp kan naturligtvis effektivt minskas genom att effektivt investera i nya fordon, som till exempel fordon som drivs med elmotorer eller de nyaste dieselmotorerna. Om det inte är möjligt att göra investeringar av detta slag, och man omedelbart måste sänka de skadliga utsläppen, är Neste MY Renewable Diesel™ (HVO) en lösning av ”drop-in”-typ, som de nuvarande fordonen kan börja använda genast. Ju äldre och mindre utvecklade motorerna är, desto tydligare fördelar erbjuder Neste MY Renewable Diesel (HVO) i fråga om utsläppsminskning. Till exempel kan man genom att använda Neste MY Renewable Diesel (HVO) i gamla fordon minska kväveutsläppen med cirka 9 % jämfört med fossil diesel. Enligt en undersökning kunde man minska koldioxidutsläpp och reglerade närliggande utsläpp ännu mer, om motorn ställdes in att använda hundraprocentig förnybar diesel av HVO-typ, som till exempel Neste MY Renewable Diesel.
 
Neste har samarbetat med tyska städer, forskningsinstitut, företag och biltillverkare redan i flera år och Neste MY Renewable Diesel (HVO) är välkänd på marknaden. Vi tror att diskussionen om utsläpp ytterligare kommer att öka intresset för renare bränslen. Neste MY Renewable Diesel (HVO) är ett avsevärt snabbare och mer kostnadseffektivt sätt att minska utsläppen än ett förnyande av bilparken, vilket gör den till en mycket konkurrenskraftig lösning bland annat för städer och företag.