2 Februari 2018

Vi testar framtidens bränsle

Publicerad i Nyheter

Miljontals kilometer testkörningar, en skoningslös simulator för kallt väder och många motortester för speciella situationer. Detta är några av de testmetoder som används på Nestes motorlaboratorium i Sköldvik för att kunna garantera att Nestes kunder får bränslen med jämn och hög kvalitet och låga utsläppsnivåer i enlighet med gällande lagar och bestämmelser.

Motorlaboratoriet har närmare 60 års erfarenhet vilket borgar för att Nestes bränsleprodukter lever upp till kundernas förväntningar. Bränslena måste vara säkra, ekonomiska och miljövänliga och kunna användas under alla tänkbara förhållanden.

”På motorlaboratoriet blickar vi långt in i framtiden så att vi kan erbjuda de produkter som bäst uppfyller kundernas behov och kan garantera att våra produkter fungerar”, säger Teemu Sarjovaara, chef för motorlaboratoriet och alumn vid Aalto-universitetet där han doktorerat vid laboratoriet för förbränningsmotorer.

1. Hundratusentals kilometer på vägen

Laboratoriets team bestående av sju experter använder tio fordon och åtskilliga testmotorer för att testa nya bränsleblandningar framtagna i företagets eget laboratorium för produktutveckling. Syftet är också att säkerställa att Nestes bränslen fungerar tillsammans med tillsatser från andra tillverkare. Under dussintals olika fälttester och med utrustning som simulerar verkliga förhållanden avverkar teamet testkörningar på cirka en miljon kilometer varje år.

Hundratusentals av dessa kilometer körs under verkliga vägförhållanden. En annan testmetod är korta tester som görs i en testanläggning inuti motorlaboratoriet, där ett stort antal olika vägförhållanden simuleras. Den tredje testtypen utförs enbart på motorer eller på testbänkar byggda av motordelar, till exempel injektionssystem från dieselmotorer.

För närvarande arbetar laboratoriet med ett 18-månadersprojekt där fyra identiska bilar körs 100 000 kilometer var. Ett antal tester som mäter bränsleförbrukning samt andra faktorer som motorslitage görs i början och slutet av testperioden och flera gånger under projektets gång.

”Vi gör allt fler tester ute på fältet, där vi kontinuerligt mäter enormt många data hos bilarna. Sedan överförs dessa data via 4G-nätet till laboratoriet för analys. På så sätt kan vi vidta åtgärder om resultaten visar något ovanligt”, förklarar Sarjovaara.

2. Simulerar vind och kyla

Testlaboratoriet har ett rum med en testmiljö som kallas chassidynamometern, där hundratals tester har utförts. I den här miljön kan bilarna köras med en hastighet på upp till 160 kilometer i timmen och drivhjulen snurra trots att bilen står still.

I mitten av det 150 kvadratmeter stora rummet står en bekant Opel Astra av årsmodell 2010, som ser ut som att den ligger på intensiven: tuber och slangar kopplar motorutrymmet och avgasröret till dussintals mätinstrument. På framaxeln har hjulen ersatts med en elektrisk dynamometer, eller en elektrisk broms, som simulerar kontakten med vägen såsom backar och friktion.

Det sitter mätinstrument både inuti bilen och på kontrollbänken utanför rummet. Framför bilen ligger ett metallrör som liknar en gigantisk ventilationstrumma och som ser ut att kunna svälja bilen vilken minut som helst.

Mötande luft simuleras som en del av testet genom att luft blåses mot bilen i samma hastighet som visas av bilens hastighetsmätare. Detta skapar realistiska förhållanden som exempelvis körning under kalla vinterförhållanden.

Man kan bara föreställa sig hur luftströmmen som kommer ur röret måste kännas när hastighetsmätaren visar över 100 kilometer i timmen och temperaturen i testrummet rasar till 36 minusgrader.

3. Motortester för speciella situationer

Laboratoriet har dieselmotorer och bensinmotorer från olika perioder, alla för olika ändamål. Sarjovaara visar oss motorn från en Volkswagen Transporter från 1990-talet. Den används fortfarande i tester för att säkerställa att bränsletillsatser inte orsakar problem med motorventilerna vid minusgrader.

Den modernaste motorn är en dieselmotor som tillverkats av PSA-gruppen, som är tillverkare av Citroën och Peugeot. Motorn är anpassad för att följa internationella standarder för testmotorer. Standardisering är nödvändigt för att resultaten från testlaboratorier runt om i världen ska kunna jämföras och för att tester ska kunna upprepas i olika laboratorier.

Testmetoderna utvecklas ständigt eftersom det kommer nya tekniska innovationer varje år. Även om förbränningsmotorns grundläggande logik inte har ändrats sedan slutet av 1800-talet så utvecklas kontinuerligt små innovationer för att förbättra energieffektivitet och säkerhet samtidigt som utsläppen minskar.

För närvarande påverkas motortestningen framför allt av användningen av en dator som kopplar ihop olika delar av bilen med varandra. Motorprestanda är också starkt kopplade till transmissionen och bromsarna vilket innebär att det blir allt svårare att enbart testa motorn. Därför utförs tester vanligtvis på riktiga bilar i chassidynamometrar eller under verkliga vägförhållanden.

”Jämsides med fälttester är tester som utförs i laboratoriernas chassidynamometrar viktigast, eftersom de har högre precision och repeterbarhet”, säger Sarjovaara.

Nestes motorlaboratorium har ett nära samarbete med många bil- och motortillverkare. Laboratoriet deltar också i gemensamma projekt och informationsutbyten med både finska och internationella vetenskapliga forskningsinstitut och kommersiella motorlaboratorier. Genom vittomfattande samarbeten och genom att hela tiden utveckla sin egen expertis garanterar Neste kontinuiteten i sin forskningsverksamhet. Tack vare denna forskning fortsätter Nestes bränslen att ha hög kvalitet och vara effektiva, säkra och miljövänliga.

Nestes motorlaboratorium i korthet:

  • Grundades 1959 vid Helsingfors tekniska högskola i området Sandviken, flyttades med universitetet till Otnäs och därefter till Borgå-raffinaderiet 1974
  • Ett team med sju forskare
  • Tester utförs vanligtvis med bilar ute på fältet eller i chassidynamometrar och på olika motorer och motordelar i laboratoriet
  • Varje år körs cirka en miljon kilometer under testkörningar och i laboratoriet
  • Laboratoriet samarbetar aktivt med såväl internationella tillverkare av motorer, bilar och bränsletillsatser som universitet och kommersiella testlaboratorier.

​​​​Neste i korthet

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) skapar hållbara alternativ för transportbranschens, företagens och konsumenternas behov. Vårt globala utbud av produkter och tjänster innebär att kunderna kan reducera sitt koldioxidavtryck genom att kombinera förnybara produkter och oljeprodukter av hög kvalitet i våra anpassade lösningar. Vi är världens största producent av förnybar diesel raffinerad från avfall och restprodukter, och vi erbjuder även förnybara lösningar till flyg- och plastbranscherna. Vårt mål är att vara en pålitlig partner som värdesätts för sitt kunnande, sin forskning och sitt ansvarstagande. 2016 var Nestes nettoomsättning 11,7 miljarder euro och vi fanns med på Global 100-listan över världens ledande företag inom hållbarhet.
Läs mer: neste.com